پنج چیزی که در مورد روانشناسی صنعتی و سازمانی نمی دانستید!

1397/09/21 2:33 PM - 3 سال قبل


روانشناسی صنعتی و سازمانی یک حوزه وسیع است که تمامی موضوعات مختلف مربوط به مسائل کاری را در بر می گیرد. در این خصوص به کارگیری شیوه های کاری و سیستم ها باید در جهت فراهم سازی اطلاعات و راهنمایی هایی برای کسب و کارها باشد. 

ما در وب‎ سایتمان، راهکارها و توصیه های مفیدی ارائه می دهیم که در جهت مدیریت استعداد ها در سازمان می توانند استفاده شوند و همچنین سامانه ای داریم که به شما در غربالگری نیروها می تواند کمک کند که می توانید با نام سامانه ارزیابی سازمانی و گروهی تست و تایپ آن را بیابید. گرچه، حتی خارج از بحث مدیریت استعداد، حقایق زیادی در خصوص روانشناسی صنعتی و سازمانی وجود دارد که ممکن است از آن آگاه نباشید ولی برایتان جالب باشند. ما در این مطلب 5 چیزی که در مورد روانشناسی صنعتی و سازمانی نمی دانستید را بیان می کنیم:

  • مفاهیم روانشناسی صنعتی و سازمانی خیلی وقت است مطرح شده اند ولی در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی به عنوان یک شاخه علمی مطرح شدند.  

وظایف روانشناس صنعتی و سازمانی

در طول قرن بیستم، به درک انگیزه و بهره وری در محیط کار توجه بیشتری شد. توجه به مسائل مرتبط با گزینش کارمندان و استخدام زمانی افزایش یافت که در طول جنگ جهانی دوم نیاز به ارزیابی بهتر سربازان تازه کار و واگذاری کارهای ارتشی به آن ها بود. آزمون های توانایی شناختی، مهارت های روان حرکتی و شخصیت شکل گرفتند تا افراد از هم تفکیک شوند. این برنامه ها شیوه انجام تمامی آزمون های پرسنلی هستند. توسعه این آزمون ها به سرعت علم استخدام را به جلو پیش برد.  

  • اکثریت فعالیت های روانشناسی صنعتی و سازمانی یعنی استخدام، گزینش، آموزش، مدیریت عملکرد و غیره، حول یک تحلیل شغلی شکل گرفته اند.

تحلیل شغلی یک روش سیستماتیک برای درک نقش ها و پیش نیازهای مرتبط با یک شغل خاص است. انجام آن به ما اجازه می دهد نسبت به وظایف انجام شده در شغل و هم چنین مجموعه مهارت های لازم برای موفقیت شغلی آگاهی به دست آوریم. یک تحلیل شغلی برای امکان شناسایی شایستگی های مرتبط شغلی، شناسایی اهمیت هر شایستگی برای انجام شغل و فراهم سازی مدارکی دال بر دفاع پذیری حقوقی در جهت استفاده از تدابیر روانشناسی صنعتی و سازمانی مهم است. ما اکثر اوقات به تحلیل شغلی به عنوان مرجعی برای گزینش کارمندان توجه می کنیم. یک تحلیل شغلی پایه اکثر فعالیت های صنعتی و سازمانی به شمار می رود. تحلیل شغلی در زمان ایجاد یک برنامه آموزشی، طراحی یک ارزشیابی عملکرد شغلی، ایجاد توصیفات شغلی، انجام برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و به ترتیب موارد دیگر، اهمیت پیدا می کند. در حالی که یک تحلیل شغلی باید بسته به هدفی که دارد به شیوه های مختلف انجام شود، ولی یک عنصر الزامی برای ایجاد یک طرح و سیستم موفق محسوب می شود.

  • روانشناسی صنعتی و سازمانی در تشخیص مسائل بالینی و فراهم سازی روش درمانی برای آن ها به شما کمک نمی کند.

نزدیک ترین مسائلی که در زمینه موضوعات بالینی در محیط کار با آن روبرو می شویم تحقیق در مورد ایجاد تعادل بین زندگی – کار، استرس در محیط کار و تبعیض / پرخاشگری در کار است. روانشناسان صنعتی سازمانی جلسات درمانی انجام نمی دهند یا در مورد وضعیت عاطفی تان، از شما پرس و جو نمی کنند. آن ها الگوهای فکری شما را تحلیل نکرده و مسائل بالینی و مشاوره را به روانشناسان واگذار می کنند.  

  • روانشناسان سازمانی و صنعتی فقط در محیط های سنتی کار تحقیق و عمل را انجام نمی دهند.

برای ایجاد حوزه ای برای رشد و توسعه، نه به شکل محدود بلکه گسترده باید فکر کنیم. بهترین راه انجام این کار همکاری با دیگر زمینه ها و کار در دیگر حوزه ها است. حوزه های دیگری که در آن روانشناسی صنعتی و سازمانی تاثیرگذار است شامل آموزش تیم ها برای ماموریت های خاص، همکاری با تیم های مهندسی برای به وجود آوردن نوآوری و خلاقیت، آماده سازی رهبران و افراد برای سناریوهای پر خطر در بازی های المپیک و به ترتیب موارد دیگر می شود.

  • روانشناسان صنعتی و سازمانی تحقیقات زیادی انجام می دهند ولی گاهی اوقات جواب های قطعاً درست و یا اشتباهی به دست نمی آورند.

همان طور که اشاره شد، روانشناسی صنعتی و سازمانی با توجه به مدارک جمع آوری شده صورت می گیرد. افراد دستاندرکار در این حوزه تحقیقات زیادی در مجموعه های مختلف انجام می دهند. جواب ها و نتایج سرراست آسان هستند ولی همیشه ممکن است جالب ترین نباشند. یکی از اصطلاحاتی که در طول تحقیقات روانشناسان این حوزه بسیار مرسوم بوده این است: "بستگی دارد". به عنوان مثال، یکی از بهترین شاخص های پیش بینی کننده عملکرد شغلی در موقعیت ها و سطوح مختلف شغلی توانایی شناختی است. ولی، ما هم چنین می دانیم که توانایی شناختی زمانی به یک شاخص بهتر عملکرد شغلی تبدیل می شود که پیچیدگی شغل افزایش یابد. مثال دیگر این است که ما می دانیم استرس می تواند باعث تسهیل عملکرد (به شیوه افزایش برانگیختگی و تحریک) شود ولی تنها تا یک حدی این امکان وجود دارد. مقدار زیاد یا کم استرس می تواند برای عملکرد شغلی مضر باشد. پیدا کردن نقطه مناسب استرس و برانگیختگی کافی، عملکرد را افزایش خواهد داد. به عنوان محققان و متخصصین شغلی، روانشناسان صنعتی و سازمانی به فعالیت خود برای درک و اصلاح بهتر نظریات و ایده هایی که آن ها را به جلو پیش می برد، ادامه می دهند تا بتوانند این روابط کاری پیچیده را درک کنند.

امیدواریم این مطلب به شما کمک کرده باشد کمی آگاهی بیشتری در خصوص روانشناسی صنعتی و سازمانی به دست آورید. این حوزه در مقایسه با دیگر علوم اجتماعی عمر نسبتاً کمی دارد ولی سریعاً در حال رشد است. حتی با آن که روانشناسان این رشته به طور کلی تمرکز بر جنبه مدیریت استعداد دارند، ولی وسعت آن فراتر از تصور افراد است.  


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.