کهن الگوی اسطوره ای زنان


تعداد سوالات
91
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


آزمون کهن الگوی اسطوره ای زنان (Women Archetypes) توسط جین شینودا بولن روانپزشک و نویسنده ی آمریکایی معرفی شده است. او با تاثر از یونگ کتابهای متعددی در زمینه ی روانشناسی کهن الگویی نوشته است. معروفترین کتاب های او «خدابانوان درون زنان» و «خدایان درون مردان» است. او اعتقاد دارد که هر کهن الگوی مردانه و زنانه در برگیرنده ی الگوی رفتاری و تمایلات و نیازهای خاص خود است. با شناخت کهن الگوهای فعال در هر تیپ شخصیتی، توانایی پیش بینی نیازها و استعدادها، نقاط ضعف و قوت را خواهیم دانست و به طبع این شناخت، توانایی مدیریت خود در مسیر موفقیت امکان پذیر می گردد.

نظریه ی کهن الگوهای اساطیری یا آرکتایپ ها اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ روانپزشک و متفکر سوئیسی مطرح شد. یونگ را به همراه فروید از بنیانگذاران دانش نوین روانکاوی قلمداد می کنند. محققین درباره ی یونگ بیان کرده اند که "هرچه فروید ناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده است." یونگ پس از تحلیل ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی به منظور مشخص کردن انواع تیپ های شخصیتی و الگوهای رفتاری، نظریه ی آرکتایپ ها را ارائه داد. وی معتقد بود که انسان ها بر طبق الگوهای از پیش تعیین شده که ریشه در ناخودآگاه فردی و جمعی دارند، رفتار می کنند.

 

در این نظریه 7 الگوی رفتاری برای زنان، به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

قابل ذکر است معمولا تیپ شخصیتی هر فرد، ترکیبی از دو یا چند کهن الگو (آرکتایپ)، می باشد که البته هیچ کهن الگو بر دیگری برتری ندارد و از دیدگاه کسب و کار هر کدام مناسب موقعیت خاصی هستند.

 

 

تست و تایپ بر این عقیده است که با شناخت عمیق کهن الگوها و ترکیب تفاسیر آن با سایر ابزارهای استاندارد روانشناسی در حوزه کسب و کار، می توان تصویری چند بعدی از تیپ های شخصیتی استنباط نمود. از نظر تست و تایپ این تفاسیر چند وجهی، لازمه و اولین قدم جهت رسیدن به تعامل سازنده در محیط کار، مذاکرات نتیجه بخش، رشد کسب و کار، برندها و پرسنال برندینگ می باشد.

نکاتی در رابطه با جواب دهی به سوالات:

در پاسخ به سوالاتی همانند ازدواج، فرزندان، شغل و ... در صورتی که هنوز ازدواج نکرده اید یا فرزند ندارید و یا شاغل نشده اید و ...، گزینه ای را انتخاب کنید که برای خود پیش بینی می کنید. 

در سایر موارد فقط گزینه ای را انتخاب کنید که به ویژگیها و شخصیت حال حاضر شما مربوط می شود، نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.

از آن جا که انرژیهای زنانه به نام آنیما در وجود هر مردی نیز حضور دارند، تست و تایپ توصیه می کند مردان نیز به سوالات این بخش پاسخ دهند.


شروع آزمون