تست شخصیت شناسی مایرز بریگز و شغل شما

1397/10/08 12:33 PM - یک سال قبل


تست شخصیت شناسی مایرز بریگز یک آزمون شخصیت شناسی است که افراد را در 16 تیپ شخصیتی مختلف قرار می دهد. این آزمون با کمک از تعدادی سوال مشخص می کند که شما در کدام یک از دسته های  برونگرا یا درونگرا، حسی یا شهودی، احساسی یا منطقی، دریافت گرا و یا قضاوتی قرار می گیرید.

تعریف تیپ های شخصیتی

برای درک 4 گروه مختلف شخصیتی در تست MBTI به توضیحات زیر توجه کنید:

برونگرا (E) یا درونگرا (I): شیوه کسب انرژی را توسط شما نشان می دهد، یعنی آیا به منابع بیرونی یا داخلی کسب انرژی توجه دارید؟

حسی (S) یا شهودی (N): این که به سمت چه کسی گرایش دارید نحوه جذب و دریافت اطلاعات را در شما نشان می دهد. افرادی که حسی هستند احتمالا از عقل سلیم و تجربیات خود در گذشته برای ارزیابی موقعیت های استفاده می کنند در حالی که افراد دارای تیپ شخصیتی شهودی بیشتر به دیدن تصویر جامع تری از قضیه و الگوها توجه دارند.

منطقی (T) یا احساسی (F): با این ویژگی شخصیتی، شیوه تصمیم گیری شما مشخص می شود. افراد منطقی تحت هدایت منطق و عقل خود قرار دارند در حالی که افراد احساسی بر ارزش ها، خوبی و احساسات تکیه می کنند. برای تیپ های شخصیتی احساسی، فرآیند تصمیم گیری با توجه به این موضوع صورت خواهد گرفت که تصمیم آن ها چه تاثیری بر دیگران خواهد گذاشت.

قضاوتی (J) یا دریافت گرا (P): این نوع آخر از تیپ های شخصیتی براساس تست MBTI ارجحیت های فرد در شیوه زندگی را نشان می دهد یا این که شما دوست دارید زندگی تان به چه شکل باشد. تیپ های شخصیتی قضاوتی سازمان یافته و منظم هستند و کار در چارچوب قوانین را دوست دارند. شما می توانید برای بهره مندی از یک برنامه 5 ساله بر روی این نوع افراد حساب باز کنید. تیپ شخصیتی دریافت گرا بیشتر به سمت یک محیط و قالب انعطاف پذیر گرایش دارد و خود را با برنامه ها براساس نیاز وفق می دهد.

سوالات تست MBTI مشخص می کند شما تیپ شخصیتی ISTP (درونگرا، حسی، منطقی، دریافت گرا)، ENFJ (برونگرا، شهودی، احساسی، قضاوتی) یا هر کدام از تیپ های شخصیتی دیگر هستید. نتیجه این تست 16 تیپ شخصیتی مختلف را نشان می دهد.

نتایج تست MBTI در مورد شغل شما چه چیزی می توانند بگویند؟

از تست MBTI اغلب اوقات برای مشورت های شغلی استفاده می شود. هم چنین کارفرمایان ممکن است برای ارزیابی نکات قوت به خصوص کارمندان یا داوطلبان شغلی را با این آزمون محک بزنند. ولی این که متوجه شوید چه تیپ شخصیتی دارید چه کمکی به شغل شما می کند؟

ابتدا و مهم تر از همه، به یاد داشته باشید که هیچ جواب صحیح یا نادرستی وجود ندارد. از طریق یک سری سوال، تست MBTI سعی می کند شما را در دسته های مختلف قرار دهد یعنی آیا شما یک برونگرا هستید یا درونگرا؟ آیا براساس مدارک موجود تصمیم می گیرید یا به حس خود اعتماد می کنید؟

آگاهی از ویژگی های شخصیتی تان به شما، و به صورت بالقوه به کارفرمایانی که مجری آزمون هستند، کمک می کند از نکات ضعف و قوت شخصیتی خود با خبر شوید و این که در یک محیط کاری چه عملکردی خواهید داشت. ممکن است از نتایج آزمون در بحث مهارت ها و ویژگی های شخصیتی لازم برای شغل های مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال اگر تیپ شخصیتی ENFP را دارید، شاید شغل حسابداری، شغلی که در آن پاسخ ها بسیار دقیق و تصمیم ها براساس حقایق گرفته می شوند، بهترین گزینه برای شما به شمار نرود. در بسیاری از شرکت ها، از تست شخصیت شناسی مایرز بریگز برای این استفاده خواهد شد که کاندیداها چطور در فرهنگ شرکت جا خواهند گرفت.

همانطور که نتیجه تست شخصیت شناسی مایرز بریگز خود را بررسی می کنید، توجه داشته باشید که این آزمون تنها یک شاخص است، و اکثر افراد به شکل مناسبی در دسته های دوتایی قرار نمی گیرند. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است یک برنامه 5 ساله شغلی داشته باشد ولی در زندگی شخصی به جای منطق و شواهد به حس خود اعتماد کند.


mbti (ام بی تی آی) مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.