اینفوگراف آزمون سبک یادگیری

1398/02/04 12:24 PM - یک سال قبل


لینک شرکت در آزمون سبک یادگیری


شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.

سهند اکبری
سهند اکبری    (یک سال قبل)
سلام سبک یادگیری آیا ارتباطی با هوش منطقی یا iQ می تونه داشته باشه؟
مدیر سیستم
مدیر سیستم    (یک سال قبل)
سبک یادگیری و هوش IQ تناسب و رابطه ای با هم ندارند.