اینفوگراف آزمون کمالگرایی

1398/02/04 11:56 AM - 2 سال قبل


لینک شرکت در آزمون کمالگرایی


شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.

سحر سیدی
سحر سیدی    (2 سال قبل)
به نظرم کمال گرایی در حد مطلوب باعث رشد و پیشرفت میشه ولی ارتباطش با وسواس چیه؟
سین دال
سین دال    (2 سال قبل)
درسته. کمالگرایی مطلوب باعث پیشرفت است . اما آخرین حد کمالگرایی وسواس است که در توضیحات تست آمده است.