اهمیت منابع انسانی در سازمان در سال 2018

1397/07/13 9:08 PM - یک سال قبل


اهمیت وجود واحد منابع انسانی در سازمان بر کسی پوشیده نیست. منابع انسانی همیشه به عنوان مهمترین رکن هر سازمان شناخته می شود در مقاله پیش رو قصد داریم به ده دلیل اهمیت منابع انسانی در سازمان در سال 2018 که توسط "راس مایهو" تهیه شده، بپردازیم.

از مدیریت استراتژیک گرفته تا برندینگ شرکت، در حوزه‌های متعدد، منابع انسانی قسمت مهمی از کسب و کارهاست. کارمندان قسمت منابع انسانی اگر در این حوزه (HR) تخصصی عمل کنند خدمات خاصی را به کارکنان ارائه می‌دهند. این حوزه ها می تواند از به وجود آوردن یک تجربه خاص برای کارکنان گرفته تا بهبود عملکرد را شامل شود.

لیست آزمون های روانشناسی جهت استخدام نیرو

1. مدیریت استراتژیک

منابع انسانی ، خط مقدم افزایش بهره وری سازمانی است. مدیران باتجربه می‌دانند در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، افراد باید در تصمیم گیری‌های سازمانی مشارکت داشته باشند که مبتنی بر ارزیابی‌های کارکنان فعلی و پیش بینی‌های لازم برای نیروی کار آینده بر اساس تقاضای کسب و کار است.

2. حقوق و دستمزد

متخصصان جبران خدمات منابع انسانی ، ساختارهای حقوق و دستمزد واقع بینانه ای را تدوین می‌کنند که سبب می‌شود دستمزد شرکت با سایر شرکت‌های تجاری در همان صنعت در منطقه، برای کارکنانی که دارای مهارت‌های مشابه هستند، رقابت کند. آن‌ها نظرسنجی‌های حقوق و دستمزد را برای حفظ هزینه‌های جبران خدمات همگام با وضعیت مالی فعلی سازمان و درآمد پیش بینی شده انجام می‌دهند.

3. تحلیل مزایا و رفاهیات در منابع انسانی

متخصصان منابع انسانی می‌توانند هزینه‌های شرکت را در ارتباط با جابجایی، اخراج و استخدام کارمندان جایگزین کاهش دهند. متخصصان منابع انسانی برای سازمان مهم هستند، زیرا آن‌ها مهارت و تخصص لازم را برای مذاکره در مورد ارائه مزایای لازم به کارمندان، طبق بودجه سازمان و شرایط اقتصادی را دارا می‌باشند. آن‌ها همچنین با مزایای قانونی کارمندان آشنا هستند که برای جذب و حفظ کارکنان بسیار مهم می‌باشد.

4. ایمنی و مدیریت ریسک

کارفرمایان موظف به ایجاد شرایط کاری ایمن هستند. متخصصان ایمنی و ریسک در بخش مدیریت منابع انسانی، از طریق ارائه گزارش‌های دقیق کاری و پرونده ها و برنامه‌هایی که باعث کاهش تعداد آسیب ها و تلفات در محل کار می‌شوند، همگام با استانداردهای "مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایالات متحده" عمل می‌کنند. متخصصان ایمنی در محل کار نیز در زمینه ارتقای آگاهی و مدیریت ایمنی تجهیزات و مواد شیمیایی خطرناک به کارمندان کمک می‌کنند.

5. مسائل مربوط به مسئولیت پذیری

متخصصین منابع انسانی، اتهامات و مسئولیت سازمان در ارتباط با شیوه‌های اشتغال ناعادلانه را به حداقل می‌رسانند. آن‌ها به شناسایی، تحقیق و حل مسائل مربوط به مسائل کاری می‌پردازند، مسائلی که می‌توانند از کنترل خارج شده و سازمان را در امور حقوقی مربوط به "قوانین ضد تبعیض و تعرض فدرالی و ایالتی" درگیر کند.

6. آموزش و توسعه

متخصصان آموزش و توسعه منابع انسانی ، جهت گیری کارکنان جدید را هماهنگ می‌کنند که یک گام ضروری برای ایجاد روابط مناسب و قوی در میان کارمندان است. حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی همچنین آموزش‌هایی را فراهم می‌کند که از شیوه‌های استخدام منصفانه سازمانی و رشد کارکنان برای آماده شدن به رهبرانی مشتاق برای نقش‌های نظارتی و مدیریتی حمایت می‌کند.

7. رضایت کارکنان

متخصصان روابط کارکنان در منابع انسانی به سازمان کمک می‌کنند تا سطح کارایی و رضایتمندی بالایی را در همه کارمندان با ایجاد راه‌هایی برای تقویت روابط کارفرما و کارمندان به دست آورند. آن‌ها به نظرسنجی از کارکنان پرداخته و فکوس گروپ برگزار می‌کنند و با توجه به رضایت شغلی و راهکارهایی که کارفرما می‌تواند روابط کاری خوب را توسعه دهد، به دنبال استخدام کارمندان جدید هستند.

8. استخدام و مصاحبه سازمانی

مسئولین استخدام منابع انسانی، فرآیند اشتغال را مدیریت می‌کنند، از غربالگری رزومه ها تا زمان بندی مصاحبه برای ارزیابی کارمندان جدید. به طور معمول، آن‌ها روش‌های مؤثر برای استخدام متقاضیان را تعیین می‌کنند، از جمله تعیین اینکه کدام یک از سیستم‌های ارزیابی متقاضی برای نیازهای سازمان مناسب هستند.

9. فرآیندهای استخدام

با توجه به نیاز نیروی انسانی سازمان، متخصصان منابع انسانی با مدیران استخدام رابطه نزدیکی دارند تا بهترین تصمیمات را در مورد استخدام خوب اتخاذ کنند. جهت اطمینان از اینکه شرکت پیشنهادات مناسبی را برای نامزدها ارائه می‌دهد، آن‌ها یکسری راهنمایی را برای مدیرانی که با فرایندهای استخدام HR آشنا نیستند پیشنهاد می‌کنند.

10. حفظ سازگاری

کارکنان HR به قوانین تامین اجتماعی واقف هستند. آن‌ها مدارک لازم را برای کارمندان واجد شرایط در شرکت جهت ارجاع به تامین اجتماعی را مهیا می‌کنند. آن‌ها همچنین بر قوانین اجرایی در سازمان‌هایی که قراردادهای دولتی و یا خصوصی دارند را بررسی می‌کنند، تا با قوانین کشوری و استانی مغایرت نداشته باشند.

by Ruth Mayhew; Updated January 31, 2018


منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.