سازگاری تیپ 8 اینیاگرام با سایر تیپ های آن

1401/04/21 12:04 PM - یک سال قبل


افراد با تیپ های شخصیتی اینیاگرام مختلف می توانند به روش های گوناگونی با دیگر تیپ های اینیاگرام ارتباط برقرار کنند. البته اگر آن ها شخصیت سالمی داشته باشند، با تمام انواع دیگر تیپ های شخصیتی اینیاگرام سازگار خواهند بود.

اما تعدادی از آن ها رابطه بهتری با دیگری دارند یا در روابط خود موفق تر عمل می کنند. با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا بیشتر به نحوه این رفتارها و ارتباط ها و سازگاری افراد تیپ 8 اینیاگرام با دیگر افراد بپردازیم.

پیش از خواندن این مطلب می توانید با شرکت در تست اینیاگرام تست و تایپ، از تیپ اینیاگرام خود مطلع شوید و گزارش کامل آن را نیز دریافت کنید.

سازگاری با تیپ های مختلف اینیاگرام        

به منظور جمع آوری اطلاعات نمودار خطی زیر، شرکت کنندگان به پرسشنامه ای در مورد تیپ شناسی اینیاگرام پاسخ داده اند.

سپس از آن ها خواستیم با استفاده از صفاتی که تیپ شخصیتی اینیاگرام آن ها تعیین می کند، ویژگی های شریک ایده آل خود را توضیح دهند. بدین ترتیب تیپ اینیاگرام شرکت کننده ها و تیپ شخصیتی بهترین شریک ممکن برای آن ها را یافتیم.

میزان سازگاری تیپ های شخصیتی مختلف اینیاگرام با میزان جذابیتی که برای یکدیگر دارند، رابطه مستقیم دارد. برای مثال اگر تیپ 1 و 2 برای یکدیگر جذابیت بسیار بالایی دارند، می توان نتیجه گرفت که میزان سازگاری آن ها نیز زیاد خواهد بود.

همچنین اگر تیپ 1 و 2 یکدیگر را جذاب ندانند، مقدار سازگاری میان این دو کم خواهد بود. به علاوه اگر تیپ 1 و 2 جذابیت متوسطی برای طرف مقابل داشته باشند یا هر دو نوع رتبه بندی های متفاوتی در میزان جذابیت در نظر بگیرند، سازگاری شان متوسط خواهد بود.

نمودار زیر میزان سازگاری تیپ ها را با تیپ 8 بهتر نشان می دهد.


این نمودار نشان دهنده میزان سازگاری افراد تیپ 8 با سایر تیپ های اینیاگرام بوده و بر اساس آن بیشترین سازگاری تیپ 8 با سایر تیپ هشتی ها است. به این دلیل که تیپ هشتی ها معمولا تمایل بیشتری به برقراری رابطه با سایر هم تیپی های خودشان نشان می دهند.

همچنین آن ها سایر افراد دارای تیپ 8 را مناسب ترین گزینه برای رابطه عاطفی می دانند و به ارتباط داشتن با آن ها علاقه بیشتری دارند.

تیپ های 3، 1 و 6 در جایگاه های بعدی برای سازگاری با افراد تیپ هشتی اینیاگرام هستند. زیرا این افراد متقابلا یکدیگر را مطلوب ارزیابی می کنند و به همین دلیل درجه سازگاری بالایی با یکدیگر دارند.

این افراد کمترین سازگاری را با تیپ های 2، 7 و 9 دارند و آن ها را جذاب نمی دانند. به طور کلی سازگاری افراد تیپ 8 با تیپ های 4 و 5 نیز متوسط است.

می توان از جدول بالا، دو نکته مهم را دریافت کرد: ابتدا جذاب ترین و سازگارترین شریک عاطفی برای افراد هر تیپ اینیاگرام، هم تیپی خودش است. زیرا هر فرد تیپ خود را جذاب تر از افراد با سایر تیپ ها می داند که منجر با سازگاری حداکثری با آن افراد خواهد شد.

البته میزان سازگاری هر تیپ با افراد هم تیپی خودش، یکسان نیست. برای مثال درصد سازگاری تیپ 2 و 4 با افراد تیپ خودشان حدود 97 است، در حالی که در تیپ 8 این سازگاری تنها 84 درصد ارزیابی می شود.

مطلب مهم دوم این است که هرچه تشابه میان دو گروه بیشتر باشد، به تبع آن میزان سازگاری آن ها نیز بیشتر می شود.

