آیا می توان از هوش مصنوعی در استخدام استفاده کرد؟

1397/08/19 4:49 PM - یک سال قبل


استفاده از هوش مصنوعی امروزه در بسیاری بیزنس ها استفاده می شود. اما استفاده از آن برای استخدام بحث جدیدی است. هوش مصنوعی در واقع نوعی گردآوری اطلاعات و تصمیم گیری در مورد آن ها است. برای استفاده از داده ها و هوش مصنوعی در فرآیند استخدام، ترس و شک فراوانی وجود دارد زیرا ممکن است منطق آن با منطق انسانی تفاوت داشته باشد. با توجه به اینکه منابع انسانی یک حوزه "انسانی" محسوب می شود و استخدام یک فرآیند شخصی، دقیق و بسیار ظریف است. در این مقاله می خواهیم به این مورد بپردازیم که آیا می توان از هوش مصنوعی در استخدام استفاده کرد؟

"داده ها" می توانند مفهوم عظیم و غیرقابل درکی به نظر برسند، بنابراین قابل درک است که خیلی از افراد ندانند چه زمانی از آن در تصمیم گیری های خود برای استخدام استفاده کنند. ولی استفاده از آن باید انجام شود چون تحقیقات بسیاری نشان داده است که داده ها می توانند موفقیت شغلی را پیش بینی کنند و منجر به بروز نتایج بارزی در کسب و کار می شوند مانند کاهش تعداد کارمندان خروجی از شرکت، بهره وری بیشتر و افزایش درآمد. استفاده از داده ها در زمان استخدام مزایای رقابتی برای شما دارد و عدم استفاده از آن ها می تواند زیان آور باشد. 

در این مطلب، ما قصد داریم اندکی از ترس استفاده از داده ها بکاهیم و راه های ملموس و ساده ای برای شروع استفاده از داده ها  و هوش مصنوعی را در فرآیند استخدام شما ارائه دهیم بدون این که عنصر انسانی این وسط قربانی شود.

لینک آزمون روانشناسی جامع برای استخدام کارکنان

دلیل ترس از استفاده از هوش مصنوعی ، اطلاعات اشتباه است

چرا بسیاری از ما نگران استفاده از داده های هوش مصنوعی برای استخدام هستیم؟ شما ممکن است تصور کنید که داده ها و هوش مصنوعی:

  • تهدیدی برای شغل و تخصص مسئولین منابع انسانی یا مسئول استخدام به شمار می روند
  • جوهره وجودی یک فرد را نادیده می گیرند، چون داده ها عنصر انسانی را به طور کامل درک نمی کنند
  • فرآیند استخدام را به سمت تصمیم گیری تنها بر پایه اعداد و ارقام پیش خواهد برد بدون این که به ذات و شخصیت افراد توجه شود

با آن که تمامی این نگرانی ها منطقی هستند، ولی در عمل، به هنگام استفاده مناسب از داده ها و هوش مصنوعی قضیه فرق خواهد کرد. هیچ سازمانی نباید از داده ها به طور کامل برای جایگزینی مهارت های تخصصی خود در نظارت بر کاندیداها و استخدام آن ها استفاده کند. داده ها و هوش مصنوعی ابزاری است که باعث تقویت تصمیمات انسانی می شود چون در اختیار ما اطلاعاتی قرار می دهد که به تنهایی قادر به کسب آن نیستیم.

هوش مصنوعی به آسانی باعث آشکارسازی اطلاعات بیشتر می شوند

کارفرمایان باید از داده ها و هوش مصنوعی برای ایجاد یک شناسه قوی تر و جامع تر اطلاعاتی از تمامی کاندیداهایشان استفاده کنند. همچنان باید از مصاحبه های شغلی استفاده کرد و منش شخصیتی یک کاندیدا و سازگاری او با فرهنگ شرکتی را هم چنان باید در نظر داشت. ولی ":احساس ذاتی" در مورد یک کاندیدا را باید با اطلاعات بی طرفانه تر به یک تعادل رساند.

دکترهایی که احساس قوی در مورد تشخیص یک بیماری دارند باز هم آزمایش های تشخیصی تجویز می کنند تا پیش بینی شان ثابت شود. چرا شما احساس اولیه خود نسبت به یک کاندیدا را با تایید بیشتری همراه نمی سازید؟

داده ها با فراهم سازی اطلاعات ملموس به کارفرمایان کمک می کنند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. به عنوان مثال، آزمون های پیش از استخدام یکی از پیشگویانه ترین عوامل استخدام هستند چون داده هایی که به دست می دهند براساس دهه تحقیق در خصوص قابلیت ها و مهارت های مرتبط با عملکرد شغلی است. استفاده از این داده ها باعث می شود در مورد کارمندان بالقوه خود دانش عمیقی به دست آورید که به تنهایی به دنبال استفاده از رزومه های شغلی و مصاحبه ها قابل دستیابی نبود.

داده ها و هوش مصنوعی به مسئولین استخدام قدرت می بخشند

تحقیقات ثابت کرده است که داده ها (و به خصوص آزمون های پیش از استخدام) می توانند در مقایسه با انسان به شکل دقیق تری عملکرد شغلی در آینده را ارزیابی کنند. نیازی نیست از این اطلاعات بترسید بلکه از آن ها نیرو بگیرید! لحاظ کردن شاخص های مبتنی بر داده ها در فرآیند های استخدام پرتوان فعلی شما باعث می شود حتی تصمیمات هوشمندانه تری بگیرید.

شاید سوال بزرگی در ذهن شما شکل گیرد که چرا آزمون های پیش از استخدام اینقدر اطلاعات زیادی به دست می آورند؟ چون آن ها استاندارد شده و بی طرف هستند. به معنای دیگر آن ها کاندیداهای گوناگون را با استفاده از یک شاخص مشابه مقایسه می کنند، کاری که انسان قادر به انجام آن نیست.

این آزمون ها به نحوی طراحی شده اند که به شکل منصفانه و دقیقی پیشرفت ملموس در بهره وری یک شرکت، تعداد نیروهای کاری خروجی از شرکت و افراد جایگزین آن ها یا درآمد حاصل از فروش را پیش بینی کنند. کدام کارفرما دوست ندارد چنین چیزهایی را تحت نظر خود داشته باشد؟ اگر به دنبال راه هایی برای بهبود نرخ موفقیت استخدام خود هستید، لحاظ کردن داده های بیشتر در فرآیند استخدام این موفقیت را در اختیار شما می گذارد.


مصاحبه و استخدام مدیریت استعداد منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.