شش جنبه مختلف هوش هیجانی که باید در زمان استخدام یک رهبر در نظر بگیرید.

1397/09/25 4:20 PM - 2 سال قبل


زمان انتخاب رهبران برای سازمان خود، چندین ویژگی مهم وجود دارد که در یک کاندیدای توانمند باید به دنبال آن ها باشید. به عنوان مثال، یقیناً رهبری می خواهید که مهارت های خوبی در بحث تفویض اختیار، توانایی پیش بردن تغییرات در سازمان، توانایی ایجاد یک هدف والا و اجرای آن را داشته باشد. تمامی این ویژگی ها خصوصیاتی قابل تحسین برای یک رهبر هستند ولی اکثراً در حوزه وظایف او قرار می گیرند.

درنظرگیری این رفتار در یک رهبر بسیار مهم است چون بر روی هدف نهایی یک سازمان تاثیر مستقیمی می گذارد، ولی مهم است به یاد داشته باشیم که این قضیه تنها یک طرف معادله است. یک رهبر موفق هم چنین باید تیمی از کارمندان را رهبری کند، بنابراین نمی توانید زمان ارزیابی یک کاندیدای توانمند مهارت های نرم او را نادیده بگیرید. یک حوزه خاص که باید تلاش خود را موقع ارزیابی معطوف آن کنید هوش هیجانی است.

نشریه Psychology Today هوش هیجانی (EI) را به این شکل تعریف می کند "قابلیت شناسایی و مدیریت هیجانات خود و هیجانات سایرین." گرچه این تعریف به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، ولی هوش عاطفی می تواند مفهوم پیچیده ای برای سنجش باشد. شرکت توسعه تعالی نوتریکا به شما پیشنهاد می کند زمان بررسی کاندیداهای مدیریت برای سازمان خود این جنبه های مختلف هوش هیجانی را در نظر بگیرید.

خود آگاهی/ خود حفاظتی – یک رهبر قدرتمند باید به شکل دقیقی از افکار، عواطف و رفتار خود آگاه باشد. آن ها باید بتوانند دقیقا نکات قوت و ضعف خود را شناسایی و درک کنند و یک سیستم ارزشی داشته باشند که نخواهند به آن لطمه بزنند. 

عزت نفس/ استقلال – اگر درک و پذیرش نکات ضعف یک فرد اولین گام برای یک رهبر خوب بودن است، پذیرفتن آن اطلاعات گام دوم است. رهبران خوب باید بدانند چطور نکات قوت خود را برای جبران نکات ضعف شان به کار بگیرند. آن ها باید هم چنین به مهارت ها و صحت رفتار و اعمال خود اطمینان داشته باشند.

آگاهی اجتماعی/ ادراک اجتماعی – تنها درک خود کافی نیست. رهبران هم چنین باید از اندیشه ها، عواطف و رفتار سایرین آگاه باشند. یک رهبر هم چنین باید بتواند به شکل بی طرفانه ای نکات ضعف و قوت دیگران را شناسایی و پاسخ افراد را به آن تحلیل پیش بینی کند تا بتواند پیام خود را به شکل مناسبی برساند.

کنترل خود/ تحمل استرس – ناچاراً ، تمامی رهبران با موقعیت های تنش آفرین و استرس زا روبرو می شوند. مهم است که رهبران به دنبال مواجه شدن با وقایع وخیم نه تنها آرامش خود را حفظ کنند بلکه در مورد عواقب بالقوه آن موقعیت خوش بین باقی بمانند. آن ها باید بتوانند حرکات و تصمیمات ناگهانی خود را کنترل کنند و تصمیماتی صحیح حتی در دوران تنش آفرین بگیرند، چون پاسخ یک رهبر نسبت به یک موقعیت چالش برانگیز بر روی روحیه و رفتار سایر اعضای تیم نیز تاثیر خواهد گذاشت.

همدلی – این ویژگی تقریبا نیازی به توضیح ندارد. فردی که مسئولیت رهبری یک تیم را بر عهده دارد باید به فکر آرامش و صلاح دیگران باشند. حفظ احترام سایرین و برخورداری از یک حس مسئولیت پذیری اجتماعی مهم است تا به دنبال آن این اطمینان به وجود آید که کارمندان به واسطه این که بخشی از تیم هستند در خود احساس ارزش می کنند. 

سازگاری / انعطاف پذیری – شرایط اغلب اوقات تغییر می کنند. فردی که نقش یک رهبر را دارد باید بتواند رفتار و منش خود را طبق شرایط تغییر دهد. در این جا خودآگاهی دوباره نقش خود را بر جا می گذارد ولی یک رهبر کافی نیست که متوجه شود ممکن است نسبت به یک موقعیت چالش برانگیز یک واکنش منفی نشان دهد. بلکه هم چنین او باید بتواند افکار و عواطف خود را تغییر دهد و با آن شرایط براساس نیاز وفق یابد.

سنجش هوش هیجانی می تواند سخت باشد. سوالات یک مصاحبه رفتاری می توانند بعضی از جوانب بالا را مانند تحمل استرس یا سازگاری بسنجند ولی چندین جنبه مختلف از هوش عاطفی با ویژگی هایی سر و کار دارند که برای یک کاندیدا بسیار خصوصیاتی شخصی به شمار می روند. خوشبختانه، در زمان بررسی رهبران بالقوه راه های دیگری نیز برای سنجش هوش هیجانی وجود دارد.

آزمون هوش هیجانی که از یک قابلیت خود گزارشی بهره می برد می تواند اطلاعات زیادی در خصوص هوش عاطفی و شخصیت یک کاندیدا فراهم کند. اگر قصد ارزیابی کارمندان داخلی شرکت خود را دارد، یک ارزیابی 360 درجه می تواند اطلاعات مهمی در مورد هوش عاطفی کارمند را نشان دهد. بدون توجه به روشی که برای سنجش هوش عاطفی یک رهبر بالقوه به کار می برید، مهم است که در زمان انتخاب یک رهبر برای سازمان خود این مفهوم با اهمیت را در نظر بگیرید.


هوش هیجانی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.