آیا تمامی آزمون های استخدامی کارمندان به یک شکل هستند؟

1397/09/21 5:09 PM - 2 سال قبل


آیا تمامی آزمون های استخدامی کارمندان به یک شکل هستند؟ جواب کوتاه یک خیر قطعی است. پیش روی ما ابزارهای مختلف ارزشیابی کارمندان قرار دارد. ارزشیابی ها و آزمون های استخدامی صحیح می توانند به شکل قابل توجهی دقت و کارآمدی تصمیمات استخدام شما را بهبود بخشند ولی پیدا کردن آزمون های صحیح می تواند به خودی خود کاری چالش برانگیز به شمار رود. ما در زیر تعدادی از برترین آزمون های استخدامی کارمندان را برای شما نام برده ایم:

انواع آزمون های استخدامی کارمندان:

 • مصاحبه های مدون و استاندارد
 • اطلاعات بیوگرافی
 • آزمون های شخصیت شناسی
 • آزمون قضاوت موقعیتی
 • شبیه سازی ها
 • آزمون توانایی شناختی
 • آزمون تناسب انگیزه کارمند با اهداف شرکت
 • آزمون بررسی دانش فنی

لینک آزمون روانشناسی جامع برای استخدام پرسنل

ولی چه نوع آزمون استخدامی را باید انتخاب کنید؟ نکات زیر را در نظر بگیرید:

 • استفاده از چند آزمون: یک قیف استخدام قوی چندین مرحله دارد و در هر مرحله از یک آزمون به خوبی طراحی شده استفاده می کند.
 • تطبیق سنجش شایستگی یا مهارت با محتوای آزمون: هر نوع آزمون نکات قوت و ضعف خاص خود را دارد. شما به دنبال استفاده از یک آزمون شخصیت شناسی برای سنجش مهارت های پرزنتیشن نیستید. اگر این مهارت مهم است، استفاده یک شبیه سازی شغلی مناسب تر خواهد بود.
 • کارآمدی: ابزار آزمون استخدامی مورد نظرتان را در مکان هایی از قیف استخدام خود قرار دهید که بتوانید حداکثر بهره را از آن ببرید. جامع ترین آزمون ها باید در مراحل پایانی قیف قرار گیرند که تعداد کاندیداها کمتر است.
 • از آزمون های پیش از استخدام استفاده کنید: مطمئن شوید از ابزاری استفاده می کنید که هدف آن در جهت استخدام است. بسیاری از آزمون های موجود برای اهداف دیگری، معمولا بالینی یا کسب اطلاعات، به کار گرفته می شوند. شما باید به دنبال آزمونی باشید که اطلاعاتی شفاف در مورد معتبرسازی و اعتماد پذیری دارد. حواستان به آزمون هایی باشد که همه کاره و مناسب هر هدفی معرفی می شوند.
 • پیوستگی (عدم تناقض) و مرتبط بودن با شغل: با توجه به نوع آزمونی که استفاده می کنید، این کار را به صورت پیوسته و بدون تناقض انجام دهید. استانداردهایی را در نظر بگیرید و از آن ها برای هر کاندیدا به یک شکل استفاده کنید. مطمئن شوید که آزمون ها و سنجش های آن ها مرتبط با موقعیت شغلی هدف هستند. فقط به این خاطر که یک آزمون چیزی را می سنجد به این معنا نیست که باید از آن برای تصمیم گیری در زمینه استخدام استفاده کنید، آزمونی که برای موفقیت شغلی مهم نیست را به کار نبرید.


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.