برگزاری ایونت فرهنگ سازمانی در شرکت نگین خوراک پارس

1397/07/11 11:19 AM - 4 سال قبل


فرهنگ سازمانی یکی از ارکان مهم در سازمان هاست. فرهنگ سازمانی می تواند تمام استراتژیها و پیشرفت یک سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما اولین گام برای رفتن به سمت فرهنگ سازمانی مطلوب سازمان شناخت انواع فرهنگ ها در سازمان است. ما در تست و تایپ به سازمان ها کمک میکنیم تا در گام اول فرهنگ سازمانی خود را بشناسند و در گام دوم به ان ها کمک میکنیم تا شایستگی های مورد قبول سازمان را برای رفتن به سمت اجرایی شدن آن ها تدوین کنند. در این راستا ایونت هایی برگزار میکنیم که نمونه ان را در ذیل مشاهده می کنید. 

کارگاه فرهنگ سازمانی

تست و تایپ در راستای تدوین شایستگی های سازمانی و بررسی و رسیدن به مفهوم مشترک موفقیت و اهداف سازمانی ایونت فرهنگ سازمانی را در شرکت نگین خوراک پارس برگزار نمود. 

بررسی فرهنگ سازمانی قبل از تدوین استراتژی های کلان امری حیاتی است. سازمانهایی که به سرعت در حال بزرگ شدن هستند برای حفظ ارزشهای اولیه خود بسیار می کوشند. اما چه معیاری می تواند این ارزش ها را بسنجد و آن ها را برای کارکنان جدید زنده نگه دارد و حتی آن را به نسل های بعد منتقل کند؟ پاسخ یک چیز است: شناسایی فرهنگ سازمانی .

هر سازمانی دارای یک هویت، شخصیت و فرهنگ سازمانی است که آن را از سایر سازمان ها متمایز می‌کند. سازمانی که کارکنانش دارای استنباط مشترک از آن هستند، ویژگی‌های مشترک و منسجمی را به کارکنانش منتقل میکند. اما یک چیز مهم در مورد فرهنگ سازمانی وجود دارد و آن اینست که فرهنگ سازمانی را نمی توان دیکته کرد و باید در جهت شناخت و پرورش آن گام برداشت. هدف اصلی این ایونت همین امر است. توسعه فردی کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.