برای مثال تیپ های 2 و 9 از نظر ویژگی های شخصیتی بیشترین شباهت را با یکدیگر داشته و درجه سازگاری زیادی نیز دارند. به سادگی می توان دریافت که این دو تیپ سازگاری بالایی دارند و هر طرف، دیگری را جذاب می داند.

در تیپ 8 و 9 ویژگی های یکسان و شباهت چندانی در خصوصیاتی مانند میزان قاطعیت، رقابت طلبی و احساسات دیده نمی‌شود. در نتیجه این دو تیپ، یکدیگر را مطلوب نمی دانند و سازگاری کمتری دارند.

تمام این نتیجه گیری ها حاکی از آن هستند که سازگاری تا حد زیادی به شباهت تیپ ها با یکدیگر بستگی دارد. چنین یافته ای، ما را به یاد مثال قدیمی «کبوتر با کبوتر، باز با باز» می اندازد.

رابطه زوج تیپ 8 و 1

تیپ یکی ها بسیار منظم، اصولی و پرتلاش هستند. آن ها به راحتی افراد تیپ 8 را مجذوب و شیفته خود می کنند. بزرگترین چالش برای رابطه این زوج تمایل نداشتن به مصالحه در هیچکدام از دو طرف است.

تیپ هشتی ها می ترسند که سازش با شریک زندگی، آن ها را در برابر فریبکاری ها آسیب پذیر کند. تیپ یکی ها که به خوبی از درستی و غلطی مسائل آگاهی دارند، به سختی می توانند خود را در موقعیتی تصور کنند که در حال مصالحه ای باشند که برخلاف ارزش هایشان است.

رابطه افراد تیپ 8 اینیاگرام تقریبا مشابه رابطه ای است که تیپ یکی ها با این احساس دارند. تیپ هشتی ها خشم را منبع اصلی قدرت خود می دانند. این سلاحی است که آن ها از آن برای دفاع از افراد بی گناه استفاده می کنند.

تیپ یکی ها نیز به دلیل داشتن احساسات منفی به خصوص خشم، احساس گناه می کنند. آن ها از خشم خود می ترسند. این امر می تواند باعث تسلط تیپ هشتی ها در این رابطه شود و اگر احساس خشم به دلیل رابطه این زوج باشد، شاید تیپ یکی ها عصبانی شوند.  

رابطه زوج تیپ 8 و 2

گرچه افراد تیپ 8 و 2 از نظرهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند اما نسبت به تصور عامه مردم، شباهت بیشتری دارند. آن ها طوری رفتار می کنند که یک وابستگی متقابل میان طرفین پدیدار شود و رابطه را تا سال ها ماندگار کند.

افراد با تیپ اینیاگرام دو دوست دارند احساس کنند که کسی به آن ها نیاز دارد. از طرفی تیپ هشتی ها از داشتن حامیان وفاداری که با وجود سختی های کار و زندگی به آن ها توجه زیادی دارد و مراقب آن ها است، لذت می برند.

تیپ هشتی ها به خوبی می دانند که بدون تلاش و شاید کمی سروکله زدن، رشد نمی کنند. همه چیز در روابط این زوج به آرامی پیش می رود تا این که فرد تیپ هشتی با توجه به ظرفیت های ذاتی اش پیشرفت می کند و از شریک عاطفی اش پیشی می گیرد و این موضوع تیپ 2 را بسیار ناراحت و نگران می کند.

رابطه زوج تیپ 8 و 3

رابطه این زوج بسیار رایج است. زمانی که تیپ هشتی ها در روابط دراز مدت با تیپ 3 باشند، معمولا به جای احساسات درگیر فعالیت ها و پروژه های مشترکی مانند شراکت های تجاری می شوند. تیپ هشتی اغلب زندگی آن ها را در خانه حفظ و کنترل می کند.

هر دو بر این باور هستند که انجام تمام کارها به عهده خودشان است. به همین دلیل یافتن شریکی که مسئولیت ها را به اندازه خودشان جدی می گیرد، برایشان بسیار شگفت انگیز است.

افراد تیپ 3 اینیاگرام انتظار دارند در صورتی که شکست بخورند، قضاوت شوند و طردشان کنند. به همین دلیل وقتی شریک عاطفی تیپ 8 آن ها را همان طور که هستند قبول می کنند و دوستشان دارند، لذت خواهند برد.

