تست پنج عاملی شخصیت چگونه شما را در کار به موفقیت میرساند؟

1398/06/30 11:58 AM - 4 سال قبل


 تست پنج عاملی شخصیت یا تست نئو ، پنج عامل بزرگ شخصیت شما را مورد بررسی قرار می دهد. شما میتوانید با تست پنج عاملی شخصیت خود را یک گام به موفقیت شغلی نزدیک کنید. بسیار مهم است که ما به عنوان کسانی که در استخدام افراد نقش داریم کاندیداها از رازهای استخدام پیش از رفتن به مرحله مصاحبه شغلی با خبر کنیم. با توجه به اینکه صفات پنج عامل بزرگ شخصیت با عملکرد شغلی ارتباط نزدیکی دارند، سوالات استخدامی ممکن است بیشتر بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت یا تست نئو باشد که در بین دپارتمان منابع انسانی موضوع محبوبی هستند.

در روانشناسی معاصر، ویژگیهای شخصیتی بزرگ ، پنج بعد و دامنه وسیع هستند که شخصیت انسان را تعریف میکنند و تفاوت های فردی را رقم می زنند. تست بیگ فایو یک نقش حیاتی در زندگی شغلی و حتی فردی شما ایفا خواهد کرد و در این مطلب قصد داریم آن‎ را درک کنیم.

سوالات مصاحبه استخدامی در شرکت های مختلف چیست؟

شرکت های مختلف برای استخدام از تکنیک های متفاوتی استفاده می کنند، یک کاندیدا باید پیش از آن که شایسته حضور در مرحله مصاحبه شغلی حضوری شود باید روند خاصی را طی کند و موارد دیگری نیز وجود دارد.

سال گذشته ما شیوه استخدام چندین شرکت را بررسی کردیم و هر کدام به شیوه خود مصاحبه برگزار می کردند، یک شرکت 5 مسئول استخدام را در اتاق ‎های جداگانه قرار داد و یکی یکی با کاندیداها مصاحبه می‎کردند. شرکت دیگری بازی هایی برای انتخاب کاندیداها در نظر گرفته بود، به طوری که کاندیداها نمی دانستند در موقعیت انتخاب قرار دارند. مدت زمان مصاحبه شغلی حضوری تنها کمتر از 5 دقیقه بود. هر چه آن ها کمتر حواسشان بود، بیشتر ویژگی های شخصیتی شان تحت نظر بود.

چه برای استخدام در یک نقش مدیر ارشد یا یک کارشناس درخواست خود را داده باشید، باید برای مصاحبه حضوری از یک سری تکنیک‎ های مصاحبه باخبر باشید.

پنج عامل بزرگ شخصیت یا تست بیگ فایو   که از آن همچنین به اسم مدل 5 عاملی (FFM) و مدل OCEAN یاد می‎کنند، یک نوع طبقه ‎بندی ویژگی ‎های شخصیتی است.

لینک تست نئو با گزارش کامل مخصوص استخدام کارکنان

این 5 عامل در قالب استقبال از تجربه یا گشودگی ، وظیفه شناسی ، برونگرایی ، سازگاری و روان‎ رنجوری تعریف شده اند و اغلب اوقات با سر واژه OCEAN یا CANOE نشان داده می‎شوند.

به هر کدام از این ویژگی های شخصیتی، خصوصیات دیگری ربط داده شده است. به عنوان مثال، برونگرایی گفته می‎شود خصوصیات مرتبط دیگری مانند جمع گرایی، هیجان خواهی، صمیمیت، فعالیت، هیجان مثبت و قاطعیت را در بر می‎گیرد. یعنی در تست نئو شاید مهم نباشد که شما چه نمره ای در برونگرایی می گیرید و هم میزان بالا بودن قاطعیت در شما مورد بررسی قرار گیرد. 

چنین چیزهایی می‎تواند در راستای این فرضیه قرار دارد که ویژگی‎های شخصیتی که بیشتر از همه در زندگی افراد مهم هستند در نهایت به بخشی از زبان آن‎ها تبدیل خواهند شد و ثانیا، هرچه ویژگی‎ های شخصیتی مهم ‎تر باشند، احتمال این که در قالب زبانی به شکل یک کلمه واحد در آیند بیشتر می‎شود.

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت 

تست نئو چه عواملی را مورد سنجش قرار میدهد که برای استخدام اینقدر مهم هستند؟

در ادامه عوامل را ذکر می‌کنیم:

1. اولین عامل پنج عامل بزرگ شخصیت: سنجش کنجکاوی و خلاقیت است

استقبال از تجربه یا همان گشودگی (اختراع و کنجکاوی در مقابل ثبات و احتیاط) یکی از فاکتور های پنج گانه است. فردی که چنین ویژگی را دارد از هنر، تحرک، ماجراجویی، ایده‎ های غیر معمول، کنجکاوی و تنوع تجربه استقبال می‎کند.

استقبال از تجربه درجه‎ ای از کنجکاوی فکری، خلاقیت و اولویت دادن به نوآوری و خلاقیتی را نشان می‎دهد که یک فرد دارد.

