اینفوگراف آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز

1398/02/04 11:37 AM - 2 سال قبل


لینک شرکت در آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز


هوش هیجانی شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.

سحر سیدی
سحر سیدی    (یک سال قبل)
چطور میشه هوش هیجانی فردی رو افزایش داد؟ آیا آموزشی هم برای هوش هیجانی کارمندان یک سازمان وجود دارد؟
سین دال
سین دال    (یک سال قبل)
باید افراد مصادیق هوش هیجانی رو آموزش ببینند. خوشبختانه هوش هیجانی قابل افزایش هست. برای برگزاری این آموزش در سازمان خودتون با ما در تماس باشید. 02146116079