چطور از اینیاگرام در محیط کار برای توسعه و همکاری تیمی بیشتر استفاده کنید – قسمت دوم

1402/08/06 10:01 PM - 4 ماه قبل


در مقاله اول چطور از اینیاگرام در محیط کار برای توسعه و همکاری تیمی بیشتر استفاده کنید، بررسی کردیم که تیپ های 1 تا 4 اینیاگرام در محیط کار چطور هستند و چطور می توانید از این تست شخصیت شناسی در فضای کار استفاده کنید. در این مقاله سایر تیپ های باقیمانده را توضیح می دهیم.

پیش از خواندن این مطلب می توانید با شرکت در تست اینیاگرام تست و تایپ، از تیپ خود مطلع شوید و گزارش کامل آن را نیز دریافت کنید.

تیپ پنج اینیاگرام در محیط کار

افراد با تیپ پنج اینیاگرام، به عنوان فکور شناخته می شوند. آن ها افرادی ملاحظه نگر و منطقی هستند که دنیا را از طریق اطلاعات می بینند و تفسیر می کنند. تیپ پنجی ها با میل به شایسته بودن، انگیزه پیدا می کنند. آن ها دوست دارند در تمام جوانب زندگی توانمند باشد و ترسشان نداشتن اطلاعات است.

این افراد اندیشمندان مستقل هستند و معمولا از تنها کار کردن لذت می برند تا وقت برای حل مشکل داشته باشند. آن ها شنوندگان و مراقبان خوبی هستند و به سایرین کمک می کنند بی طرفانه و با هوشیاری بیشتر حقیقت را درک کنند.

سبک ارتباطی تیپ شخصیتی پنج اینیاگرام

سبک ارتباطی این افراد خلاصه، حرفه ای، بدون تعصب و آهسته است. تیپ پنجی ها قبل از ارتباط، جستجو می کنند و دنبال دانش می گردند و بنابراین برای اظهار گام های بعدی یا ایده ها به زمان نیاز دارند. این تیپ زمان گفتگو، صبر و میل به گوش دادن به دیدگاه های جدید را تحسین می کند.

رفتار تیپ پنج ایناگرام تحت استرس: رفتاری شبیه به تیپ هفتی ها

استرس می تواند باعث شود که تیپ پنجی ها به راحتی حواس خود را از دست دهند و به هم بریزند. همچنین باعث می شود که آن ها از تیم فاصله بگیرند.

زمان احساس امنیت تیپ پنج اینیاگرام : رفتاری شبیه به تیپ هشتی ها

تیپ پنجی ها زمانی که احساس امنیت می کنند، انرژی بیشتری از خود نشان می دهند و بیشتر دست به عمل و ابتکار می زنند و قاطع هستند.

افراد با تیپ 5 اینیاگرام، هم تیمی هایی مهربان، درک کننده، خودکارآمد، روشن فکر و قابل اعتماد هستند. آن ها مهارت های تحلیلی عالی دارند و در حل مشکلات عملکرد خوبی نشان می دهند. این تیپ ها زمانی که اعضای تیم به نظری بی طرفانه، برای رفع ابهام یا بررسی ایده های جدید نیاز دارند، بسیار مفید هستند.

تیپ پنجی های اینیاگرام به صورت ذاتی از پذیرش حقایق جدید، کشف ایده های جدید، جستجو و نوآوری ها استقبال می کنند، به ویژه مواردی که برانگیزننده، غافل گیرکننده، غیرقراردادی و عمیق باشند.

تیپ شش اینیاگرام در محیط کار

از افراد با تیپ 6 اینیاگرام، به عنوان وفادار یاد می کنند. آن ها برای آماده بودن ارزش قائل می شوند و افرادی قابل اعتماد هستند که برای تصمیم گیری های مهم می توانید رویشان حساب باز کنید. ثبات بیشتر از هرچیزی به این تیپ انگیزه می بخشد و آن ها می ترسند که ندانند چه چیزی می خواهند. تیپ ششی ها مهارت های عالی برای حل مشکلات دارند و برای ایجاد راه حل ها می خواهند کمک کنند. آن ها در شناسایی مشکلات بالقوه و جستجوی راه حل های معتبر، استعداد دارند.