تیپ هشتی ها اهمیتی نمی دهند که دیگران چه فکری درباره آن ها می کنند. داشتن چنین نگرشی می تواند به فرد تیپ 3 کمک کند تا قدرت درونی خود را توسعه دهد و بهبود بخشد.

رابطه زوج تیپ 8 و 4

هر دو به شدت به اصالت شخصی علاقه دارند. افراد تیپ هشتی برای صداقت عاطفی و ارتباط صادقانه ارزش قائل هستند و تیپ چهاری ها اعتقاد دارند که باید با انواع احساسات و احترام عمیق با دیگران رفتار کرد.

تیپ هشتی ها متخصص کشف رنج های پنهان هستند. تیپ چهاری ها نیز در برانگیختن مالیخولیای درونی استاد هستند. در روابط نوپای این زوج، تیپ چهاری های آگاه اغلب حسادت می ورزند و سعی دارند از نگرش بی خیال شریک عاطفی جدید خود نسبت به نظر دیگران تقلید کنند.

هنگامی که هیجان ابتدای رابطه از بین برود، فضای تیره و طوفانی میان این دو اغلب سمی خواهد بود. تیپ چهاری ها اغلب در افسردگی های طولانی مدت قرار می گیرند که باعث می شود برای تیپ هشتی ها ضعیف به نظر آیند.

رابطه زوج تیپ 8 و 5

روابط میان تیپ 5 و 8 اغلب بسیار خوب است. جاذبه اولیه میان آن ها بر اساس احترام متقابل شکل می گیرد. تیپ پنجی ها از افرادی قدردانی می کنند که در مورد انتظارهای خود از رابطه، صادق و قاطع باشند. این دقیقا ویژگی خاصی است که در تیپ هشتی ها دیده می شود.

هر دو فرد برای استقلال و قدرت درونی ارزش قائل هستند. تیپ پنجی های منزوی، فراتر از این ارتباط اولیه ممکن است تحت تاثیر انرژی بالای تیپ هشتی ها قرار بگیرند. تیپ هشتی ها نیز شاید در مورد رازهای پنهانی که در وجود آرام تیپ پنجی ها نهفته است، کنجکاو شوند.

تیپ هشتی ها برای ارضای این احساس کنجکاوی، بیش از حد به تیپ 5 فشار وارد می کنند. هر نوع تلاشی برای این که تیپ پنجی ها سفره دل خود را به روی تیپ 8 باز کنند، با شکست مواجه خواهد شد. زیرا تیپ 5 مانند تیپ 8 دوست ندارد از احساسات آشکارش سوء استفاده شود.

وقتی تیپ پنجی ها از پاسخ دادن به سوالات شریک خود اجتناب می کنند، تیپ هشتی های حساس به شدت آسیب می بینند. آن ها دوست دارند رنجشان را در قالب خشم نشان دهند و این ویژگی تیپ 5 را دورتر از قبل می کند.

رابطه زوج تیپ 8 و 6

تیپ 6 و 8 عقیده دارند که جهان مملو از خطر است و هر دو خود را محافظ و مدافع افراد محروم و بیچاره می دانند. تیپ ششی ها مجذوب قدرت و شجاعت تیپ 8 می شوند. تیپ هشتی ها نیز از وفاداری تیپ 6 خوششان می آید.

در رابطه این زوج، معمولا تیپ هشت نفش فعال تری را ایفا می کند، در حالی که تیپ 6 اینیاگرام در پشت صحنه برنامه می ریزد و به عنوان یک مشاور استراتژیک عمل می کند. چنین ویژگی هایی این دو تیپ را به یک زوج ایده آل تبدیل می کند.

هر دو فرد احساسات خود را بیش از حد بروز می دهند. ارتباط مستقیم برای هر دو اهمیت دارد، گرچه تیپ هشتی ها بیشتر مجذوب کارهای یک فرد می شوند و نه حرف های او. تیپ ششی ها نیز وقتی اطمینان خاطر پیدا می کنند که شریک عاطفی شان برای گفتگوهای عمیق و صمیمانه، وقت بگذارد.  

تیپ 8 انتظار دارد که در روابطش مقدار مشخصی درگیری وجود داشته باشد و از آن ابایی نیز ندارد. اما این درگیری ها اغلب برای تیپ ششی های محتاط مانند از دست دادن کنترل است و وحشتناک به نظر می رسد.

اگر فرد تیپ 8 شخصیت ناسالمی داشته باشد، حتی ممکن است سعی کند خشم شریک عاطفی خود را برانگیزد. زیرا زمانی که او نتواند احساسات باطنی طرف مقابل خود را ببیند، احساس نمی کند که آن فرد را به خوبی می شناسد.

