برگزاری سمینار شخصیت شناسی مشاغل در صنعت داروسازی

1398/11/06 5:29 PM - یک سال قبل


تطابق شغل و شخصیت یکی از دغدغه های سازمان ها و کارجویان است. در این سمینار به بررسی شخصیت شناسی برای انتخاب شغل مناسب در حوزه داروسازی پرداخته شد. 

دانشجویان داروسازی دانشگاه تهران در این سمینار با مدل های شخصیتی آشنا شدند و سپس پنل پرسش و پاسخ با حضور مدیران منابع انسانی شرکت های بزرگ داروسازی برگزار گردید. 


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.