چرا برخی به شخصیت بی احساس تبدیل می شوند؟

1398/10/04 3:01 PM - 2 سال قبل


اینکه فردی از بروز احساسات خود جلوگیری میکند ممکن است عوامل زیادی در آن دخیل باشند. اگر با افرادی که شخصیتی بی احساس دارند صحبت کنیم متوجه خواهیم شد که این افراد می ترسند بروز احساساتشان به نقطه ضعف آن ها تبدیل شود و یا باعث شود افرادی را از دست بدهند. ما در این مقاله می خواهیم به بررسی شخصیت بی احساس بپردازیم. 

در این مقاله با با دکتر کالپو که یک روانپزشک است به صحبت می نشینیم تا بدانی چرا این اتفاق می افتد. دکتر کالپو میگوید که یک بیماری به نام الکسی تامیا وجود دارد که افرادی که دچار آن هستند قادر به توضیح و یا نشان دادن احساس خود به دیگران نیستند. وی می افزاید شناخت احساسات در این افراد بسیار به سختی صورت می گیرد به همین علت آن ها به شخصیت هایی بی احساس تبدیل می شوند. 

به صورت کلی هر احساس و انگیزه و  هر آنچه ما به عنوان احساسات و هیجانات می شناسیم از فردی به فرد دیگر بسیار متغیر است. در اینجا به مواردی می پردازیم که شما را با مقوله شخصیت بی احساس بیشتر آشنا کنیم و اینکه چرا این اتفاق می افتد.

تست هوش هیجانی برای اندازه گیری درک هیجانات در افراد

کسانی که شخصیت بی احساس دارند ممکن است بسیار حساس باشند.

بیشتر اوقات، مردم حتی نمی دانند که احساس صدمه خوردن کرده اند، زیرا چیزی درمورد آن نگفته اند. اما باید بدانید که اگر کسی احساسات خود را پنهان می کند دلیل بر بی احساسی او نیست. کسانی که در بیان احساسات خود مشکل دارند ممکن است نسبت به کوچکترین مسائل بسیار حساس باشند. آنها ممکن است برای مقابله با این عواطف تمام نشدنی زیاد خود را در وضعیت بدی بیابند، بنابراین آنها فکر می کنند بهترین کار برای انجام این کار این است که از گفتن احساس خود طفره روند. زیرا می ترسند که از سوی افراد دیگر مسخره شوند و یا مورد بی توجهی واقع شوند.

اگر شما هم احساسات خود را پنهان می کنید باید بدانید که ابراز احساسات شما را خلع سلاح نمی کند، بلکه به شما عزت نفس میدهد و به شما قدرت تصمیم گیری می دهد. خفه کردن احساسات در خود شما را درگیر مواردی میکند که اگر از ابتدا آن ها را بیان کرده بودید، وارد چرخه پوچ بی احساسی نمی کرد. 


تست هوش هیجانی برای اندازه گیری درک هیجانات در افراد

شخصیت بی احساس ممکن است شما را به فردی طعنه زننده تبدیل کند

اگر شما فردی باشید که از درگیری می پرهیزید و دوست ندارید تبعات ان را بپرهیزید به شخصیتی بی احساس تبدیل می شوید. در این مواقع شخصیت بی احساس از اینکه درگیری در حول محور او شکل بگیرد می ترسد پس سعی میکند هیجانات خود را نشان ندهد. ممکن است شخص از عصبانیت خود و رویارویی و درگیری با بقیه بترسد.

اگر شما شخصی بی احساس هستید باید بدانید که محبوس کردن احساساتتان شما را بیشتر به سوی درگیری پیش می برد و اتفاقا شما را بیشتر درگیر رویارویی با افراد میکند. 

آسیب پذیر بودن برای شخص بی احساس ترسناک است.

آسیب پذیر بودن و تلاش برای دوری از بروز احساسات معمولاً با شخصیت های بی احساس در ارتباط است. ترس از آسیب پذیر بودن که ارتباط با تله رها شدگی دارد (یعنی فرد می ترسد از سوی دیگران کنار گذاشته شود) به تجربیات فرد بی احساس بر می گردد. او می کوشد تا دیگر تجربه رها شدگی را تجربه نکند. 

اگر شما شخصیتی بی احساس هستید باید بدانید که اگر رها شوید احساس بدی را تجربه خواهید کرد. اما اگر در این تله بمانید این مورد دوباره برای شما اتفاق می افتد.

تست هوش هیجانی برای اندازه گیری درک هیجانات در افراد

ابراز احساسات یک احساس غیر منطقی نیست

ما در دنیایی زندگی می کنیم که اگر از چیزی ناامید شویم احساس ضعف می کنیم. این یک بیماری به نام کمال گرایی در احساسات نام دارد. در این حالت فرد فکر میکند اگر احساسات خود را بروز ندهد و منطقی باشد دیگر ضعیف و آسیب پذیر جلو نمی کند. 

این کار بسیار سخت و پر مخاطره ای است اگر احساسات خود را کنار بگذارید و آن ها را به اطرافیانتان نشان ندهید.

کسانی که دچار شخصیت بی احساسی هستند، امیدوارند که فردی آن ها را درک کند

افرادی که شخصیت بی احساس دارند فکر میکنند که اطرافیان آن ها باید به صورت خودجوش از احساسات آنها باخبر باشند. آن ها دوست دارند مورد تصدیق قرار بگیرند و معمولاً نمی توانند کلمه مناسبی را در مورد آنچه احساس می کنند بیان کنند. 

اگر شما شخصیتی بی احساس دارید باید بدانید که اگر به کسی اعتماد کنید و از او بخواهید تا به شما بازخورد دهد تا بتوانید خود را بهتر بروز دهید. 

بروز ندادن احساسات توسط شخص بی احساس می تواند علتی در گذشته فرد داشته باشند.

روانشناسان می گویند که بروز ندادن احساسات و تبدیل شدن فرد به فردی بی احساس ممکن است ریشه در گذشته فرد داشته باشد. یعنی موضوعی که اتفاق افتاده است و حل نشده است. 

تست هوش هیجانی برای اندازه گیری درک هیجانات در افراد

فردی که بی احساس است ممکن است یکی از عزیزان خود را از دست داده باشد و یا از یک رابطه ناجور بیرون آمده باشد و یا اینکه درگیر خیانت شده باشد. این موقعیت ها فرد را در انزوا می برد تا دیگر به کسی احساسات نشان ندهد که بخواهد بعد از آن جدا شود، یا جدا شدن را تجربه کند. 

این کار یک نوع سرکوب احساسی محسوب می شود. وقتی که اتفاقی در زندگی به عنوان عامل آسیب زا شناخته شود، روان فرد سعی در دور راندن آن دارد. که به آن دفن کردن هم گفته می شود 

به یاد داشته باشید که شخصیت بی احساس در افراد مختلف به انواع مختلف خود را نشان می دهد. اگر چنین احساسی را دارید و یا کسی را در نزدیکی خود با چنین رفتاری می شناسید باید بفهمید فرد یا خودتان چه گذشته ای داشته اید که دچار این عارضه شده اید. آن را بشناسید و با کمک روانشناس آن را حل کنید. شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.