کلید رسیدن به مسیر موفقیت را در اختیار نسل جدید قرار دهید.

1398/01/18 11:11 AM - 2 سال قبل


براساس گزارشی که توسط دولت بریتانیا منتشر شده است، نرخ ترک تحصیل در دانشجویان دانشگاه ‎ها که در طول 12 ماه از زمان ورود به دانشگاه آن را ترک می‎کنند برای سومین سال متوالی افزایش یافته است.

نبود آگاهی از علایق واقعی آن ها و انگیزه‎ های شغلی که دارند، توانایی های بیش از حد تخمین زده شده یا دست کم گرفته شده یا تصور اشتباه در مورد شغل هایی که در ذهن داشته اند دلایل اصلی انتخاب یک مسیر اشتباه به شمار می روند.

برای جلوگیری از ترک تحصیل دانشجویان در اولین سال تحصیلی می‎ توان تدابیری اندیشید و به آن ها کمک کرد که به سمت مسیر موفقیت سوق داده شوند و در دنیای شغلی درستی قرار گیرند.

عوامل کلیدی مهم برای قرار دادن دانشجویان در مسیر موفقیت چه چیزهایی است؟

  • پشتیبانی از علایق و انگیزه های دانشجویان

اغلب اوقات دانشجویان برای آینده خود برنامه هایی در نظر می گیرند که متناسب با شخصیت یا علایق آن ها نیست. آن ها ممکن است زمان یا ابزار کافی یا پشتیبان لازم را نداشته باشند تا به سمت اهداف شخصی یا الهاماتی که از سایرین گرفته اند پیش بروند. برای کمک به آن ها برای انتخاب مسیر تحصیلی بهتر، مدارس و دانشگاه‎ها نقش مهمی در هدایت دانش آموزان یا دانشجویان ایفا می کنند و باید در اختیار آن ها ابزاری قرار دهند تا بتوانند علایق و انگیزه های کاری واقعی خود را پیدا کنند.

برنامه هایی که افراد جوان برای شغل خود دارند اغلب اوقات براساس انتظاراتی است که از سوی خانواده یا جامعه یا یک حقوق مطلوب شکل گرفته است. با تشویق به آن ها برای بررسی علایق و انگیزه های خود می توان به آن ها کمک کرد تا متوجه شوند برای ایجاد یک برنامه شغلی مناسب چه شاخص هایی را باید در نظر گرفت و باید در اختیار آن ها تصویری وسیع‎ تری از شغل آینده شان قرار داده شود. اگر هر فلسفه یا دینی را دنبال کنید متوجه می شوید گفته شده است «ابتدا خودتان را بشناسید.»

  • تعریف بهتر پتانسیل هر دانشجو

برای ترسیم یک مسیر شغلی موفق، مهم است که نه تنها علایق و انگیزه های دانشجویان را مشخص کنید، بلکه به آن ها کمک کنید پتانسیل خود را تعریف و مشخص کنند. یعنی به افراد جوان کمک کنید از نکات قوت و ضعف در یک سطح شغلی باخبر شوند. این قضیه در هم‎خوانی پتانسیل آن ها با الزامات شغلی که در ذهن دارند، بسیار مهم است.

برای این که دانشجویان واقعا این جنبه ها را در نظر بگیرند، کارگاه های آموزشی عملی برگزار کنید یا دانشجویان را تشویق کنید تا با یکدیگر صحبت کنند و نکات قوی که از همدیگر می بینند را به بحث بگذارند.

ایجاد آگاهی از پتانسیلی که دارند در دراز مدت حتی بسیار مهم تر خواهد بود. چون توانایی شناسایی نکات قوتشان و صحبت در مورد آن، یعنی «ارزش افزوده» شخصی آن ها، دارایی است که به دانشجویان کمک خواهد کرد زمانی که به بازار کار راه پیدا می کنند نسبت به سایرین متمایز تر شوند.

  • ابزارهای ارزشیابی به عنوان اهرم های راهنما

برای هدایت هر چه بهتر دانشجویان، مهم است بتوانید علایق شغلی آن ها و پتانسیلی که دارند را با شایستگی های مورد نیاز برای کار و تخصص مورد نظرشان مطابقت دهید. استفاده از ابزار ارزشیابی یک بخش مهم از این قضیه به شمار می رود. نتایجی که به دست می آید راه های معتبر و خاصی را برای تحلیل پروفایل شخصیتی و مناسب بودن آن ها با حرفه مورد نظر فراهم می کند. 

به عنوان مثال، دانشجویی که به دنبال گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در حسابداری است تا مدیر مالی یک شرکت شود باید به خوبی از عهده تفسیر داده ها برآید و یک شیوه کاری منظم و خیلی دقیق باید برای او جذاب باشد. یک تست استدلال عددی به همراه تست علایق کاری راهی ایده آل برای ارزیابی مناسب بودن او برای این مسیر شغلی خواهد بود و بنابراین انتخاب این مسیر شغلی از سوی او را تایید یا رد خواهد کرد.

امروزه، تست های روانشناسی ابزاری کلیدی در هدایت دانشجویان به سمت انتخاب شغلی محسوب می شوند که مناسب آن ها است و می توانند واقعا به آن ها کمک کنند در زندگی کاری خود بدرخشند.


شخصیت شناسی توسعه فردی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.