برگزاری کارگاه ارتباطات بین فردی در شرکت نارین ایده

1400/11/11 10:45 AM - 5 ماه قبل


بهبود ارتباطات بین فردی یکی از دغدغه های اصلی مدیران در سازمان ها است. با توجه به مهم بودن این مساله بسیاری از سازمان ها برآن شده اند تا این امر را در سازمان خود گسترش دهند. 

یکی از مهمترین گام های بهبود ارتباطات در سازمانها آشنایی افراد با مدل های رفتاری و توانایی تشخیص و فیدبک دادن موثر بین فردی است. مهمترین عامل در یادگیری نیز انجام و به وجود آوردن تجربه ارتباطی در افراد است. 

بر این اساس کارگاهی عملی در این خصوص در شرکت نارین ایده برگزار گردید. کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.