دیدار با پروفسور ساعتچی

1397/07/13 9:09 PM - یک سال قبل


نشست صمیمی در کتابخانه  پروفسور  ساعتچی پیشکسوت روانشناسی صنعتی و سازمانی و مبدع مدل واره بهره وری مناباماس انجام گردید. این نشست با حضور جناب آقای محجوب مدیر انجمن صنفی مدیران منابع انسانی و خانم دشتی مدیر علمی شرکت نوتریکا و جناب آقای امین الرعایا مدیرعامل شرکت نوتریکا انجام شد.منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.