سبک ارتباطی تیپ 6 اینیاگرام

سبک ارتباطی این افراد همراه با کنجکاوی و شوخ طبعی، منطقی و طعنه زدن است. آن ها ترجیح می دهند تمرکز خود را روی وظیفه دم دستشان بگذارند و معمولا رویکردشان برقراری ارتباط است. این افراد زمانی که سایرین نظرشان را ارزشمند می دانند و نگرانی شان را میل به موفقیت پروژه تشخیص می دهند، سپاسگزار خواهند بود.

تیپ 6 اینیاگرام تحت استرس: رفتاری شبیه به افراد با تیپ 3

استرس می تواند باعث شود که تیپ ششی ها احساساتشان را بی اعتبار بدانند و خود را در کار غرق کنند.

رفتار زمان احساس امنیت تیپ شش اینیاگرام : رفتاری شبیه به افراد با تیپ 9

زمانی که تیپ ششی ها احساس امنیت می کنند، می توانند در افکار همراه با ترس خود تجدید نظر کنند، سایرین را بپذیرند و تردیدهایشان را کمتر کنند.

تیپ ششی ها افرادی خونگرم، خنده رو، پذیرا، وفادار، حمایت گر، صادق، منصف و قابل اعتماد هستند. آن ها افرادی همکاری کننده هستند که می خواهند تحت هر شرایطی از تیم حمایت کنند. این افراد زمان اندیشیدن به راه حل های جدید یا مراحل بعدی، برای داده ها و تجربه ارزش قائل می شوند. یک فرد با تیپ شش اینیاگرام زمان تصمیم گیری اغلب به یک کتاب، رهبر یا موسسه مراجعه می کند تا جواب قابل اعتمادی بگیرد.

به مقاله بررسی تیپ های سالم و ناسالم اینیاگرام در مقابل یکدیگر نیز نگاهی اندازید.

تیپ هفت اینیاگرام در محیط کار

افراد با تیپ هفت اینیاگرام به اسم خوشگذران شناخته می شوند. آن ها افرادی با رفتار خودجوش، خلاق و جذاب هستند که شادی را به محیط کار می آورند. انگیزه شان شاد بودن است و از تجربه محدودیت ها می ترسند.

تیپ هفتی ها نگرشی مثبت به زندگی دارند و شور آن ها یک دارایی باارزش برای تیمشان است. آن ها فرصت هایی را می بینند که سایرین نمی بینند اما می توانند افرادی باشند که بدون فکر عمل می کنند و پروژه ها را به پایان نمی رسانند.

سبک ارتباطی تیپ 7 ایناگرام

سبک ارتباطی این افراد سریع، پر انرژی، آینده نگر و مطمئن است. تیپ هفتی ها دوست دارند گفتگوها را پرشور نگه دارند. زمانی که می خواهید با آن ها ارتباط برقرار کنید، به چیزهایی دقت کنید که موافق با یکدیگر هستید و فرصت هایی که همکاری را پرورش دهند.

رفتار تیپ 7 اینیاگرام تحت استرس: رفتاری شبیه به تیپ 1

استرس می تواند باعث شود که تیپ هفتی به انتقاد رو آورند، دنبال اشتباهات باشند و دید محدودی داشته باشند.

زمان احساس امنیت تیپ 7 اینیاگرام : رفتاری شبیه به تیپ 5

زمانی که تیپ هفتی ها احساس امنیت می کنند، خوب و بد را می پذیرند. آن ها می توانند از سرعت خود بکاهند و تمرکز کنند.

افراد با تیپ هفت اینیاگرام دلرحم، بخشنده، با رفتار دوستانه و مراقب هستند. آن ها از به اشتراک گذاشتن تجربه های جدید با دوستان و هم تیمی هایشان لذت می برند. این تیپ معمولا شادی و خوشبینی را به اطراف هدیه می دهد، مانند بچه ها غافل گیر می شود و زندگی را مانند یک هدیه تجربه می کند.

