نحوه اولویت بندی شخصیت در فرآیند استخدام

1397/09/17 2:38 PM - 4 سال قبل


یکی از چالش هایی که ما به عنوان مسئولین جذب نیرو با آن روبرو می شویم ایجاد یک تیم با عملکرد بالا است که یکدیگر را نه تنها از نظر قابلیتی بلکه هم چنین از نظر تناسب شخصیتی کامل کنند. شما به عنوان یک مدیر استخدام و منابع انسانی خوب باید بتوانید ارزش همکاری با یکدیگر را متوجه شوید تا این که بر موفقیت های فردی توجه کنید.  

در دنیای استخدام، کاندیدایی که لیست طویلی از شایستگی ها را دارد می تواند بدون هرگونه ملاحظه نگری به احتمال یا عدم احتمال تناسب اجتماعی او، شغل را دریافت کند. تمرکز بیش از حد بر موفقیت های یک فرد باعث خطر نادیده گرفتن منش و شیوه کاری و شخصیت او می شود. مهارت ها را به مرور زمان می توان یاد گرفت و به نسبت به آن ها تسلط پیدا کرد، در حالی که شخصیت یک کاندیدا بیشتر یک قضیه بی همتا است.

خطر استخدام افراد تنها براساس موفقیت های آن ها این است که شما اغلب اوقات منش و رفتار او در نظر نمی گیرید. در تحقیقی که اخیرا بر روی 20 هزار کارمند صورت گرفته است، تقریبا نیمی از آن ها (46 درصد) در یک سال و نیم ابتدایی در شغل های خود موفق نبوده اند. اکثر اوقات (90 درصد)، علت آن روش و رفتار اشتباه بوده است تا کمبود مهارت ها. تناسب شخصیتی سخت ترین چیزی است که در یک فرد تازه استخدام شده می توانید پیدا کنید.

ما در این مطلب قصد داریم نکاتی در خصوص استخدام یک تیم موفق را به شما یادآوری کنیم:

خود ارزیابی

قبل از استخدام، مهم است که از عناصر پویای تیمی که قصد ایجاد آن را دارید مطلع باشید. در این خصوص باید اهداف و آرمان های شخصی خود را در نظر بگیرید و این که برای دستیابی به آن به چه چیزی نیاز دارید. به همان مقداری که استخدام بهترین فرد برای هر وظیفه شغلی مهم است، بدون تلاش جمعی هم هیچ تضمینی برای موفقیت شما وجود ندارد. به عنوان مثال اگر کارمندان شما تحت یک محیط پر فشار کار خواهند کرد، مهارت های ارتباطی قوی مهم ترین چیزی است که باید در کاندیداهای بالقوه خود به دنبال آن بگردید.

در تیم چیزی به اسم "من" وجود ندارد

احساس پیوند و اتصال اجتماعی نکته کلیدی در موفقیت تیم شما است. این قضیه را به سادگی می توان طی فرآیند استخدام با تحلیل میزان اعتباری که کاندیدا برای موفقیت هایش برای خود قائل می شود، مورد ارزیابی قرار داد. توجه کنید کاندیدا از "من" در مقایسه با "ما" چقدر استفاده می کند و اهداف او جمعی است یا فردی. اگر مصاحبه بیشتر حالت یک مکالمه را پیدا کرد، آن را به فال نیک بگیرید.

ابزار ارزیابی شخصیت کاندیدا هم چنین به شما اجازه می دهد قابلیت کار گروهی را مشخص کنید. یکی از این ها به خصوص "شاخص پیش بینی" است. با استفاده از این شاخص شما قادر به ارزیابی نقش های شغلی، پروفایل های شخصیتی و صفات اعضای فعلی تیم خواهید بود تا از موفقیت گروهی و تناسب با تیم کاری افراد استخدامی جدید مطمئن شوید.

خارج از چارچوب فکر کنید

با استفاده از همکاران مختلف یا مصاحبه با کاندیداهای متفاوت تا می توانید به فرآیند استخدام خود تنوع ببخشید، به خصوص اگر فرد استخدامی جدیدی شما به شکل منظم با آن ها کار خواهد کرد. درگیر سازی کارمند فعلی تان تضمینی برای ثبات تیمی خواهد بود. این سطح از غیرقابل پیش بینی بودن هم چنین باعث درخشش شخصیت واقعی کاندیداها در حین مصاحبه می شود و آن ها دیگر نسبت به متداول ترین سوالات یک مصاحبه جواب های از پیش تمرین شده نمی دهند.

با افراد خود شروع کنید

بر استخدام افرادی توجه کنید که نه تنها مهارت های مناسب را دارند بلکه می توانند برای موفقیت تلاش جمعی ایجاد و آن را حفظ کند. کارمندان شما باید با یکدیگر رو راست باشند و نظرات صادق خود را بیان و در همین حین به این قضیه نیز اعتماد کنند که بازخورد دیگر افراد از سوی حسن نیت است. برخورداری از یک محیط آشکار که برپایه اطمینان و اعتماد ساخته شده یک بخش مهم از عناصر پویای تیمی است که بر پیشرفت شخصی تاکید نشده بلکه به شناخت سایرین و دستاوردهای گسترده تر تیمی توجه می شود.

سامانه مدیریت استعداد نوتریکا بستری را برای تطبیق شغل با شاغل فراهم آورده است که شما با استفاده از آن می توانید شایستگی های مورد نیاز یک شغل را بسنجید و درصد تطبیق کاندیداها با آن را بیابید. برای خرید این سامانه با ما در تماس باشید. شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.