پایایی و روایی در تست های استخدامی

1397/09/21 11:52 AM - 2 سال قبل


معتبر بودن و قابلیت اطمینان دو کلمه بسیار متداول و مهم در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی هستند. زمانی که بحث انتخاب آزمون استخدامی تان به میان کشیده می شود، مهم است نقش این دو را در ایجاد یک آزمون استخدامی صحیح بدانید زیرا برای نیازهای استخدام تیم کاری تان بسیار مفید است.

سنجش اعتبار در تست های استخدامی

برای توضیح بهتر معتبر بودن و قابلیت اطمینان، فکر می کنم بهتر است در این زمینه مثالی بزنم. در این خصوص، بیاید استفاده از آزمون ها را با بازی دارت مقایسه کنیم. زمان بازی دارت، هدف ایده آل شما تا جای ممکن زدن به خال است و به همین شکل در استخدام هدف ایده آل استخدام فردی است که امیدوارید موقعیت شغلی خالی شما را به بهترین شکل پر کند.

اولین قطعه کلیدی هر آزمون استخدامی معتبر بودن آن است. در رابطه با بازی دارت، معتبر بودن یعنی امکان زدن دقیق دارت به وسط خال. هرچه درجه اعتبار یک آزمون بالاتر رود، احتمال این که به وسط خال می زنید و بهترین فرد را برای یک موقعیت شغلی خاص انتخاب می کنید، بیشتر می شود.  

سنجش اطمینان پذیری در تست های استخدامی

اطمینان پذیری یا قابلیت اطمینان با روایی به این معنا است که شما چند مرتبه پشت سر هم بر روی یک تخته دارت می توانید به یک هدف بزنید. به عبارت دیگر، پیوستگی و عدم تناقض پرتاب دارت شما چقدر است. اطمینان پذیری در بحث استفاده از آزمون های استخدامی مهم است، چون شما آزمون معتبری می خواهید که با گذشت زمان پیوستگی و عدم تناقض خود را حفظ کند. شما ممکن است آزمون هایی را ببینید که فقط از نظر اطمینان پذیری کار سنجش را انجام نمی دهند. به عنوان مثال، یک کاندیدا ممکن است در مرتبه اول در آزمون استخدامی شرکت کند و یک امتیاز خاص بگیرد ولی در مرتبه بعدی شرکت در همان آزمون در زمانی دیگری، شاید سه هفته بعدتر، امتیازی که می گیرد کاملا فرق کند. اگر کاندیدا با یک تغییر قابل توجه در ویژگی های شخصیتی سنجیده شده در آزمون در این دوره زمانی روبرو نشده باشد، شما باید انتظار امتیازهای مشابهی را در هر دو مرتبه آزمون داشته باشید که به این انتظار اطمینان پذیری می گویند. زمانی که شما یک آزمون استخدامی واقعا خوب دارید، یعنی هم معتبر و هم اطمینان پذیر است، مهم نیست که کاندیدا در همان آزمون در بازه های زمانی مختلف شرکت کند. چون نمرات به دست آمده از آزمون باز هم باید یکی باشد.

لینک تست جامع روانشناسی برای استخدام پرسنل

نکته مهم دیگری که در ارتباط با معتبر بودن و اطمینان پذیری یک آزمون قرار می گیرد این است که یک ازمون باید برای به دست آوردن سطح بالایی از اعتبار، ویژگی اطمینان پذیری خوبی داشته باشد. اگر آزمون استخدامی شما به شکل غیرمتناقضی ویژگی های شخصیتی را نسنجد، پس در پیش بینی عواقب شغلی با مرور زمان و عملکرد کاندیداها در آینده دقیق عمل نمی کند.

زمان استفاده از آزمون های استخدامی، معتبر بودن و اطمینان پذیری بسیار مهم هستند و به صورت مستقیم در ارتباط با موقعیت فرآیند استخدام شما قرار خواهند گرفت. یک آزمون با کیفیت به شما کمک خواهد کرد بارها و بارها به وسط خال بزنید و به شما کمک می کند برای موقعیت های شغلی خالی شرکت تان افراد مناسب را استخدام کنید. سامانه پنل ارزیابی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ با در اختیار قرار دادن بیش از 20 آزمون در حوزه سازمانی به شما کمک می کند تا هم از اعتبار آزمون ها اطمینان داشته باشید و هم به صورت راحت و با صرف کمترین وقت افراد مستعد را شناسایی نمایید.


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.