تست نئو : معرفی مدل 5 عاملی شخصیت

1398/07/13 12:05 PM - 11 ماه قبل


مدل 5 عاملی شخصیت که با نام تست نئو هم شناخته می شود، مدلی است که به وسیله آن ارزیابی های شخصیت شناسی انجام میشود. با توجه به اینکه اکثر زمان خود را افراد در محیط کار می گذرانند تحلیل شخصیت افراد در محیط کار بسیار مهم است. مدت زمانی که صرف کارتان می کنید را در نظر بگیرید. مقدار آن نزدیک به یک سوم وقت شما در طول تعداد ساعات کل یک هفته کار است، بنابراین درست حدس زدید شخصیت در محیط کار و به خصوص شخصیت در استخدام مهم است. تست نئو میتواند کمک شایانی به شما در این زمینه کند.


مدل پنج عاملی شخصیت در فرآیند استخدام چه نقشی را ایفا می کند؟

شاید باید جای تعجب نداشته باشد ولی نتیجه ارزیابی که توسط سایت طراحی یادگیری دیجیتال Hyper Island انجام شد، نشان داد که 78 درصد شرکت کنندگان شخصیت را در راس ویژگی های یک کاندیدای شغلی و بالاتر از مهارت فنی (با آمار تنها 39 درصد) قرار می دهند و مقدار آن از تناسب فرهنگی (53 درصد) نیز بیشتر است. در این ارزیابی از شرکت کنندگان پرسیده شد دقیقا به دنبال چه ویژگی های شخصیتی می گردند. مهمترین آن ها عبارتند بودند از خلاقیت، انگیزه و انعطاف پذیری. در واقع چرا این خصوصیات؟ جالب است بدانید تمامی این ویژگی های شخصیتی در رابطه با مفهومی قرار می گیرند که پیتر ویل (Peter Vaill) استاد مباحث رهبری اسم آن را «آب سفید دائمی» (Permanent White Water – استعاره ای برای توصیف جامعه و سازمان هایی استفاده می شود که در آن کار و زندگی می کنیم) محیط امروزی کسب و کارها و سازمان ها گذاشته است که روز به روز با تغییرات سریع، غیر قابل پیش بینی و شگفت انگیزی همراه می شود.

استخدام کاندیداهایی با استفاده از مدل 5 عاملی شخصیت که بتوانند با چنین تغییراتی مقابله کنند بهتر از هر گونه مجموعه مهارت هایی است. اما چطور باید چنین ویژگی هایی را در یک فرآیند استخدام بسنجید؟ یا حتی اصلا خواهان انجام آن هستید؟

محققان در تمام سه دهه 60 تا 80 میلادی سعی کردند اثبات کنند آیا راه های مختلف سنجش شخصیت می توانند عملکرد کاندیدا را در محیط کار پیش بینی کنند یا نه. متاسفانه، هیچ کدام از این تلاش ها نتیجه ای به همراه نداشت.

علت آن اینطور تصور شد که ویژگی های گوناگون شخصیتی هرگز به خوبی در دسته های معناداری قرار نمی گیرند. محققان به هیچ روشی نمی توانستند متوجه شوند چه ترکیبی از ویژگی های شخصیتی واقعا ممکن است روی عملکرد شغلی تاثیر داشته باشند.

اما با شروع دهه 90، تلاش های قبلی در مورد طبقه بندی معنابخش تر ویژگی های شخصیتی مجددا بررسی شدند که نتیجه آن 5 گروه ویژگی شخصیتی بود که اغلب اوقات از آن به عنوان مدل 5 عاملی شخصیت یا تست نئو یاد می کنند و عبارتند از برونگرایی، ثبات عاطفی، سازگاری، وظیفه شناسی و استقبال از تجربه. اما این دسته ها چه معنایی دارند و چه ارتباطی بین آن ها و محیط کار است؟

پکیج تست روانشناسی جامع برای استخدام

توضیحات و تحلیل مدل 5 عاملی شخصیت 

در این قسمت قصد داریم تا پنج عامل بزرگ شخصیت را برای شما توضیح دهیم. اگر می خواهید بدانید شما در این ویژگی ها چه نمره ای کسب می کنید می توانید در تست نئو با گزارش کامل شرکت کنید. 

1-برونگرایی اولی عامل مدل 5 عاملی شخصیت

اغلب اوقات همچنین surgency (شادخویی) نامیده می شود و شامل ویژگی هایی مانند اجتماعی بودن، میل به صحبت، داشتن اعتماد به نفس برای اظهار عقیده، فعال بودن، نشان دادن ابتکار عمل و جاه طلبی می شود. در رابطه با تحقیق سایت Hyper Island که در بالا به آن اشاره کردیم، ویژگی شخصیتی انگیزه در این دسته بندی قرار می گیرد.

2-ثبات عاطفی در مدل 5 عاملی شخصیت

در این بخش ویژگی هایی مانند مضطرب بودن، افسردگی، خشم، بی امنیتی، خجالت و نگرانی و ویژگی های عاطفی قرار می گیرد.

3-سازگاری در مدل 5 عاملی شخصیت

از آن همچنین به اسم دوست داشتنی بودن یا دوستانه بودن یاد می شود و در مورد ویژگی های ذات خوب داشتن، خوش مشربی، اعتمادپذیری، همکاری کننده، دل رحم بودن، بخشنده بودن، بردباری و انعطاف پذیر است. ویژگی انعطاف پذیری ارزیابی Hyper Island در این بخش قرار می گیرد.

4- وظیفه شناسی در مدل 5 عاملی شخصیت

روانشناسان در مورد چهارمین ویژگی از پنج تیپ شخصیتی که در این دسته قرار می گیرند زیاد با یکدیگر توافق ندارند. برخی می گویند که این بخش اکثرا در مورد اطمینان پذیری، مسئولیت، دقت و نظم داشتن است.

برخی می گویند که در این جا میل به موفقیت نیز قرار می گیرد مانند پشتکار، هدف گرایی و سخت کوشی. همچنین ویژگی انگیزه ارزیابی Hyper Island نیز به خوبی در این دسته جا می گیرد.

5-استقبال از تجربه در مدل 5 عاملی شخصیت

بین پنج تیپ شخصیتی این یکی از تمامی موارد دیگر مبهم تر است و اغلب اوقات هوش یا فرهنگ نامیده می شود. به نظر من استقبال از تجربه در مورد خلاق بودن، کنجکاوی، میل به جستجو، وسعت ذهنی، اصالت، هوش و حساسیت هنری است.

ویژگی شخصیتی خلاقیت ارزیابی Hyper Island در این بخش قرار می گیرد.

مهم است توجه کنید در توصیف های بالا، تمامی آن ها به جز ثبات عاطفی که از دیدگاه منفی تعریف می شود، از دیدگاه مثبت هستند. به عبارت دیگر، ویژگی های شخصیتی ذکر شده در هر بخش می توانند در یک طیفی از مثبت تا منفی قرار گیرند.

تست نئو با گزارش کامل

دلیل توصیف منفی ثبات عاطفی در این جا تاثیر فرضی آن روی بهره وری شغلی است. به عبارت دیگر، مشخص است که وظیفه شناسی (اطمینان پذیری) روی عملکرد هر شغلی تاثیر مثبت دارد. طبق همین دیدگاه، انتهای طیف منفی ثبات عاطفی نیز احتمالا در عملکرد هر شغلی اختلال ایجاد می کند.


نئو مصاحبه و استخدام منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.