درصد تیپ های رفتاری مختلف آزمون دیسک در کشورهای مختلف

1397/10/09 11:39 AM - 2 سال قبل


آن هایی که با آزمون دیسک آشنا هستند اغلب اوقات به دنبال پاسخ این سوال می گردند: نتیجه آزمون دیسک در دیگر کشورها به چه شکل است؟ آیا مردم چین یا لهستان از هر تیپ رفتاری آزمون دیسک نسبتی مشابه با نتایج به دست آمده در کشور آمریکا دارند؟ آیا اکثر افرادی که شغلی مشابه با من در دیگر کشورها دارند، از نظر رفتاری همانند با من هستند؟

وب سایت PeopleKeys قصد جواب دادن به این سوالات را داشته است.

آن ها از داده های به دست آمده از 260 هزار نفر از 50 کشور مختلف استفاده کرده و یک تحقیق فرهنگی انجام داده اند تا مشخص شود که تیپ های شخصیتی دیسک آیا تحت تاثیر کشور، فرهنگ و حرفه قرار می گیرند. آن ها می خواسته اند به این قضیه پی ببرند که فرهنگ های مختلف در شرایط خاص تیپ های رفتاری خاصی را ترجیح می دهند یا نه و این که مردم کشورهای مختلف در محیط کار و خانه شخصیتی متفاوت دارند.

یافته های آن ها نشان داده است که شخصیت افراد در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، در محیط کار و خانه متفاوت بوده است. بدون شک این قضیه جای تعجب ندارد. قسمتی از چیزی که باعث شگفت انگیز بودن و اعتماد به آزمون دیسک می شود این است که محیط را مد نظر می گیرد. و منطقی است که افراد ویژگی های رفتاری متفاوتی را در محیط های کاری از خود نشان دهند.

یکی از چیزهایی که آن ها دوست داشتند مشخص کنند این بوده است که آیا افراد در کشورهای مختلف جهان در شغل های رهبری تیپ های شخصیتی مشابهی دارند یا نه.

آن ها متوجه شدند که کارمندان رده بالای یک شرکت بدون توجه به کشور دارای ویژگی های رفتاری مشابهی بودند. مدیر عاملان و مدیران ارشد امور مالی در بسیاری از شرکت های مختلف از نظر تیپ شخصیتی غالب خود D بودند.

هر تیپ رفتاری ظرفیت تبدیل شدن به یک رهبر عالی را دارد. و هر تیپ رفتاری باعث بروز یک تیپ رهبری متفاوت ولی به یک شکل سودمند، می شود. تحقیقات نشان داده است گرچه دیگر تیپ های شخصیتی می توانند به همان میزان رهبران موثری باشند، ولی افراد دارای تیپ D در بالا رفتن از نردبان رهبری توانایی بیشتری دارند.

این تحقیق فرهنگی هم چنین براساس انتظاری که می رفت، مشخص کرد که افراد در کشورهای فراوانی با محیط شان خود را وفق می دهند. این وب سایت بررسی کرده است که تمامی پاسخ دهندگان به آزمون خود را در محیط خانه یا با خانواده چطور رتبه بندی کردند. تنها در حدود 3 درصد جمعیت شایع ترین تیپ شخصیتی خود را در خانه D اعلام کردند و 66 درصد گفتند رفتاری امن و ثابت از خود نشان می دهند.

گروه بعدی که آن ها بررسی کردند اساتید و دانشجویان در یک محیط دانشگاهی یا کالج در 50 کشور مختلف بوده است. آن ها متوجه شدند به عنوان مثال در کشور چین، با آن که تنها آمار آن به نسبت محیط خانه اندکی بالاتر است، تنها 5 درصد پاسخ دهندگان به آزمون دیسک تیپ شخصیتی D را در محیط دانشگاه نشان دادند. تیپ های رفتاری S، C و I بیشترین درصد را در این نمونه آماری به خود اختصاص دادند. علت آن می تواند به این قضیه برگردد که این تیپ های رفتاری بیشتر مناسب یک محیط آموزشی سودمند و با حقوق برابر بین افراد هستند.

در نتایج این تحقیق مشخص شد که اندکی افزایش در تیپ رفتاری تسلط گرا یا D را زمانی می توان دید که محیط از یک حالت آموزشی و رابطه ای تر به محیط های کاری "سنتی" تر تبدیل می شود. (سنتی در این جا به این معنا است که محیطی را نشان می دهد که در آن یک سلسله مراتب در محیط کار رعایت می شود یعنی مدیریت در راس قرار می گیرد و کارمندان مادون در رده های بعدی.) این افزایش اندک در درصد تیپ رفتاری D به دنبال تغییر محیط خانه/ خانواده به سمت محیط های کاری حرفه ای تر و سنتی تر بیشتر می شود. به طور کلی شغل های داوطلبانه، مربی گری و افراد کاسب یا تاجر درصدهای بیشتری از تیپ های رفتاری D را نشان دادند.


دیسک شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.