چقدر کاندیداهای استخدامی زمان می گذارند تا به آزمون های پیش از استخدام پاسخ دهند؟

1397/09/06 12:13 PM - 5 سال قبل


در عصر رسانه‌ های اجتماعی، یعنی زمانی که برند استخدام یک شرکت به نسبت گذشته اهمیت بیشتری دارد، بهتر است شرکت ها در زمان اجرای آزمون های پیش از استخدام، همواره مسئله دیدگاه کاندیدا نسبت به آن را در نظر بگیرند. با توجه به این که روند فعلی شرکت ها به نحوی است که از این آزمون ها در مراحل اولیه فرآیند استخدام خود استفاده می کنند، که بارها مزایای آن را در مقالات قبلی توضیح دادیم، این سوال ممکن است شکل بگیرد زمان برگزاری آزمون تا چه حدی باید باشد که مورد قبول واقع شود، مخصوصا این که این آزمون ها یکی از اولین نقاطی محسوب می شوند که یک کاندیدا ممکن است توسط آن با شرکت شما در تماس قرار گیرد.

شرکت criteria corp. برای کمک به پاسخ گویی به این سوال داده های زیادی (در حدود نیم میلیون آزمون) را تحلیل کرده است. همانطور که نمودار زیر به شکل واضحی نشان می دهد، اگر مدت آزمون از 40 دقیقه بیشتر شود، کاندیداهای کمتری آن را به پایان می رسانند.

مشخص است نرخ به پایان رساندن آزمون هایی که مدت زمان لازم برای انجام آن ها زیر 40 دقیقه بوده همواره از 75 درصد بیشتر شده است. اگر این مقدار کم به نظر می رسد، آن دسته از کاندیداهای فراوانی را در نظر بگیرید که از طریق یک لینک در یک آگهی شغلی آنلاین به انجام آزمونی فرا خوانده می شوند ولی بعد از این که متوجه می شوند وقت، توانایی یا میل به انجام آزمون را ندارند، پنجره آزمون را می بندند. اگر کاندیداها نخواهند 20 تا 30 دقیقه را صرف کاری کنند که به دنبال آن می گردند، احتمال این که از همان ابتدا برای کسب آن شغل در شرکت شما جدی نبوده اند، زیاد است. ما اسم این گروه را "اسپمرهای رزومه شغلی" می گذاریم. جالب است بدانید برای رسیدن به این نرخ بیش از 75 درصد هیچ فرقی بین انتخاب یک آزمون بسیار کوتاه (کمتر از 10 دقیقه) با آزمونی که 30 تا 40 دقیقه است، وجود ندارد.

گرچه، در مواردی که از کاندیداها خواسته شده است در آزمونی شرکت کنند که بیشتر از 40 دقیقه است، نرخ به پایان رساندن آزمون به مراتب کمتر می شود یعنی 66 درصد برای آزمون های 41 تا 60 دقیقه ای و 60 درصد برای آزمون هایی که بیشتر از یک ساعت طول می کشند. ظاهرا نقطه ای که بعد از آن "خستگی ناشی از آزمون" شکل می گیرد و کاندیداها را از انجام کامل آزمون دلسرد می کند، بعد از 40 دقیقه است. به همین دلیل است که ما به مشتریان خود توصیه می کنیم طول آزمون خود را تا جای ممکن زیر 40 دقیقه نگه دارند. این قضیه به خصوص برای برگزاری آزمون از راه دور صدق پیدا می کند که در مراحل اولیه فرآیند استخدام انجام می شود. با آنکه شدیدا محتمل به نظر می رسد اما به چند دلیل غیر ممکن است که بتوانیم از این داده ها متوجه شویم آیا نرخ به پایان رساندن آزمون از سوی کاندیداهایی که در محل خود شرکت آزمون می دهند بالاتر خواهد بود یا نه، یکی از دلایل اصلی آن این است که اگر دیدگاه کاندیداها از خودشان به نحوی باشد که فرض کنند برای یک شغل شدیدا تحت توجه قرار گرفته اند، برای وقت گذاشتن بیشتر در خصوص یک آزمون رضایت بیشتری خواهند داشت و این قضیه ربطی به محل برگزاری آزمون ندارد. 

در ایران سامانه مدیریت استعداد نوتریکا این امکان را به سازمان ها می دهد تا آزمون مناسب شغل مورد نظر را برگزار نمایند. برای دسترسی به این سامانه با ما در تماس باشید. 


برند کارفرما مصاحبه و استخدام منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.