تیپ هشت اینیاگرام در محیط کار

از افراد با تیپ هشت اینیاگرام به عنوان چالش گر یاد می کنند. این افراد از باورهای خود دفاع می کنند و برای عدالت اهمیت قائل می شوند. افراد با تیپ هشت برای حفظ کنترل محیط و اطرافیانشان انگیزه پیدا می کنند و می ترسند که ضعیف و آسیب پذیر به نظر برسند.

تیپ هشتی ها اغلب رهبران بالفطره اند، چون عمل گرا هستند و می توانند گاهی برای به جلو گام گذاشتن از مرزها عبور کنند. گرچه این ویژگی می تواند باعث ایجاد مشکلات در روابط با هم تیمی ها شود.

سبک ارتباطی تیپ 8 اینیاگرام

سبک ارتباطی این افراد مستقیم، جسورانه، با سیاست و محکم است. رفتار آن ها زمان ارتباط با شور و رک است. این تیپ ها مشکلی با بحث ندارند و به ندرت از اختلاف ها فاصله می گیرند. برای ارتباط با یک تیپ هشتی، با او صادقانه و بدون تردید حرف بزنید.

واکنش تیپ 8 اینیاگرام تحت استرس: رفتاری شبیه به تیپ 5

استرس می تواند باعث شود که تیپ هشتی ها فاصله بگیرند و خشک شوند. آن ها به احساسات خود توجه نمی کنند و علائمی که نشان می دهند باید کمی استراحت کنند، نادیده می گیرند.

زمان احساس امنیت تیپ 8 اینیاگرام : رفتاری شبیه به افراد با تیپ 2

زمانی که تیپ هشتی ها احساس امنیت می کنند، با سایرین ارتباط برقرار می کنند، خونگرمی و مهربانی خود را نشان می دهند.

این افراد به قدرت های خود تکیه می کنند و قدرتمند و مستقل هستند. آن ها همچنین می توانند وفادار، مراقب، خوشرو و بخشنده باشند. تیپ هشتی ها ابتکار را به دست می گیرند و ترجیح می دهند کنترل اوضاع را داشته باشند تا آزادانه چیزی را انتخاب کنند که ایمان دارند مسیر صحیح است.

این افراد همچنین از طریق حمایت مثبت خود، به سایرین حس قدرت می دهند. آن ها به صورت ذاتی می دانند چه مشکلی در محیط وجود دارد و برای در میان گذاشتن نظر خود هیچ تردیدی به دل راه نمی دهند. این تیپ اغلب منبع قدرت برای سایرین است، دوست دارد از افراد ضعیف دفاع کند و حس مسئولیت پذیری شدیدی دارد.

تیپ 9 اینیاگرام در محیط کار

افراد با تیپ 9 اینیاگرام، به اسم صلح طلب شناخته می شوند. آن ها در گروه میانجی گر هستند و زمان کمک به افراد متفاوت که اختلاف خود را حل کنند، احساس خوشحالی می کنند. انگیزه آن ها ریشه در میل به کسب آرامش ذهنی است و از تجربه خشم آشفته کننده می ترسند.

این افراد می توانند گفتگوهای مشکل را مدیریت کنند و منطقی باقی بمانند. این تیپ ها معمولا افرادی هستند که سایرین برای حل مشکل یا پرسیدن نظر دوم در رابطه با یک مشکل، به آن ها مراجعه می کنند.

احساسات تیپ نهی ها هدایت کننده شان در زندگی نیست، بلکه غریزه تیزی دارند که به آن ها کمک می کنند خرد خود را به نمایش بگذارند. این افراد مخالف نیستند اما می توانند اختلاف ها را به نحوی پیش ببرند که هر دو طرف احساس کنند درک شده اند.