همچنین این عامل خلاقیت یا استقلال فرد را توصیف می کند و در اولویت قرار دادن فعالیت های متنوع در مقایسه با روزمرگی شدید را نشان می دهد. درجه بالایی از استقبال از تجربه را می توان در رفتار غیرقابل پیش بینی یا نبود تمرکز و همچنین احتمال انجام کارهای خطرناک یا مصرف مواد مخدر دید.

افرادی که سطح بالایی از استقبال از تجربه دارند بیشتر به حرفه یا سرگرمی های هنری میل دارند به ویژه آن هایی که خلاقانه هستند و این افراد از اهمیت پیگیری فعالیت های فکری و هنری استقبال می‎کنند.

همچنین گفته می‎شود چنین افرادی با پیگیری انجام تجربه های با سطح بالایی از رضایت و هیجان به دنبال خود شکوفایی می‎گردند.

در طرف مقابل، افراد با میل پایین به استقبال تجربه‎ های جدید قرار می‎گیرند که به دنبال کسب رضایت و شادی از طریق ثبات هستند و می‎توان از آن‎ها به عنوان افرادی عملگرا و داده‎گرا نام برد و اغلب اوقات حتی به عنوان اشخاصی با ذهن بسته و متعصب نگریسته می‎شوند.

همچنان اختلاف‎ هایی در مورد تفسیر عامل استقبال و مفهوم‎ سازی آن وجود دارد.

2. دومین عامل از پنج عامل بزرگ شخصیت: سنجش وظیفه شناسی است

وظیفه شناسی (کارآیی و نظم در مقابل بی خیالی و سخت نگرفتن). میل به اطمینان و نظم، نشان دادن خود انضباطی، عمل بر اساس وظیفه، هدف دستیابی به موفقیت و ترجیح به رفتار برنامه‎ ریزی شده تا ناگهانی.

افراد دارای سطح بالای وظیفه‎ شناسی اغلب اوقات به عنوان اشخاصی لجوج و دقیق نگریسته می شوند. سطح پایین وظیفه‎ شناسی با انعطاف ‎پذیری و رفتار ناگهانی ارتباط داده شده است ولی همچنین می تواند در قالب شلختگی یا نبود اعتماد دیده شود. وظیفه شناسی یکی از بخش هایی است که در تست بیگ فایو مورد بررسی قرار میگیرد.

3. سومین عامل از پنج عامل بزرگ شخصیت: سنجش برونگرایی است

برونگرایی یکی دیگر بخش از پنج عامل بزرگ شخصیت (رفتار اجتماعی و پر انرژی در مقابل تنهایی و سکوت). خصوصیات داشتن انرژی زیاد، نشان دادن رفتار مطمئن، اجتماع ‎پسندی و میل به جستجو برای تجربه هیجان بودن با دیگران و صحبت کردن به برونگرایی ربط داده شده ‎اند.

مقدار بالای برونگرایی اغلب اوقات با جلب توجه و سلطه جویی ربط داده می شوند. مقدار پایین برونگرایی اغلب اوقات یک شخصیت ساکت و متفکر را نشان می‎دهد که می‎تواند به عنوان فردی منزوی یا فردی متوجه خود نگریسته شود.

افراد برونگرا ممکن است در محیط ‎های اجتماعی مسلط‎ تر به نظر برسند، در حالی که افراد درونگرا در چنین محیط‎ هایی کمتر حرف می‎زنند.

4. چهارمین عامل از پنج عامل بزرگ شخصیت: سنجش سازگاری و توافق پذیری است.

سازگاری یا توافق پذیری چهارمین عامل تست نئو است (رفتار دوستانه و مهربان در مقابل قطع ارتباط و چالش دوستی). میل به مهربانی و همکاری به جای رفتار مشکوک و همراه با مخالفت نسبت به سایرین. همچنین این ویژگی طبیعت کمک کننده و قابل اعتماد فرد را نشان می دهد و این که آیا یک فرد به طور کلی رفتار با ثبات عاطفی و خوشایند دارد یا نه.

سطح بالای توافق پذیری اغلب اوقات به عنوان خامی یا تسلیم دیده می شود. شخصیت های دارای سطح پایین سازگاری اغلب اوقات افرادی چالش‎ دوست یا رقابتی هستند که می توانند به عنوان افرادی غیرقابل اعتماد یا به دنبال بحث دیده شوند.

5. آخرین عامل از پنج عامل بزرگ شخصیت: سنجش روان‌ رنجوری است.

روان‎ رنجوری (حساسیت و اضطراب در مقابل امنیت و اطمینان). یک ویژگی که فرد را مستعد استرس روانی می‎کند. میل به تجربه آسان عواطف ناخوشایند مانند خشم، اضطراب، افسردگی و آسیب‎پذیری.

روان‎ رنجوری همچنین به درجه‎ ای از ثبات عاطفی و کنترل رفتار ناگهانی ربط داده می‎شود و اغلب اوقات افراد مبتلا به آن با «ثبات عاطفی پایین» یاد می شوند.

