برگزاری کارگاه تیم سازی در شرکت پارس تراشه پرداز

1397/07/11 11:19 AM - 8 ماه قبل


تست و تایپ در راستای تقویت تیم های سازمانی در شرکت پارس تراشه پرداز اقدام به برگزاری کارگاه تیم سازی نمود. 

مهمترین اصل در ایجاد تیم های کارآمد در سازمان استفاده از پتانسیل های رفتار تیمی افراد است. مقالات متعدد ثابت کرده اند که افراد هنگامی که به صورت انفرادی مشغول به کار هستند نسبت به زمانی که در یک تیم جای می گیرند، رفتار متفاوتی را از خود بروز می دهند. آگاهی مدیران و داشتن دانش کافی جهت تشخیص تیپ رفتار تیمی افراد بسیار ضروری است. به همین علت کارگاه تیم سازی برگزار گردید. 

امروزه در سازمان ها کار تیمی از اهمیت زیادی برخوردار است. از مدیر هر واحد سازمانی انتظار می رود تا روحیه کار تیمی را در سازمان تقویت کند. اما مدیر باید ابتدا بتواند پتانسیل های افراد را شناسایی کند و با توجه به آن ها کار را بین کارکنان تقسیم نماید. برخلاف رفتار فردی و انفرادی، در رفتار شناسی تیمی ثابت شده است که افراد اگر مسئولیتی را که در تیم به عهده می گیرند نقش نامطلوبشان باشد، احساس قربانی بودن می کنند. به همین دلیل آموزش رفتار شناسی تیمی به مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است. شخصیت شناسی توسعه فردی کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.