سبک ارتباطی تیپ 9 اینیاگرام

سبک ارتباطی این افراد تاییدکننده، حمایت کننده، آسان گیر و سیاست مدارانه است. افراد با تیپ 9 اینیاگرام از دیگران استقبال می کنند و برای نظرهایشان ارزش قائل می شوند. آن ها از گفتگوهای معنادار لذت می برنند و زمانی که سایرین نیز به همین شکل باشند، سپاسگزار می شوند.

این تیپ ها زمانی که احساس کنند درک نمی شوند، رفتار منفعلانه و غیرقاطع در پیش می گیرند. بنابراین پرسیدن نظر آن ها روشی عالی است تا توصیه شان را بیان کنند.

رفتار تحت استرس تیپ 9 اینیاگرام : رفتاری شبیه به افراد با تیپ 6

استرس می تواند حس اضطراب و قاطع نبودن به افراد با تیپ 9 دهد. آن ها می توانند بیش از حد به چیزی تعهد نشان دهند و به توانایی های خود شک کنند.

زمان احساس امنیت تیپ 9 ایناگرام : رفتاری شبیه به افراد با تیپ 3

زمانی که تیپ نهی ها احساس امنیت می کنند، عملگراتر، بهره ورتر، با تمرکز و اعتماد به نفس بیشتر هستند.

آن ها می خواهند صلح و آرامش را حفظ کنند، با سایرین ارتباط داشته باشند و از نزاع ها خودداری کنند. این افراد معمولا مهربان، آرام، اطمینان بخش، حمایت گر، وفادار هستند و قضاوت نمی کنند. این تیپ می تواند ویژگی های متفاوتی را نشان دهد از مهربانی و رفتار ملایم گرفته تا استقلال و اجبار کردن.

آن ها مهارت های شنیداری عالی دارند، بی طرف هستند و با توانایی شنیدن و درک جنبه های مثبت هر دو طرف، عادلانه میانجی گری می کنند.

این تیپ را به کمک مقاله جنبه تاریک هرکدام از تیپ های اینیاگرام – قست اول تیپ های 5 تا 9، بهتر بشناسید.

چطور از اینیاگرام در محیط کار خود استفاده کنید؟

شما می توانید از اینیاگرام در محیط کار خود با بحث آزاد درباره تیپ ها و تمرکز روی تاثیری که این موضوع روی عادات و روابط شغلی می گذارد، استفاده کنید. هر فرد در تیم شما بی همتا بوده و دائما در حال تحول است. اینیاگرام به شما و تیمتان اجازه می دهد خودنگری کنید و با همکاری یکدیگر، بهترین راه ها را برای استفاده از نقاط قوت یکدیگر به نفع گروه پیدا کنید.

کدام تیپ های اینیاگرام با یکدیگر بهتر همکاری می کنند؟

هر تیپ اینیاگرام پتانسیل همکاری عالی با سایرین را دارد. از بین 9 تیپ، هیچ دو تیپی بیشتر با تیپ دیگر سازگار نیست. بلکه هر فرد باید متوجه شود که نیازهای سایرین را درک کند و نسبت به آن ها مهربانی نشان دهد.

موقعیت ها و شرایط مختلف، ویژگی های متفاوت هر تیپ را نشان می دهند. شما می توانید با هر فردی با این علم به خوبی کار کنید که چه چیزی به او انگیزه می دهد و چطور از نقاط قوتش استفاده کنید.

شناسایی تیپ های اینیاگرام در محیط کار می تواند به تیم ها کمک کند تعامل با یکدیگر و کار تیمی را بهبود بخشند، به جای آن که از یکدیگر فاصله بگیرند یا دنبال افرادی باشند که به نظرشان بیشتر با تیپ آن ها جور در می آیند. 

اگر تیپ اینیاگرام مورد نظر شما در این مقاله نبود، قسمت اول مقاله چطور از اینیاگرام در محیط کار برای توسعه و همکاری تیمی بیشتر استفاده کنید را مطالعه کنید. 


شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.