ریسک های استخدام را با آزمون های پیش از استخدام کاهش دهید!

1397/08/29 3:59 PM - یک سال قبل


ذات عمل استخدام با ریسک همراه است. به دنبال استخدام هر کارمند جدید، شما در مورد نحوه عملکرد او در سازمان خود قمار می کنید. شاخص های سنتی استخدام مانند مصاحبه ها و رزومه های شغلی ریسک های غیرقابل مشخص هر استخدام را تا حد کمی کاهش می دهند چون اطلاعاتی که آن ها اغلب اوقات فراهم می کنند غیرقابل اطمینان است. به عنوان مثال، در تحقیقی مشخص شد 57 درصد مسئولین استخدام متوجه دروغ یا موارد اضافی در یک رزومه شده بودند و به همین شکل مصاحبه ها نیز در پیش بینی واقعی عملکرد شغلی ضعیف عمل می کنند.

با آن که بعید است به این زودی شاهد حذف این شاخص های سنتی استخدام باشیم، ولی فرآیند استخدام با گذشت زمان مبتنی بر استفاده بیشتر از داده ها می شود. این روند را باید مثبت در نظر گرفت چون استفاده از شاخص های بی طرفانه در فرآیند استخدام یک راه ملموس برای کاهش ریسک های استخدام است.

مزایای استفاده از روش های استخدام مبتنی بر شواهد و داده ها نیازی به توضیح ندارند ولی آن ها نه تنها به لطف داده های پیشبینانه نتایج بهتری در استخدام برای شما به همراه می آورند بلکه هم چنین به کاهش مقداری از تعصبات ناآگاهانه کمک می کنند که ناچارا در فرآیند استخدام جای خود را پیدا کرده اند.

ولی این گفته به این معنا نیست که هرگونه راه حل فناوری یا مبتنی بر استفاده از داده ها قادر است تمامی ریسک های مرتبط با استخدام هر فرد جدید را حذف کند. هیچ ابزار استخدامی وجود ندارد که به تنهایی جلوی " استخدام مجددا اشتباه" شما را بگیرد و شما نیز نباید به شرکتی که این وعده را می دهد اطمینان کنید. نتیجه ای که ابزار مبتنی بر استفاده از داده ها برای شما به همراه می آورد، فراهم سازی راهی به منظور کاهش ریسک های استخدام است تا بتوانید تصمیمات آگاهانه تری در بحث استخدام بگیرید.

آزمون های پیش از استخدام معتبر از نظر علمی نقش یک ابزار قوی را در کاهش ریسک های استخدام ایفا می کنند چون براساس دهه ها تحقیق در خصوص ویژگی های شخصیتی و قابلیت هایی ساخته شده اند که منجر به موفقیت شغلی می شوند. شرکت هایی که از این تست ها در فرآیند استخدام خود استفاده می کنند با خروج نیروی کاری کمتر از شرکت، سوانح کمتر در محیط کار و وقوع کمتر رفتار کاری نامطلوب در کارمندان مانند غیبت از کار، دیر آمدن به سر کار، دزدی یا شیادی روبرو می شوند. این مزایای روز افزون آزمون های پیش از استخدام به شکل ملموسی تمامی ریسک هایی که سازمان شما با هر استخدام با آن روبرو می شود را کاهش می دهند.

سامانه مدیریت استعداد نوتریکا بستری را برای تطبیق شغل با شاغل فراهم آورده است که شما با استفاده از آن می توانید شایستگی های رفتاری مورد نیاز یک شغل را بسنجید و درصد تطبیق کاندیداها با آن را بیابید. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از این سامانه با ما در تماس باشید. 


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.