برگزاري كارگاه تيم سازي در شركت پارس تراشه پرداز

1397/07/11 11:19 AM - 3 ماه قبل


تست و تايپ در راستاي تقويت تيم هاي سازماني در شركت پارس تراشه پرداز اقدام به برگزاري كارگاه تيم سازي نمود. 

مهمترين اصل در ايجاد تيم هاي كارآمد در سازمان استفاده از پتانسيل هاي رفتار تيمي افراد است. مقالات متعدد ثابت كرده اند كه افراد هنگامي كه به صورت انفرادي مشغول به كار هستند نسبت به زماني كه در يك تيم جاي مي گيرند، رفتار متفاوتي را از خود بروز مي دهند. آگاهي مديران و داشتن دانش كافي جهت تشخيص تيپ رفتار تيمي افراد بسيار ضروري است. به همين علت كارگاه تيم سازي برگزار گرديد. 

امروزه در سازمان ها كار تيمي از اهميت زيادي برخوردار است. از مدير هر واحد سازماني انتظار مي رود تا روحيه كار تيمي را در سازمان تقويت كند. اما مدير بايد ابتدا بتواند پتانسيل هاي افراد را شناسايي كند و با توجه به آن ها كار را بين كاركنان تقسيم نمايد. برخلاف رفتار فردي و انفرادي، در رفتار شناسي تيمي ثابت شده است كه افراد اگر مسئوليتي را كه در تيم به عهده مي گيرند نقش نامطلوبشان باشد، احساس قرباني بودن مي كنند. به همين دليل آموزش رفتار شناسي تيمي به مديران از اهميت بالايي برخوردار است. شخصيت شناسي توسعه فردي كارگاه مهارت هاي نرم منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.