در هنگام انتخاب آزمونهای شخصیت شناسی برای استخدام چه مواردی مهم هستند؟

1397/09/21 4:33 PM - 5 سال قبل


اگر بخواهید برای سازمان خود یک آزمون شخصیت شناسی (لیست آزمون ها) مناسب انتخاب کنید، کار سختی در پیش دارید. به هرحال شما به دنبال انتخاب آزمون استخدامی هستید که به بهترین شکل ممکن نیازهای سازمان شما و موقعیت های شغلی هدف را برآورده سازد. شما می‎ توانید هفته ها آزمون های مختلف را بررسی کنید و سوال هایی مانند پرسش های زیر را مد نظر قرار دهید:

  • کدام آزمون بیشترین اطلاعات را در مورد کاندیداها در اختیار ما قرار می دهد؟
  • کدام آزمون به بهترین شکل عملکرد شغلی را پیش بینی می کند؟
  • کدام آزمون مفیدترین اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد؟ یا
  • زمان آزمون تا چه حدی معقول است؟

یکی از اشتباهات متداولی که افراد مرتکب می شوند باور این قضیه است که آن آزمون استخدامی که بیشترین شایستگی ها را می سنجد، بهتر است. به عنوان مثال، شرکت های طراحی آزمون استخدامی اغلب اوقات آزمون های شخصیت شناسی در اختیار دارند که بیش از 20 تیپ بعد شخصیتی را می سنجد تا "دیدگاه جامع تری از کاندیدا را در اختیار شما قرار دهند". اما، آیا آن آزمون شخصیت شناسی که 20 بعد شخصیتی را می سنجد واقعا به نسبت آزمونی که تنها 5 یا 10 بعد را بررسی می کند، اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد؟

لینک آزمون جامع روانشناسی برای استخدام پرسنل

اغلب اوقات در مورد آن 20 بعد شخصیتی، تنها چند مورد از آن ها اطلاعات مرتبط شخصیت فرد در ارتباط با شغل مورد نظر را نشان دهد فراهم می کنند و سایر اطلاعات به کار شما ممکن است نیاید. در بعضی از شرایط، در زمان پیش بینی عملکرد کارمند حتی تعدادی از بُعد های شخصیتی اصلا به کار گرفته نمی شوند، بنابراین کاندیداها وقت خود را صرف ارائه اطلاعاتی می کنند که برای آن ها و یا سازمان هیچ ارزشی ندارد. جنبه بدتر ماجرا این است که شما ممکن است براساس فاکتورهای شخصیتی تصمیم گیری کنید که با شغل مورد نظر هیچ ارتباطی ندارند. به عبارت دیگر، آن ها بیشتر از این که به شما کمک کنند، امکان یک تصمیم گیری خوب را کاهش می دهند. 

بنابراین زمانی که به دنبال انتخاب یک آزمون شخصیت شناسی مناسب برای سازمان خود هستید، باید به دنبال چه چیزی بگردید؟

به جای این که با تعداد بُعدهای شخصیتی گیج شوید، به این نکته توجه کنید که هر بُعد چقدر خوب می تواند عملکرد شغلی را در موقعیت شغلی هدف پیش بینی کند؟ به عبارت دیگر، تا چه حد ارتباطی بین آن ها و شغل مورد نظر دیده می شود؟

هم چنین، کاندیدا را به یاد داشته باشید و مطمئن شوید که آزمون استخدامی الزاما طولانی مدت نیست. کاندیداها قدردان این قضیه خواهند بود و احتمال ارائه اطلاعات دقیق از سوی آن ها در مورد خودشان بیشتر می شود.  


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.