استخدام مطمئن تر با آزمون های روانشناسی

1397/08/17 5:14 PM - 3 سال قبل


همه شرکت ها به دنبال استخدام افرادی هستند که مطمئن باشند می توانند کار خود را به خوبی انجام دهند. روش های زیادی برای سنجش افراد در هنگام استخدام وجود دارد. مصاحبه و تست های روانشناسی یکی از ابزارهای سنجش هستند. استخدام افراد فرآیندی پیچیده است، چون انسان ها پیچیده هستند. لیست نامتناهی از عواملی وجود دارد که در زمان تصمیم گیری برای استخدام باید در نظر گرفته شود. مانند رزومه های شغلی، مصاحبه ها، توصیه نامه ها، نمره های آزمون های روانشناسی، سطح تحصیلات، شغل های قبلی و این لیست همچنان ادامه دارد. در این مقاله می خواهیم به اهمیت سنجش روانشناسی در مصاحبه های استخدامی بپردازیم.

تست جامع روانشناسی مخصوص استخدام

همه عوامل تصمیم ساز استخدام را در کنار هم داشته باشید.

برای استخدام افراد هرگز تنها به سنجش یک عامل اکتفا نکنید. گاهی دیده می شود که در استخدام ها فقط مصاحبه شغلی برای تصمیم گیری استفاده می شود. استفاده از یک ابزار به تنهایی ممکن است اطلاعات کاملی از فرد را در اختیار شما قرار ندهد. کارفرمایانی که از آزمون های پیش از استخدام از داوطلبان شغلی خود استفاده می کنند، چه این آزمون یک تست توانایی شناختی، تست شخصیت شناسی یا تست مهارتی است، اطلاعات خود را از فرد بیشتر می کنند. نمره های آزمون های فرد به عنوان چند عامل تصمیم گیرنده برای صلاحیت کاندیدا در رفتن به مرحله بعدی فرآیند استخدام استفاده می شود. در هر صورت، آزمون های پیش از استخدام یکی از بهترین عوامل پیش بینی کننده عملکرد واقعی شغلی هستند که در مصاحبه های شغلی شما نمی توانید به آن ها پی ببرید.

کاهش خطاهای انسانی در استخدام

مجموعه آزمون های پیش از استخدام ارزش فوق العاده ای دارند، یعنی فراهم سازی اطلاعات پیش بینانه در مورد کاندیدای شما، که  می توانند معیار شما برای تصمیم گیری در زمینه استخدام به شمار روند. هدف طراحی آزمون ها حذف عنصر انسانی از فرآیند استخدام نبوده بلکه هدف کمک به کارفرمایان در تصمیم گیری هوشمندانه تر و آگاهانه تر است. فراهم سازی یک نگاه جامع و کلی به کاندیدا این امکان را به کارفرمایان می دهد که واقعا شخصیت و جوهره ای که فرد برای ارائه در شرکت دارد را مشاهده کنند و حتی ممکن است به آن ها کمک کند بعضی از استعدادهای مخفی که ممکن بود از آن ها، در صورت عدم استفاده از آزمون ها، غافل می شدند را شناسایی کنند.

تست جامع روانشناسی مخصوص استخدام کارکنان

آزمون های روانشناسی چه کمکی به استخدام بهتر می کند؟

به دنبال لحاظ کردن آزمون های روانشناسی در فرآیند تصمیم گیری برای استخدام، کارفرمایان پیشرفت ملموسی را در شاخص های مهم کسب و کار خود مشاهده خواهند کرد مانند کاهش تعداد کارمندان خروجی از شرکت یا بهبود کیفیت استخدام. زیرا هم وقت کمتری برای مصاحبه های بی نتیجه گرفته می شود و هم کارمندانی که با شغل مورد نظر تطابق بیشتری دارند استخدام می شوند. البته خروجی تست های روانشناسی باید با سیستم تطابق دهی با مشاغل سنجیده شوند تا استخدام بهتری صورت گیرد. پنل مدیریتی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ این امکان را فرآهم آورده است تا کارفرمایان به راحتی بتوانند منطبق ترین افراد را پیدا کنند. 

در پایان باید بگوییم که برگزاری آزمون یک ابزار فوق العاده قدرتمند در اختیار شما قرار می دهد تا به شما کمک شود به اهداف استخدام خود برسید.

برای استفاده منصفانه تر از آزمون ها ما به شما پیشنهاد می کنیم از پنل ارزیابی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ بهره ببرید. زیرا این سامانه با امکاناتی که دارد تصمیم گیری را برای شما آسان تر نموده و شما می توانید با صرف وقت کمتری کاندیداها را غربالگری نمایید. 


شخصیت شناسی مدیریت عملکرد مصاحبه و استخدام مدیریت استعداد منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.