چطور یک استراتژی استخدام مناسب می تواند روحیه کارمندان را بهبود بخشد!

1399/06/04 11:18 AM - یک سال قبل


روحیه کارمندان موضوع بسیار مهمی است و بیشتر از درک افراد اهمیت دارد. یک استراتژی استخدام مناسب باعث ایجاد روحیه قوی در یک سازمان می شود روحیه ای که به شکل مسری باعث ایجاد تاثیر مثبت روی عملکرد، انگیزه، میل به جلو رفتن و رقابت با سایر رقبا در صنعت می گذارد. تمام مزایای ذکر شده در پی استراتژی استخدام مناسب شکل میگیرد که جزو ویژگی های یک شرکت موفق در هر حوزه فعالیت است. این تاثیرات ناشی از تاثیر استخدام مناسب بر تقویت فرهنگ سازمانی است.

دیوید بولز از انجمن Human Resources IQ می گوید «در سطح فردی، کارمندان با روحیه بالا در مقایسه با افراد با روحیه پایین استرس کمتری را تجربه خواهند کرد که نتیجه آن غیبت کمتر از محیط کار و روزهایی است که به بهانه مریض بودن به سر کار نمی آیند، چون افراد دارای روحیه بالا در مقایسه با دسته دیگر تعهد بیشتری به وظیفه شغلی خود دارند، دوست دارند بیشتر تلاش کنند و بیشتر به اهداف سازمان پایبند هستند و یقینا با حضور در بین سایرین مانند مشتریان، خانواده، دوستان و یا کارمندان بالقوه قویا از سازمان خود دفاع می کنند.»

با آن که راه های زیادی برای برخورد با موضوع روحیه وجود دارد، ولی یک روش که  اغلب نادیده گرفته شده است، انتخاب استعداد یا استراتژی استخدام مناسب است که می تواند نقش مهمی در بهبود روحیه کارمندان از خود نشان دهد. در یک استراتژی استخدام مناسب شما باید بدانید در چه زمان، به چه علت و چه فردی استخدام می کنید!؟ قبل از پاسخ به این سوال به این نکته توجه کنید که این شاخص ها همگی  روی شکل دادن فرهنگ شرکت شما تاثیر قابل توجه می گذارند. همچنین در نظر داشته باشید که هر کدام از افراد جدیدی که استخدام می کنید روی فرهنگ سازمان شما تاثیر خواهند گذاشت.

در زیر سه روش که یک استراتژی انتخاب استعداد یا استراتژی استخدام مناسب می تواند روحیه کارمندان را بهبود بخشد را با ذکر مثال توضیح داده ایم:

1. استراتژی استخدام مناسب به شما کمک خواهد کرد تا شما افراد مناسب را استخدام کنید.

یک استراتژی قدرتمند انتخاب استعداد یا استراتژی استخدام مناسب، به شما در استخدام افراد مناسب کمک خواهد کرد، یعنی افرادی که وضعیت درستی دارند و به خوبی در تیم فعلی شما جا می گیرند. در استخدام صحیح باید به ویژگیهای دانش و مهارت و شخصیت و استعداد ها توجه کرد. دانش و مهارت را میتوان با مصاحبه تخصصی سنجید و برای سنجش شخصیت و استعداد ها میتوان از پنل ارزیابی شخصیت استفاده کرد. همچنین اگر شخص برای عضویت در کار تیمی استخدام می شود باید نقش تیمی فرد هم آنالیز شود. استخدام یک کارمند اشتباه یک واکنش زنجیره ای منفی در داخل شرکت به وجود خواهد آورد و حرکت مثبت و رو به جلو شما را متوقف می کند.

2. با استراتژی استخدام مناسب شما استعدادی را پیدا خواهید کرد که مناسب فرهنگ سازمانی تان است.

پیدا کردن کارمند بالقوه مناسب با فرهنگ سازمانی در فرآیندهای امروزی استخدام یک عامل کلیدی است. شما می توانید مهارت ها را آموزش دهید و دانش را در اختیار فرد قرار دهید ولی نمی توانید تناسب فرهنگی را یاد دهید.

پیدا کردن افرادی که ارزش ها و دیدگاه هایی مشابه با سازمان شما داشته باشند به آن ها اجازه می دهد بدون عیب در آن قرار گیرند و به حفظ روحیه مثبت کارمندان که سخت در تلاش برای توسعه آن بودید، کمک می کند.

3. در استراتژی استخدام مناسب ، کمکی که نیاز دارید به تیم شما اضافه میشود.

گاهی اوقات شرایطی پیش خواهد آمد که تیم فعلی شما به کمک نیاز دارد. چه به علت خالی بودن یک موقعیت شغلی، ترک موقت یا رشد شرکت باشد، یک استراتژی خوب انتخاب استعداد به شما در استخدام فرد مناسب و پر کردن موقعیت شغلی کمک خواهد کرد و به تیم فعلی تان برای موفقیت در شغلشان کمک لازم می شود.

اگر به مباحث استراتژی در استخدام علاقمند هستید ، از لینک زیر هم میتوانید در صفحه لینکدین تست و تایپ نمودارها و مطالبی که در این خصوص منتشر شده ملاحظه کنید. 


مصاحبه و استخدام پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.