چطور افرادی با انگیزه بالا استخدام کنیم؟

1398/01/24 11:43 AM - یک سال قبل


امروزه انگیزه ‎هایی که باعث می‎ شود به سر کار برویم ترکیب ظریفی از عوامل داخلی مانند معنایی که برای کار خود پیدا می کنیم و همچنین عوامل خارجی مانند محیط کار ما است.

بنابراین مهم است در یک فرآیند استخدام انگیزه کاندیدا را با چیزهایی که برای آن موقعیت شغلی انتظار می‎ رود در کنار هم قرار دهیم و مطابقت کنیم.

برای ارزیابی انگیزه های یک کاندیدا، نمی توان تنها به تاثیری که کاندیدا بر روی ما بگذارد یا مصاحبه شغلی اکتفا کرد چون در مصاحبه شغلی تعصبات درونی فرد مصاحبه کننده تاثیر قابل توجهی روی نتیجه آن می گذارد و بیشتر توانایی کاندیدا در سوال به پرسش های مصاحبه سنجیده می شود تا شایستگی واقعی او برای آن موقعیت شغلی.

تست های روانشناسی می توانند نظری بی طرفانه در ارزیابی انگیزه های کاندیدا برای کار فراهم کنند

انگیزه در کار را می توان به سه عامل ربط داد:

  • شخصیت

چیزی که در ذات فرد قرار گرفته است و دلیل اصلی انجام کارهای او محسوب می شود مانند میل به اهمیت قائل شدن برای دیگران یا نیاز به عمل یا رهبری. این انگیزه معمولا ثابت هستند و اغلب اوقات برای انجام یک موقعیت شغلی یا پایبندی به فرهنگ یک شرکت الزامی هستند.

  • محیط

محیط یا انگیزه های خارجی مرتبط با کار مانند پاداش، فضای شرکت، نزدیک بودن محیط خانه به محیط کار در تعیین اولویت های کاری یک فرد نقش دارند و می توانند سریعا بسته به موقعیت فردی یک شخص تغییر کنند.

  • علایق

علایق نشان دهنده «ذات» یک فرد هستند و ریشه در هویت او دارند و باعث می شوند او به یک حوزه فعالیتی خاص کشانده شود. انگیزه ها از یک نظر بخشی از شخصیت را تشکیل می دهند که ما را مجبور می کند به سمت یک هدف خاص پیش برویم و بر روی عملکرد شغلی و رضایت ما از آن تاثیر می گذارد.

اگر از تست های شخصیت شناسی در مرحله استخدام استفاده می شود، می توان از تست های سنجش انگیزه و سطح علایق به طور کامل در طی این فرآیند استفاده کرد و شناخت بهتری از افراد و انگیزه های کاری آن ها به دست آورد.


مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.