آیا کارکنان در ایجاد برند کارفرما نقشی دارند؟

1397/07/11 11:09 AM - 5 سال قبل


آیا تا به حال به نقش کارکنانتان در ایجاد برند کارفرما فکر کرده‌اید؟ کارکنان چه ارتباطی با برند سازمانتان دارند؟

بیایید با یک سوال مهم مطلب را آغاز کنیم. فکر می‌کنید چه کسی بیشترین دانش را درباره فرهنگ سازمانی و برند کارفرمای کسب و کار شما دارد؟

کارکنان در ایجاد برند کارفرما نقش بسزایی دارند و اگر برای تجربیاتی که روزانه بدست می‌آورند، تشویق شوند می‌توانند به توسعه برند کارفرما کمک کنند.

بسیاری از سازمان‌ها اعتقاد دارند که " برند کارفرما " فقط یک وعده بیرونی است که هیچ ارتباطی با فرهنگ سازمانی، فرآیندهای شغلی یا هدف‌های سازمان ندارد. آن ها نباید بیش از این به اشتباه خود ادامه دهند.

برای فهم بیشتر می‌توانیم به سقوط سازمان هواپیمایی کشور متحده عربی اشاره کنیم. این اتفاق زمانی رخ داد که این سازمان وعده خدمات برند کارفرما به مشتریانش داد و در عین حال سیاست‌های داخلی‌اش باعث شد که نتواند این وعده را تحقق ببخشد.

مشتریان واکنش قابل توجهی نشان دادند و کارهایی که سازمان باید برای ایجاد دوباره شهرت انجام می‌داد پر هزینه بود.

سازمان‌ها می‌توانند از طریق مطلع ساختن کارکنان از ارزش‌ها و وعده‌های سازمان موجب تقویت ارتباط بین برند کارفرما و فرهنگ سازمانی شوند؛ اما بسیاری بر این اعتقادند که استراتژی برند کارفرما فقط بیان همه  حقوق و مطالب مثبت در آگهی‌های استخدام جذاب یا فیلم‌ها است.

شاید دوست داشته باشید تست رغبت سنج شغلی هالند را انجام دهید و خودتان را در این زمینه بیشتر بشناسید.

کارکنان مهم ترین دارایی های برند کارفرمای یک سازمان هستند!

کارکنان از طریق محصولاتی که ایجاد می‌کنند، خدماتی که ارائه می‌دهند و تعاملات‌شان با مشتریان، به عنوان سفیر برند کارفرما خدمت می‌کنند. اگر برند کارفرمای سازمان بر اساس " خدمات عالی که به مشتری ارائه می‌دهد " یا " راه‌حل‌های نوآورانه "  ایجاد می‌شود، باید فرآیندهای داخلی سازمان هم از این ادعاها حمایت کنند. باید کارکنان مناسب استخدام شوند و ابزار صحیح و پشتیبانی مناسب برای انجام وعده‌های سازمان در اختیار آن‌ها قرار داده شود.

اگر کارکنان با برند کارفرمای سازمانتان هماهنگ نباشند، سازمان شما نمی‌تواند با مشتریانتان هماهنگ باشد.


برند کارفرما منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.