ثبات بالا را با یک شخصیت آرام و با ثبات ربط می‎دهند ولی چنین فردی می‎تواند به عنوان بی تفاوت و خسته ‎کننده دیده شود.

مقدار پایین ثبات عاطفی، شخصیتی هیجان‎ انگیز و واکنش ‎گرا را نشان می‎دهد و اغلب اوقات افراد پویا آن را دارند ولی می‎توانند به عنوان شخصیتی بی ثبات یا ناامن دیده شوند.

علاوه بر این، افراد دارای سطوح بالاتری از روان ‎رنجوری معمولا وضعیت سلامت روانی بدتری دارند.

افرادی که به هر کدام از ابعاد نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت گرایش آشکاری را نشان نمی‎دهند سازگار، آرام و منطقی در نظر گرفته می‎شوند، در حالی که همچنین می‎توان گفت بدون نظم، مرموز و محاسبه‎ گر هستند.

بسته به این که هر فرد چه مقدار از ویژگی‎ هایی بالا را دارد می‎تواند بیشتر مستعد به شرکت در فعالیت‎های خاص‎ شود.

زندگی خانوادگی و شیوه تربیت یک فرد همچنین روی این ویژگی‎ ها تاثیر خواهد گذاشت. تحقیق روی دو قلوها و سایر تحقیقات نشان داده است که در حدود نیمی از تغییرات بین افراد نشات گرفته از ژنتیک آن‎ها و نیمی دیگر به علت محیط آن‎ها است.

تحقیقات نشان داده است وظیفه شناسی، برونگرایی، استقبال از تجربه و روان‎ رنجوری نسبتا از دوران کودکی تا بلوغ ثابت هستند.

ارتباط موفقیت شغلی با تست نئو (پنج عامل بزرگ شخصیت)

بحث‎ های زیادی وجود دارد که آیا پنج عامل بزرگ شخصیت یا تست نئو با موفقیت شغلی ربط دارد یا نه.

در جوامع سازمانی، شخصیت به معنای این است که افراد در محیط کار چطور خودشان را نشان می‎دهند. نظریه تست بیگ فایو، 5 ویژگی شخصیتی متفاوت را در بر می‎گیرد که عبارتند از استقبال از تجربه، وظیفه شناسی، برونگرایی، سازگاری و روان‎ رنجوری.

استقبال از تجربه به معنای اصالت و داشتن تخیل است. وظیفه شناسی به معنای هدف ‎گرایی و میل به موفقیت است. برونگرایی به معنای اجتماع ‎پسندی و از نظر احساسی یک فرد مثبت است. سازگاری به معنای توانایی به سازگاری و به عنوان یک رهبر ایجاد سازش ‎های لازم است. آخرین ویژگی شخصیتی روا‎ن ‎رنجوری است که معمولا زمانی است که یک رهبر میل به احساسات منفی و نیاز به ثبات دارد.

اعتقاد روانشناسان بر این است که ویژگی های پنج عامل بزرگ شخصیت پیش ‎بینی کننده عملکرد شغلی فرد در آینده هستند. 

تحقیقاتی وجود داشته است که نوآوری را به استقبال از تجربه و وظیفه شناسی ربط می دهند. افرادی که این خصوصیات را نشان می دهند ایده‎ های رهبری و مفیدی را از خود نشان دادند.

بعضی از کسب و کارها، سازمان‎ها و مصاحبه‎ کنندگان افراد را براساس تست بیگ فایو ارزیابی می‎کنند. تحقیقات نشان داده است افرادی که مدیر در نظر گرفته می شوند معمولا ویژگی های روان ‎رنجوری کمتری را نشان می دهند، بیشتر از مسائل و تجربه ‎های مختلف استقبال می‎کنند (رویای موفقیت دارند)، سطح متعادلی از وظیفه ‎شناسی در خود دارند (منظم هستند) و برونگرایی آن ها در حد متعادلی است (اجتماع‎ پسند هستند ولی نه به شدت زیاد).

این سه نوع رفتار را سپس می‎توان به سمت سه سطح متفاوت هدایت کرد: سطح فردی، تیمی یا سازمانی که نتیجه آن 9 احتمال عملکرد شغلی متفاوت است.

استقبال از تجربه ارتباط مثبتی با کنش گرایی در سطوح فردی و سازمانی دارد و با کارایی سازمانی و تیمی ارتباط منفی دارد. این اثرات کاملا نشان داده شده است مستقل از یکدیگر هستند.

توافق پذیری ارتباط منفی با کارایی شغلی فرد دارد. 

برونگرایی ارتباط منفی با کارایی شغلی فرد دارد.

وظیفه‎ شناسی ارتباط مثبتی با همه نوع عملکرد شغلی دارد.

روان ‎رنجوری ارتباط منفی با همه نوع عملکرد شغلی دارد.

در حقیقت، انتظارات کارفرما منجر به عواقب رفتاری متفاوت بسته به سطح ویژگی های کارمندان می شود و چون ویژگی های شخصیتی افراد در سطح متفاوتی است، واکنش به علایم محیطی جهانی و مشابه نخواهد بود.

مقالات مرتبط با تست نئو و 5 تیپ شخصیتی


نئو شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.