کارگاه هوش هیجانی برای پذیرشگران شرکت نیلوفرآبی

1401/03/30 11:46 AM - یک سال قبل


هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل موفقیت افراد در کار است. خوشبختانه این هوش قابل آموزش است و می توان با آموزش ظرفیت هوش هیجانی را تا حد قابل قبولی ارتقا داد. هوش هیجانی دارای سرفصل های متعددی است و مکاتب زیادی در خصوص آن وجود دارد. در این کارگاه هدف ما در موقعیت قرار دادن افراد برای تصمیم گیری درست در ارتباطات و شناسایی هیجاناتی بود که کارکنان نیلوفرآبی هر روزه ممکن است با آن مواجه شوند، بود. 

ما در نیلوفرآبی هوش هیجانی را در قالب نقش آفرینی و اجرا در عمل با سناریو های متعددی که ممکن بود در کار با آن به چالش برخورند آموزش دادیم.


کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.