تست کهن الگوی اسطوره ای مردان


مبلغ آزمون
220,000 ریال
تعداد سوالات
104
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


تست کهن الگوی اسطوره ای مردان (Men Archetypes) الگوی ناخودآگاه انرژیهای روان مردانه را ارزیابی می کند. آرکتایپ مردان همان انرژی های ناخودآگاه افراد هستند که رفتارهای افراد را کنترل می‌کنند. اگر افراد در مورد ضمیر ناخودآگاه خود آگاهی پیدا کنند، میتوانند به علت بسیاری از رفتارهای خود پی‌ببرند.

تست کهن الگوی اسطوره‌ای مردان چیست؟

تست کهن الگوی اسطوره‌ای مردان به بررسی رفتارهای مردانه می‌پردازد که در وجود افراد به صورت کاملاً ناخودآگاه رخ می‌دهد. در آزمون کهن الگوی مردان نمادهای اسطوره‌ای مردان برگرفته شده از  الهه های یونانی هستند. بررسی انرژی آرکی تایپ‌های مردان یکی از راه های شخصیت شناسی مردان است. به عقیده روانشناسان ، اسطوره شناسی کهن الگوهای مردان میتواند به رمز گشایی شخصیت روانی فرد در زندگی او منجر شود. آرکه تایپ‌های مردان همان الگوهای روانشناسی مردان هستند که میتواند علت برخی از رفتارهای آدمیان را توجیه و پیش‌بینی نماید. 

تاریخچه روانشناسی مردان با الگوهایی به نام آرک تایپهای مردان

نظریه‌ی کهن الگوهای اساطیری یا آرکتایپ‌ها (Archetype) اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ روانپزشک و متفکر سوئیسی مطرح شد. یونگ را به همراه فروید از بنیان‌گذاران دانش نوین روانکاوی قلمداد می‌کنند. محققین درباره‌ی یونگ بیان کرده‌اند که "هرچه فروید ناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده است." یونگ پس از تحلیل ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی به منظور مشخص کردن انواع تیپ‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری، نظریه‌ی آرکتایپ‌ها را ارائه داد. وی معتقد بود که انسان‌ها بر طبق الگوهای از پیش تعیین شده که ریشه در ناخودآگاه فردی و جمعی دارند، رفتار می‌کنند.

یونگ پدر روانشناسی تحلیلی پس از ارائه تئوری آرکی تایپ‌ها سوالات زیادی را در ذهن بسیاری از روانشناسان به وجود آورد. از نظر یونگ برای کمک به افراد از نظر روانشناسی ابتدا لازم است ضمیر ناخود آگاه فرد مورد بررسی قرار داده شود. یکی از این موارد بررسی آرکتایپ‌ها می‌باشد. یونگ در آخرین مقالات خود به علم نجوم اشاراتی کرده بود و شباهت هایی را در الگوهای ضمیر ناخودآگاه و علم ستاره‌شناسی مطرح کرده بود. یکی از شاگردان یونگ به نام دکتر جین شینودا بولن روانپزشک و نویسنده آمریکایی این رابطه را در الگوهای خدایان یونانی پیدا کرد که هر کدام از آن ها ارتباط نزدیکی با علم نجوم نیز داشتند. او با تاثیر از یونگ کتاب‌های متعددی در زمینه‌ی روانشناسی کهن الگویی نوشت. معروفترین کتاب های جین شینودا بولن « خدابانوان درون زنان » و « خدایان درون مردان » است. او اعتقاد دارد که هر کهن الگوی مردانه و زنانه، در برگیرنده الگوی رفتاری و تمایلات و نیازهایی خاص خود است. با شناخت کهن الگوهای فعال در هر تیپ شخصیتی ، توانایی پیش بینی نیازها و استعدادها ، نقاط ضعف و قوت را خواهیم دانست و به طبع این شناخت، توانایی مدیریت خود در مسیر موفقیت امکان پذیر می‌گردد.

 تیپ های شخصیتی مردانه در آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان کدامند؟ 

در این نظریه 8 الگو رفتاری برای مردان، به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 قابل ذکر است معمولا تیپ شخصیتی هر فردی، ترکیبی از دو یا چند کهن الگو (آرکتایپ) می باشد که البته هیچ کهن الگو بر دیگری برتری ندارد و از دیدگاه روانشناسی هر کدام مناسب موقعیت خاصی هستند.

تست و تایپ بر این عقیده است که با شناخت عمیق کهن الگوها و ترکیب تفاسیر آن با سایر ابزارهای استاندارد روانشناسی در حوزه کسب و کار، می‌توان تصویری چند بعدی از تیپ‌های شخصیتی استنباط نمود. از نظر تست و تایپ این تفاسیر چند وجهی، لازمه و اولین قدم جهت رسیدن به تعامل سازنده در محیط کار، مذاکرات نتیجه بخش، رشد کسب و کار، برندها و پرسنال برندینگ می‌باشد.

 نکاتی در رابطه با جوابدهی به سوالات آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان 

 در پاسخ به سوالات آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان همانند ازدواج، فرزندان، شغل و ... در صورتی که هنوز ازدواج نکرده اید یا فرزند ندارید و یا شاغل نشده‌اید و ...، گزینه‌ای را انتخاب کنید که برای خود پیش بینی می‌کنید. 

در سایر موارد فقط گزینهای را انتخاب کنید که به ویژگیها و شخصیت حال حاضر شما مربوط می شود، نه ویژگیهایی که میخواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.

آیا فقط مردان باید به سوالات آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان پاسخ دهند؟

از آن جا که انرژیهای مردانه به نام آنیموس در وجود هر زنی نیز حضور دارند، تست و تایپ توصیه می‌کند زنان نیز به سوالات این بخش پاسخ دهند.


شروع آزمون