چرا سازمان ها از آزمون های پیش از استخدام استفاده می کنند؟

1397/08/29 2:09 PM - 4 سال قبل


امروزه استخدام یکی از مهم ترین کارهایی در کسب و کار به شما می رود که اگر به درستی انجام نشود ممکن است کل کسب و کار را به خطر بیاندازد. به همین علت کارفرمایان به دنبال استفاده از روش های نوین و ابزارهای متعدد در استخدام کارکنان هستند. یکی از این ابزارها که موثر بودن آن نیز ثابت شده است، آزمون های روانشناسی مخصوص استخدام هستند. شما به عنوان کارفرمایی که قصد دارید تصمیمات آگاهانه ای در زمینه استخدام بگیرید، یقیناً می خواهید تا جای ممکن در مورد کاندیداها اطلاعات مرتبطی به دست آورید. مشکل این است که روش های سنتی کسب آگاهی در مورد کاندیداها، یعنی رزومه های شغلی و مصاحبه ها، اغلب اوقات دانش زیاد و صحیحی به دست نمی دهند. شهرت رزومه های شغلی به عدم اطمینان به آن ها بر می گردد و مصاحبه ها به خصوص آن هایی که ساختار استانداردی ندارند، شاخص های پیش بینانه ضعیف عملکرد شغلی به شمار می روند که در آن نظرات شخصی فرد مصاحبه کننده دخیل است. اما در طرف دیگر ماجرا آزمون هایی که به خوبی طراحی شده باشند (یعنی به خوبی معتبرسازی هم شده باشند) قابل اطمینان بوده و راه حل بی طرفانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات مرتبط شغلی در مورد کاندیداها محسوب می شوند. به عنوان مثال تحقیقات نشان می دهد آزمون های روانشناسی توانایی شناختی به نسبت مصاحبه ها دو برابر و در مقایسه با رزومه های شغلی سه برابر قدرت پیش بینی بیشتری دارند.

لینک آزمون جامع روانشناسی مخصوص استخدام و نگهداشت کارکنان

چطور تست های روانشناسی به استخدام بهتر کمک می کنند؟

شرکت ها از آزمون های پیش از استخدام استفاده می کنند چون آن ها راهی موثر و بی طرفانه برای جمع آوری داده هایی به شمار می روند که عملکرد کارمندان را پیش بینی می کنند. آن ها از این داده ها برای تصمیمات آگاهانه تر در زمینه استخدام استفاده می کنند. آزمون های روانشناسی در اختیار شما مواد خام بهتری قرار می دهند تا شما بتوانید از آن ها در فرآیند مدیریت کارمندان بالقوه خود استفاده کنید. یعنی داده های بهتری در مورد کاندیداها در اختیار شما می گذارند که منجر به تصمیم گیری های بهتری خواهد شد.

لینک آزمون جامع روانشناسی مخصوص استخدام و نگهداشت کارکنان

آیا وضعیت استخدام پس از به کارگیری آزمون های روانشناسی بهتر خواهد شد؟

حال این سوال مطرح می شود که با به کارگیری این ابزار کسب و کار ها با چه تغییر ملموسی روبرو خواهند شد؟ اغلب اوقات شرکت ها با دو معضل بزرگ همراه هستند. اولین معضل این است که سازمان ها بیشتر از آن چه که دوست دارند، زمان صرف فرآیند استخدام خود می کنند و با این وجود بیشتر از چیزی که تصور می کردند، تصمیمات اشتباهی در بحث استخدام می گیرند. آزمون های روانشناسی پیش از استخدام می توانند مستقیماً بر روی این دو مشکل با کاهش چشمگیر زمانی که صرف مطالعه رزومه های شغلی و انجام مصاحبه ها می کنید، تاثیر بگذارند یعنی استفاده از آزمون های روانشناسی پیش از استخدام به شما کمک خواهد کرد از زمان و هزینه های استخدام خود بکاهید. و این آزمون ها با ارائه داده های قابل اطمینان و بی طرفانه با توانایی پیش بینی عملکرد شغلی به شما کمک می کنند کیفیت استخدام خود را بالا برده و تعداد استخدام های بد خود را کاهش دهید. تاثیر نهایی این قضیه بهبود هدف نهایی شرکت شما خواهد بود یعنی بهره وری و کارایی بیشتر نیروی کار و کاهش تعداد کارمندانی که شرکت را ترک می کنند


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام مدیریت استعداد منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.