شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI و شرح شغل

1397/07/11 11:11 AM - 5 سال قبل


در این مقاله می‌خواهیم به این مورد بپردازیم که شاخص کلیدی عملکرد  یا KPI چطور برای کارکنان تعیین می‌شوند و چطور موفقیت سازمان شما با KPI ها گره می‌خورد. 

انجام درست و به موقع امور توسط کارکنان به این بستگی دارد که آن‌ها چگونه مسئولیت شغل خود و وظایف خاص خود را فهمیده باشند. باید بدانید که در فرایندهای منابع انسانی، شرح شغل این اطلاعات را فراهم می‌کند. 

یک شرح شغل خوب، انتظارات شما را نسبت به متقاضی شغل بیان کرده و به عنوان یک راهنما برای استخدام بهترین فرد برای شغل عمل می‌کند. پس از استخدام کارکنان، شرح شغل به یک ابزار ارزیابی مبدل می‌شود که به شما کمک می‌کند تا عملکرد کارکنان را در برابر الزامات کاری مشخص کنید. 

شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI، نتایج قابل اندازه‌گیری هستند که با وظایف خاص مشخص شده مرتبط هستند.

شاید بد نباشد برای شناخت بیشتر خود در این زمینه نسبت به انجام تست رغبت سنجی شغلی اقدام کنید.

هدف از تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد یا  KPI چیست؟

 شاخص کلیدی عملکرد یا  KPI، باید منافع استراتژیک شرکت شما و عوامل مؤثر بر موفقیت آن را بازتاب و پشتیبانی کند. به عبارت دیگر، آن‌ها فراتر از شغل و شرح شغل کارمند هستند. 

به عنوان مثال، اگر یکی از اهداف شما این است که به بازارهای جدید گسترش و توسعه یابید، کارکنان بازاریابی شما با تحقیق در مورد بازارهای احتمالی این هدف را برآورد می‌کنند. 

شاخص کلیدی عملکرد یا  KPI، برای این کار می‌تواند شناسایی تعداد مشخصی از بازارهای جدید و ارائه طرح بازاریابی برای هر یک از بازارها باشد. این شاخص‌های کلیدی عملکرد یا  KPI، تأثیر مستقیم و قابل اندازه‌گیری بر روی هدف توسعه و رشد شرکت دارد. شاخص‌های کلیدی عملکرد همچنین استانداردهای عملکردی را که انتظار می‌رود کارکنان بتوانند به آن دست یابند، مشخص می‌کنند.

در کجا می‌توان از شاخص‌های کلیدی عملکرد یا  KPI، استفاده نمود؟

در این راستا، PTG Global مشخص کردن دو جزء اصلی در شرح شغل را تأیید می‌کند: تعریف شغل و شایستگی‌های شغلی یعنی شایستگی‌هایی که برای انجام این شغل لازم است. 

در بخش تعریف شغل حوزه اصلی، نتیجه یا KRA ها هستند که شامل گروهی از وظایف مرتبط است که هدف از کار را توضیح می‌دهند. یک حوزه کلیدی برای یک کارمند خرده فروشی می‌تواند "فروش بیشتر" باشد. وظایف مرتبط با فروش بیشتر ممکن است شامل ارتقای برنامه‌های وفاداری باشد. 

برای این وظیفه ممکن است شاخص کلیدی عملکرد یا  KPI، مشخص کند که کارمند، مسئول افزایش تعداد اعضای باشگاه مشتریان است. این شاخص کلیدی عملکرد یا KPI به نوبه خود، از یک هدف کلی برای افزایش فروش پشتیبانی می‌کند.

تهیه شرح شغل                 

اگر شرکت شما برای اولین بار در حال نوشتن شرح شغل است، تحلیل موقعیت‌های موجود نقطه شروعی برای این امر محسوب می‌شود. 

برخی از وب سایت‌ ها فهرست‌ بندی مشاغل و نیز تمام وظایف و نقش‌های آن ها را در کسب و کار ارائه می‌کنند. علاوه بر آن می‌توانید تهیه شرح شغل را از طریق برون‌سپاری خدمات منابع انسانی تهیه کنید. 

پس از تهیه شرح شغل شما می‌توانید آن را با شاخص‌های کلیدی عملکرد یا  KPI، مرتبط سازید. 

در تهیه شرح شغل اگر شما برای اولین بار شرح شغل تهیه کرده‌اید باید بپذیرید که اول کارکنان را استخدام کردید و حالا دارید شرح شغل تهیه می‌کنید. دقت کنید که باید انعطاف پذیر باشید؛ چرا که هر کارمند عملکرد متفاوتی دارد. این تغییرات و شاخص کلیدی عملکرد یا  KPI، را ادغام کنید تا بتوانید خروجی‌های کارکنان را از شرح شغل بدست آمده اندازه‌گیری کنید.

توجه داشته باشید زمانی که شرکت اهداف جدیدی را تعیین کند شما به تغییرات در شرح شغل‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد یا  KPI ، نیاز دارید به طوری که همیشه شرح شغل و شاخص‌های کلیدی عملکرد یا KPI کارکنان باید با اهداف فعلی سازمان سازگار باشند.

سایر مزایای استفاده از شرح شغل

شرکت‌ها از شرح شغل به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب بهترین کاندیدا برای استخدام کارکنان و همچنین برای مدیریت عملکرد کارکنان استفاده می‌کنند.

طبق رهنمودهای PTG Global، شرح شغل‌ها همچنین به شما در تنظیم حقوق و انگیزه‌ها، شناسایی نیازهای آموزشی، ایجاد برنامه‌های جایگزین و اخراج کارکنان ناکارآمد کمک می‌کند.

نویسنده: داریا کلی-  Daria Kelly Uhlig


توسعه فردی شرح شغل مدیریت عملکرد مصاحبه و استخدام مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.