رابطه زوج تیپ 8 و 7

افراد تیپ 8 و 7 اینیاگرام هر دو آزادی خواه، با انرژی و اشتیاقی فراوان برای زندگی هستند. تیپ هفتی ها نیز مانند تیپ 8 از محدود شدن یا کنترل شدن خوششان نمی آید. افراد تیپ 7 برای اعمال اراده خود به جذابیت و کاریزمای درونشان متکی می شوند و گاهی با ظرافت قوانین را همانطور که دوست دارند، تغییر می دهند.

این ویژگی ممکن است برای تیپ 8 ناصادقانه و فریبکاری به حساب بیاید، زیرا می تواند به سادگی بر هر کسی که بر سر راه تیپ هفتی باشد غلبه کند.

تیپ 7 معمولا سرپیچی و جسارت های تیپ هشتی ها را تا حدی خاص تحسین می کنند. اگر تیپ 8 شخصیت ناسالمی داشته باشد، سعی می کند قدرت خود را در زندگی حفظ کند و دیگران را کنترل کند. او این کار را تنها برای این انجام می دهد که فرد دیگری آن ها را تحت سلطه خود نگیرد.

رابطه زوج تیپ 8 و 8

وقتی دو فرد با تیپ 8 با یکدیگر رابطه برقرار می کنند و یک خانواده مشترک دارند، نتیجه معمولا پرسروصدا خواهد بود. این ویژگی لزوما برای افرادی که تنها وقتی ناامید هستند یا می خواهند چیزی را ثابت کنند وارد بحث های داغ می شوند، بد نیست.

افرادی که شاهد مشاجرات این زوج هستند شاید نگران باشند که دو طرف از کنترل خارج شده و احتمالا در خطر هستند. اما در واقع افراد تیپ 8 اینیاگرام به ندرت کنترل خود را از دست می دهند.

شاید آن ها از روی عمد دعوا را انتخاب کنند و چیزهایی را به زبان بیاورند که واقعا قصد آن را ندارند و تهمت بزنند یا توهین کنند. دلیل تمام این ها آزمایش شریک زندگی شان یا تخلیه انرژی است و آن را یک بازی می دانند.

تیپ هشتی ها از سایر کسانی که متوجه منظورشان می شوند و به این بازی آگاه هستند، خوششان می آید. هر دو فرد دوست دارند کنترل رابطه را در دست گیرند و قصدشان برای ریاست بر رابطه جدی است اما تنها یک نفر می تواند این نقش را ایفا کند.

رابطه زوج تیپ 8 و 9

اگر تیپ هشتی ها می توانند طوفان به پا کنند، تیپ 9 ها نیز کوه هایی صعب العبور و غیرقابل حرکت هستند. قدرت و نیروی تیپ هشتی ها در ابن رابطه با استقامتی غیرقابل نفوذ روبرو خواهد شد.

وقتی این زوج در ابتدا با یکدیگر ملاقات می کنند، معمولا تیپ 8 در این تصور است که حامی انعطاف پذیر یا فردی را که به کمی الهام و راهنمایی نیاز دارد، پیدا می کند. تیپ 9 نیز طرف مقابل را رهبری با اعتماد به نفس می بیند که می تواند کارها را به خوبی به پایان برساند.

سخن نهایی

به طور کلی شخصیت افراد تیپ 8 اینیاگرام با تمایل خود به قدرت و اجتناب از هر نوع آسیب پذیری آمیخته شده است. دیگران آن ها را افرادی مطمئن و قاطع می دانند. آن ها می توانند افرادی منطقی و دلهره آور باشند. تیپ هشتی ها معمولا به اعتقاداتشان پایبند می مانند و از افراد ضعیف تر از خود نیز محافظت می کنند.

بر اساس مطالعاتی در ارتباط با جمعیت افراد هر تیپ اینیاگرام، تیپ هشتی ها نادرترین تیپ شخصیتی را دارند. پس از آن تیپ پنج و سپس تیپ 2 کمترین جمعیت را دارند.

اگر می خواهید تیپ شخصیتی خود را بر اساس اینیاگرام به دست آورید، می توانید با شرکت در تست Enneagram در تست و تایپ از تیپ شخصیتی خود مطلع شوید، به خودشناسی برسید و تحلیلی جامع بر تمام رفتارهای خود دریافت کنید.


شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.