وظایف روانشناس صنعتی و سازمانی چیست؟

1397/09/21 11:40 AM - 4 سال قبل


با استفاده از تحقیقات روانشناسی صنعتی و سازمانی، مسئولین استخدام می توانند به شکل وسیعی سیستم ها و فرآیند های گزینش نیروی فعلی خود را بهبود بخشند. شروع انجام این کار می تواند با یک تحلیل شغلی برای تعیین ویژگی هایی که واقعا برای یک شغل خاص مهم است صورت گیرد و سپس استفاده از آزمون های استخدامی برای سنجش این ویژگی ها. به عنوان یک کارشناس منابع انسانی، شما می خواهید مطمئن شوید که وقت و منابع خود را صرف افراد صحیح می کنید و ادغام تحقیقات روانشناسی صنعتی و سازمانی در فرآیند استخدام تان موقعیت عالی برای شروع است. ولی زمانی که موضوع روانشناسی صنعتی و سازمانی به میان کشیده می شود، واقعا چه اطلاعاتی در مورد آن دارید؟ ممکن است بدانید که یک روانشناسی صنعتی و سازمانی به اعمال توصیف کننده، راهنما کننده و پیش بینی کننده رفتار انسانی در محیط کار توجه دارد. 


مسائل زیادی وجود دارد که باید در مورد روانشناسی صنعتی و سازمانی بدانید، به خصوص اگر در حوزه منابع انسانی کار می کنید، ولی اجازه دهید با سه مطلبی شروع کنیم که باید در مورد این حوزه بدانید:

بکارگیری روانشناسی در محیط کار

روانشناسی صنعتی و سازمانی بکارگیری روانشناسی در محیط کار است. هدف اصلی ما توصیف، کنترل و پیش بینی رفتار انسانی است. ما از این سه مورد به شیوه ای استفاده می کنیم که تا جای ممکن برای سازمان شما موثر است.

افزایش بهره وری در کار

هدف یک روانشناس صنعتی و سازمانی به حداکثر رسانی کارآیی در حین حفظ برابری است. ما حداکثر نتیجه را از تمامی سیستم ها می خواهیم، خواه برای استخدام کارمندان یا آموزش آن ها باشد. زمانی که ما یک فرآیند را کارآمد سازیم، بعد می توانیم مطمئن شویم که فرآیند استخدام نسبت به هر فرد یا گروه فردی تبعیض قائل نمی شود، به عبارتی برابری حفظ می شود.

افزایش دقت در استخدام کارکنان 

استفاده از بهترین راهکارها در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی باعث افزایش دقت تصمیمات استخدام خواهد شد ولی تضمینی برای دقت 100 درصد نیست. استفاده از بهترین راهکارها در این حوزه می تواند بدون شک دقت تصمیمات استخدام را بهبود بخشد و تاثیر قابل توجهی بر نتایج سازمانی مهم داشته باشد. گرچه، هیچ سیستم استخدامی با دقت 100 درصد پیش بینی خود را انجام نخواهد داد. ما با فراهم سازی شاخص های مرتبط و بی طرفانه کاری که توسط آن بتوانید مخزن کاندیدای خود را بسنجید، به شما کمک خواهیم که کارمندان بهتری را استخدام کنید. سامانه مدیریت استعداد نوتریکا در زمینه انتخاب بهترین ها از بین متقاضیان شغل، کمک میکند تا شما بهترین ها را انتخاب نمایید. 

قبل از به کارگیری حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی در فرآیند استخدام خود، این سه نکته را فراموش نکنید. در پایان، استفاده از سامانه ارزیابی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ که ما پنل آن را در اختیار شما قرار میدهیم می تواند در اختیار سازمان شما اطلاعات مهمی قرار دهد و یک فرآیند استخدام بهتر به وجود آورد که به شما کمک می کند کارمندانی مناسب را برای شغل هایی مناسب گزینش کنید، آموزش دهید و در موقعیت های شغلی قرار دهید.


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.