معرفی تست MBTI

1399/02/23 11:25 AM - 6 ماه قبل


تست mbti یا همان تست مایرز و بریگز یک تست شخصیت شناسی است که برای شناسایی تیپ های شخصیتی از نظر روانشناسی طراحی شده است. این مدل را کاترین بریگز و ایزابل مایرز بر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ توسعه دادند.

در این مدل افراد به شانزده تیپ شخصیتی تقسیم می شود که از ترکیب 4 جفت ترجیح و طرز تفکر افراد به وجود آمده اند. 

لینک تست MBTI بزرگسالان

لینک تست MBTI نوجوانان

اول اینکه شما چطور انرژی می گیرد؟ دوست دارید در جمع افراد و مردم باشید و از ارتباط با دیگران انرژی می گیرید و یا هنگامی که تنها و در خلوت هستید انرژی می گیرید.

دوماً آیا شما بیشتر اطلاعات خود را از حواس پنجگانه خود کسب می کنید یا اطلاعات خود را بیشتر از طریق الگوها و شهود خود جمع آوری می کنید؟

سوماً آیا شما بیشتر در تصمیم گیری ها بر روی واقعیات و اطلاعات شخصی تمرکز دارید یا تمرکز شما در تصیم گیری ها بر روی افراد و آدم های درگیر آن است؟

و چهارماً آیا سبک زندگی شما مشخص و با ساختار است؟ یا سبک زندگی شما انعطاف پذیر و سازگار با هر پیشامدی است؟

وقتی شما این 4 ترجیح شخصیتی را کنار هم قرار می دهید، تیپ شخصیتی شما مشخص می شود.

هیچ کدام از تیپ های شخصیتی بهتر با بدتر نیستند و هر کدام ارزش خاص خودشون رو دارند.mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.