برگزاری بازی روانشناختی برای تیم های شتاب دهنده آیفینک

1400/11/11 11:06 AM - 5 ماه قبل


امروزه شتاب دهنده ها در صنعت اکوسیستم استارتاپی نقش مهمی را ایفا می کنند. ما در شتاب دهنده آیفیک سعی در طراحی چالش های تیمی برای اعضای تیم داشتیم تا بتوانند در موقعیت های مختلف توانایی های خود را در حل مساله به صورت تیمی به آزمون بگذارند. کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.