سیستم ارزیابی کارکنان به وسیله آزمونهای روانشناسی به چه معنا است؟

1397/09/21 2:08 PM - 2 سال قبل


به عنوان یک شرکت مشاور و ارائه دهنده آزمون های روانشناسی در استخدام، وظیفه ما پیشنهاد ابزار مناسب به مشتریانمان براساس نیازهای استخدام آن ها است. ما در مورد سوالات آن ها در خصوص این که چرا این ابزار بهترین هستند جواب های لازم را می دهیم. و بدون استثناء، یک سوال بیشتر از همه از ما پرسیده می شود: آیا این آزمون معتبر است؟

پاسخ دادن به این سوال جالب است. از جنبه روانشناسی ما می توانیم مفاهیم تحقیقی و نظری این سوال را جواب دهیم ولی از دیدگاه مشاوره ای باید تا جای ممکن جواب مشخصی به این پرسش داده شود. به نظر من بهتر است از دیدگاه علمی و کاربردی به این سوال بنگریم.

بنابراین، زمانی که در مورد معتبر بودن یک آزمون استخدامی پرسیده می شود، در واقع فرد یا شرکت مورد نظر دنبال یک پاسخ "نه" یا "آره" نیست، چون معتبر بودن مجموعه ای از عوامل و شواهد مختلف را در بر می گیرد. در این مطلب ما قصد داریم به چند روش کلیدی این سوال را تفسیر کنیم.

لینک آزمون روانشناسی جامع برای استخدام کارکنان

آیا آزمون روانشناسی تمامی جوانب مرتبط با شغل را بررسی می کند؟

یک راه برای این که یک آزمون استخدامی معتبر به شمار رود از نظر عواملی است که در بر می گیرد یا نمی گیرد. به عنوان مثال، هدف آزمون MCAT سنجش احتمال موفقیت شما در دانشگاه پزشکی است. این آزمون توانایی حل مشکل، تفکر انتقادی و دانش مفاهیم علوم پزشکی شما را می سنجد چون این مفاهیم کلیدی بهترین شاخص ها برای پیش بینی موفقیت در دانشگاه پزشکی هستند. اگر MCAT هم چنین افراد شرکت کننده در آزمون را در حوزه هایی بسنجد که مرتبط با عملکرد در دانشگاه پزشکی نیستند (به عنوان مثال مهارت بازیگری!) این آزمون دیگر ابزار معتبری برای سنجش خود هدف (عملکرد در دانشگاه پزشکی) به شمار نمیرود. علاوه بر این، اگر MCAT مواردی را بسنجد که مهم بودند (توانایی حل مشکل و تفکر انتقادی) ولی حوزه های دیگری که می دانیم آن ها نیز مهم هستند (دانش از مفاهیم علوم پزشکی) را مد نظر نگیرد، معتبر بودن آن هم چنین به خطر می افتد.

آیا آیتم های آزمون روانشناسی استخدام لازم و مناسب هستند؟

بیایید دوباره نگاهی به مثال MCAT بیاندازیم. ما ممکن است با این قضیه موافق باشیم که موارد کلیدی توانایی حل مشکل، تفکر انتقادی و دانش از مفاهیم علوم پزشکی به شکل دقیق و جامعی موفقیت در دانشگاه پزشکی را می سنجند. ولی چطور باید مطمئن شوید که خود سوالات مربوط به هر آیتم نیز مناسب هستند. به عنوان مثال، اگر بخش مربوط به مفاهیم علوم پزشکی تنها در مورد آسیب های سر بپرسد، پس ما این مفهوم کلیدی را بسیار خوب نسنجیده ایم. آسیب های به سر تنها یک حوزه از مفهوم بزرگتر دانش علوم پزشکی هستند. برای داشتن یک محتوای معتبر، هر بخش از آزمون باید از سوالات مناسبی تشکیل شده باشد که به صورت کلی آن مفهوم را ارزیابی کند.

چطور می دانید که امتیاز فرد در آزمون شاخص خوبی برای عملکرد شغلی او در آینده است؟

اکثر مشتریان زمانی که در مورد معتبر بودن یک آزمون استخدامی می پرسند همین منظور را دارند. این سوال این پرسش را در خود جا می دهد: آیا مدرکی دال بر جواب دادن این آزمون دارید؟ یک راه پاسخ به این سوال بررسی انواع مختلف اعتبارسنجی است که ما بحث کرده ایم یعنی: آیا این آزمون تعریف جامع و شفافی از چیزی که می سنجد را در خود و آیتم هایی که به شکل دقیق و صحیحی طراحی شده باشند، دارد؟ اگر جواب مثبت است، پس مشکلی ندارید. ولی برای تعیین این که آزمون استخدامی نتیجه مورد نظر را می سنجد (در مثال MCAT ما هدف سنجش عملکرد در دانشگاه پزشکی است) هدف از سوال شما یک رابطه آماری است. این روابط با مقایسه نمرات یک آزمون با عملکرد شغلی تعیین می شوند.

اکثر آزمون های معتبر مدارکی دال بر این قضیه را جمع آوری کرده اند که آزمون استخدامی آن ها با عملکرد شغلی در آینده مرتبط است، به عبارت دیگر، آزمون به طور کلی "جواب" می دهد. برای نشان دادن کامل تر معتبر بودن یک آزمون، امتیازهای آزمون داوطلبان شغلی خود شما باید با عملکرد شغلی آن ها مقایسه شود. به عنوان مثال، ما می دانیم رابطه کلی قوی بین امتیازهای آزمون MCAT و عملکرد در دانشگاه پزشکی وجود دارد و بنابراین ما می توانیم فرض کنیم که این رابطه در تمامی دانشگاه های پزشکی ثابت خواهد بود. ولی باید تحقیق بیشتری انجام دهیم تا رابطه دقیق بین نمرات آزمون MCAT و عملکرد را در یک دانشگاه به خصوص تعیین کنیم.

با آن که مدرک عمومی که معتبر بودن یک آزمون استخدامی را نشان دهد معمولا برای حمایت از استفاده از یک آزمون کافی است، شرکت شما می تواند این روابط را به یک شکل شخصی و سفارشی تر بررسی کند. شما می توانید از ما هر گونه سوالی را در این خصوص بپرسید، فعالیت ما به همین دلیل است!


شخصیت شناسی مدیریت عملکرد مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.