حضور تست و تایپ در همایش بین المللی برند سازی

1397/06/04 2:11 PM - 5 سال قبل


همایش بین المللی برند سازی با هدف ارائه راهکارها و بررسی چالش های مطرح شدن یک برند در سطح جهانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در روز پنج شنبه 14 بهمن برگزار شد.

تست و تایپ با معرفی خدمات خود در حوزه برند کارفرما (1) در راستای هویت یکپارچه سازمان، در خصوص منابع انسانی، و خدمات برنامه توسعه فردی (2) در راستای بهترین مدل مدیریتی مدیران بر اساس تیپ شخصیتی آنها حضور پیدا کرد. 

در این همایش اساتید برجسته ای در حوزه برند سازی بین المللی به سخنرانی پرداختند. که از جمله می توان به دکتر شهیار شفیعی دکترای بازاریابی و برندسازی دانشگاه رن فرانسه و پرفسور HUUB RUEL استاد کسب و کارهای بین المللی دانشگاه Windesheim  هلند اشاره کرد. 

...........................................................................................................................

(1): برند کارفرما Employer Branding کمک می کند یک هویت مشخص در ذهن و قلب ”کارکنان“ و ”افراد جویای کار“ در بازار کار ایجاد شود. 

(2): خدمات برنامه توسعه فردی تست و تایپ نقشه راهی است که در آن افراد آسان، سریع و شفاف به درک خود به عنوان آنچه هستند، می‌پردازند و اهداف خود را مشخص می‌کنند. در این راستا تست و تایپ با در اختیار قرار دادن ابزارهای خود شناسی به افراد کمک می‌کند تا بهتر و راحتر به کشف خویشتن بپردازند و با استعدادهای خود بهتر و ملموس تر آشنا شوند. در واقع برنامه توسعه فردی فرآیندی است که در آن افراد اهداف خود را بر اساس واقعیت زندگی حال حاضر خود و با چشم اندازی واقع بینانه نسبت به آینده تبیین می‌کنند. این برنامه به صورت دوره های آموزشی در سه مقطع دانش آموزان، دانشجویان و مدیران برنامه ریزی شده است.


برند کارفرما


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.