برگزاری کارگاه های مرتبط با آزمون های روانشناسی در استخدام و نگهداشت پرسنل

1398/07/03 11:53 AM - 2 سال قبل


قرار است در 15 و 16 مهر ماه 1398 کارگاهی مرتبط با آزمون های روانشناسی در استخدام و نگهداشت پرسنل برگزار شود. امروزه از آزمون های روانشناسی برای جذب و استخدام و همچنین نگهداشت پرسنل استفاده می شود. ما میخواهیم در این کارگاه به چگونگی استفاده از آزمون های روانشناسی و علی الخصوص آزمون دیسک بپردازیم. 

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی

آزمون های روانشناسی اگر به طور درست استفاده شوند، می توانند میزان موفقیت در استخدام های خوب را افزایش دهند. زیرا آزمون های روانشناسی کمک می کنند تا تناسب شغل و شخصیت فرد مورد بررسی قرار گیرد و مطابق ترین افراد با شغل مورد نظر انتخاب گردند. از طرفی دیگر استفاده از آزمون های روانشناسی کمک میکند تا کارمندان بی طرفانه و بدور از تعصب ها و خطاهای شناختی انتخاب شوند. علاوه بر آن این آزمون ها توانایی مشخص کردن استعداد های شغلی کارکنان را دارند و می توان از آن ها برای برنامه توسعه شخصی کارکنان نیز استفاده نمود. علاوه برآن این آزمون ها در مورد چگونگی ایجاد انگیزه در افراد نیز کمک میکنند و به کارفرما کمک می کند تا بتواند کارکنان را بهتر بشناسد. 

اما چگونگی استفاده از این آزمون های  روانشناسی در منابع انسانی بسیار مهم است زیرا اگر درست استفاده نشوند، نتیجه مطلوبی را در پی نخواهند داشت. 

 زمان کارگاه:

این کارگاه در دو جلسه 3 ساعته ارائه خواهد شد.

15 و 16 مهر ماه 1398 در ساعت 4 و نیم بعد از ظهر تا هفت و نیم بعد از ظهر

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی

آزمون دیسک چیست؟

آزمون دیسک یک آزمون رفتارشناسی در روانشناسی است که به بررسی رفتارهای کاری و صفات و خصوصیات افراد می پردازد. تست دیسک یکی از شناخته شده ترین آزمون ها در حوزه منابع انسانی است زیرا خصوصیات و رفتارهای افراد را در محیط کار مشخص می کند. نتایج این تست می تواند در تیم سازی در سازمان و یا استخدام افراد با تیپ های رفتاری خاص کمک کند. شما در این کارگاه به انواع تیپ های رفتاری در مدل دیسک که شامل 15 تیپ رفتاری است واقف خواهید شد و نحوه آنالیز نمودارهای افراد را فرا خواهید گرفت. علاوه بر آن اعداد نمودارها و میزان شدت هر کدام از رفتارها نیز برای شما توضیح داده خواهد شد که چطور دو فرد با یک تیپ رفتاری در دیسک ممکن است با هم متفاوت باشند. علاوه برآن توضیحاتی راجع به نیازهای هر شغل و سمت های سازمانی هر کدام از صفات خروجی دیسک و نکات نگران کننده کاندیداهای استخدامی برای شما بازگو خواهد شد. در این کارگاه شما با زبان بدن هر کدام از تیپ ها آشنا خواهید شد تا بتوانید در مصاحبه های استخدامی افراد با تیپ های مختلف را شناسایی کنید. 

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی

این کارگاه چه اطلاعاتی را به ما می دهد؟

در این کارگاه قصد داریم با رویکرد استخدام و نگهداشت پرسنل، به شما آموزش رفتارشناسی تست دیسک را بدهیم. دانشجویان این کارگاه یک پنل مدیریتی ارزیابی گروهی سایت تست و تایپ را دریافت خواهند کرد که بتوانند از چند نفر تست دیسک بگیرند، بتوانند آن ها را تفسیر کنند و نحوه تصمیم گیری در مورد استخدام آن ها را یاد بگیرند. 

سرفصل کارگاه

  • مقدمه ای بر فرآیند استخدام
  • آموزش مدل رفتار شناسی دیسک 
  • آموزش چگونگی استفاده از تست دیسک در استخدام
  • آموزش تصمیم گیری برای استخدام
  • آموزش توجه به نکات مهم در نتایج تست دیسک که باید در استخدام مد نظر قرار گیرد. 


این کارگاه مناسب چه افرادی است؟ آیا پیش نیازی لازم دارد؟

اگر درگیر استخدام افراد در هر سطحی هستید و میخواهید مهارت استفاده از آزمون های روانشناسی را در استخدام بیاموزید این کارگاه مناسب شماست. این کارگاه نیاز به هیچ پیش نیازی ندارد.

مخاطبان این کارگاه

  • دانشجویان رشته های مدیریت ، منابع انسانی، رفتار سازمانی و دانشجویان رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • کارشناسان و مدیران منابع انسانی
  • کارشناسان و مدیران درگیر در استخدام و تیم سازی در سازمان ها
  • مدیران عامل و مدیرانی که درگیر استخدام مدیران ارشد و میانی هستند

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی


دیسک مصاحبه و استخدام کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.