چطور در زمان استخدام هوش هیجانی افراد را بسنجیم؟

1398/02/11 2:20 PM - یک ماه قبل


در طول فرآیند استخدام، مدیران استخدام معمولا به تحصیلات، مهارت‎ها، تجربه شغلی کاندیدا و قابلیت‎های شناختی او توجه می‎کنند. شاخص کلیدی دیگر موفقیت در محیط کار هوش هیجانی یا عاطفی است. هوش هیجانی که با عبارت EI شناخته می‎شود توانایی یک فرد در شناسایی، ارزیابی و مدیریت احساسات فردی و احساسات سایرین است.

با آن که مهارت‎های فنی را می‎توان از طریق مشاهده و تجربه شغلی به دست آورد، توسعه هوش هیجانی در یک فرد توسط آموزش یک فرآیند بسیار طولانی است. ارزیابی‎هایی که اخیرا انجام شده است نشان می‎دهد بیش از 71 درصد کارمندان به نسبت IQ بیشتر برای هوش هیجانی ارزش قائل می‎شوند. این آمار نشان می‎دهد که چطور این ویژگی می‎تواند شرط مهمی برای موفقیت کلی در محیط کار به شمار رود.

ترکیب تعدادی از ویژگی‎ها ظاهر هوش هیجانی را نشان می‎دهد مانند خودشناسی، خود کنترلی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط. عوامل زیر سطح بالایی از هوش هیجانی را نشان می‎دهند:

  • همدردی با اعضای تیم
  • توانایی تصمیم‎گیری آگاهانه و با دقت در رابطه با موضوعات کسب و کار
  • حفظ آرامش تحت استرس
  • مهارت حل مشکلات به صورت قاطعانه

مهارت‎های هوش عاطفی درست مانند مهارت‎های شناختی از طریق برگزاری آزمون می‎توانند سنجیده شوند. برای ارزیابی سطح هوش هیجانی در زمان استخدام، ممکن است بخواهید از گروهی از آزمون‎ها به همراه برداشت اولیه خود استفاده کنید.

مشاهدات ویژه و سوالات رفتاری در طول مصاحبه شغلی می‎توانند بینشی نسبت به هوش عاطفی کاندیدا در اختیار شما بگذارند. سوالاتی مانند پرسش‎هایی که هدف آن‎ها بررسی این باشد کاندیدا اشتباهات خود را می‎پذیرد و از آن‎ها درس می‎گیرد یا نه و سوالاتی در مورد نحوه برخورد با انتقادها، جزو سوالاتی است که می‎توان توسط آن‎ها هوش عاطفی کاندیدا را سنجید.

سایر مشاهدات مانند بررسی این که فرد همان مقدار که حرف می‎زند گوش می‎کند یا بیشتر از چیزی که گوش کنند حرف می‎زند، شاخص‎های خوب دیگری برای سنجش هوش عاطفی هستند.

تست‎های مرسومی که برای سنجش هوش هیجانی استفاده می‎شوند عبارتند از تست هوش هیجانی برادبری و گریوز و مدل‎های آزمون هوش هیجانی بار- ان. این تست‎ها آزمون‎دهنده را در شرایط عاطفی قرار می‎دهند و سپس از آن‎ها می‎خواهند واکنش خود را نسبت به آن شرایط انتخاب کنند. یکی از بزرگترین مشکلات این نوع تست‎ها چیزی است که محققان اسم آن را تعصب خود گزارشی می‎گذارند (شرایطی که در آن پاسخ‎دهنده خود را بیشتر از واقعیت امر در مقام و رتبه بالاتری قرار می‎دهد).

کارمندانی که سطح بالایی از خودشناسی دارند به احتمال زیاد از هوش عاطفی زیادی برخوردار هستند. یک کاندیدا که بدون نتیجه‎گیری سریع می‎تواند میل شدید خود برای رفتار به یک شکل خاص را کنترل کند به نسبت کسی که بدون فکر و از روی غریزه عمل می‎کند، در کار موفق‎تر خواهد بود.

افرادی که خودشان را درک می‎کنند توانایی درک احساسات خود را دارند، به ویژه احساساتی که ممکن است روی عملکرد آن‎ها در محیط کار تاثیر بگذارد.

ارزیابی هوش عاطفی به دپارتمان منابع انسانی کمک می‎کند متوجه شوند یک کاندیدا چقدر از نظر توسعه، رهبری، کار تیمی و نظم‎دهی، مسئولیت اجتماعی و اعتبارسازی خوب عمل خواهد کرد.

زمانی که سنجش هوش هیجانی را در بررسی مهارت‎های کاندیدای خود لحاظ کنید به ابزاری قدرتمند دست پیدا می‎کنید تا مطمئن شوید کارمندانی را استخدام خواهید کرد که بهتر در فرهنگ شرکتی شما جا می‎گیرند و به حرکت شرکت در مسیر موفقیت کمک می‎کنند.


هوش هیجانی مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.