سه خصوصیت شخصیتی که به افراد برای درآمد بیشتر بعد از 40 سالگی کمک می کند.

1398/09/25 10:58 AM - یک سال قبل


ما اغلب در مورد قدرت تاثیر گذاری  تیپ شخصیتی بر عملکرد کاری افراد می شنویم ، و اینکه چگونه برخی از خصایص شخصیتی برای پیش برد حرفه و شغلی که به آن مشغول هستیم لازم و مفید هستند و این در حالی است که برخی دیگر از صفات ممکن است کل مسیر شغلی ما را به خطر بیاندازند. به عنوان مثال ، ما می دانیم که وجدانی بودن که یکی از خصوصیات پنج عاملی بزرگ شخصیت است که توسط تست نئو سنجیده می شود و با خصوصیاتی مانند سخت کوشی ، انضباط کاری، قابل اعتماد بودن و سازمان یافته بودن در ارتباط است و این خصوصیات مستقیما بر روی عملکرد شغلی تاثیر گذارند. در مقابل سازگاری و توافق پذیر بودن افراد که آن هم جزو پنج عامل بزرگ شخصیت است، الزاماً باعث نمی شود افراد دستمزد بیشتری بگیرند. آنچه ما می خواهیم بدانیم این است که کدام خصوصیات شخصیتی در اوایل دوران کاری به کمک ما می آیند تا درآمد بیشتری داشته باشیم و کدام یک در اواخر دوران کاری باعث می شوند تا ما همچنان درآمد خوبی کسب کنیم. 

تست نئو برای سنجش ویژگی های شخصیت

در مقاله اخیرم با بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و درآمدهای مادام العمر در بین مردان در سنین مختلف ، این سوالات را بررسی کردم و فهمیدم درآمد مردان در ابتدای دوران شغلیشان تحت تأثیر شخصیت آن ها قرار نمی گیرد، اما مردانی که شخصیت وجدانی بودن و برون گرا را دارند، و همچنین توافق پذیری کمتری با مردم دارند، بیشتر از بقیه شخصیت ها در بین دهه 40 و 60 زندگیشان درآمد به دست می آورند. این شواهد همچنین به زیر گروهی از مردان اشاره دارد که بیش از دو برابر از دیگران از این خصوصیات شخصیتی بهره مند می شوند و آن ها افراد دارای تحصیلات تکمیلی هستند. تأثیر کلی شخصیت بر درآمدهای مادام العمر بسیار زیاد است. به همان ترتیب بزرگی که تفاوت متوسط درآمد در بین فارغ التحصیلان دبیرستان و دانشگاه در نمونه من دارد: بیش از 1.2 میلیون دلار.


من از داده های مطالعه Terman استفاده کردم ، یکی از طولانی ترین مطالعات در حال اجرا در روانشناسی که به بررسی پیشرفت افراد با استعداد از سال 1922 می پردازد. در این مطالعه بیش از 1000 زن و مرد با ضریب هوشی حداقل 140 در کالیفرنیا انتخاب شده اند و زندگی آن ها زیر نظر است. این احتمالاً تنها مطالعه ای است که داده های آمریکایی در مورد درآمدها را در طول یک عمر داشته است، که به من این امکان را می دهد تا بتوانم شخصیت را با درآمد سالانه از 18 تا 75 سالگی مرتبط کنم. البته مقاله من روی مردان متمرکز شده بود زیرا فرصت های شغلی برای زنان محدود است و ممکن بود در تحقیقاتم ناهمگونی ایجاد کند.


من درآمدهای سالانه را از سؤالات گذشته نگر در پرسشنامه هایی که هر 5-10 سال داده می شد، ساختم. اطلاعات شخصیتی از جمله برونگرایی افراد و باز بودن به تجربه (معیار کنجکاوی و اصالت) را در سن 10 سالگی از  والدین و معلمان شرکت کنندگان حاصل می و همچنین از طرف خود شرکت کنندگان، که خود را بر روی صفات وجدان بودن ارزیابی کردند، ارزیابی شد. سازگاری و ثبات عاطفی در حدود 30 سالگی آن ها بررسی شد. همچنین در مورد سوابق این افراد از والدین آنها که تحصیلات، اشتغال، درآمد و همچنین سلامتی فرزندانشان را توصیف کردند اطلاعات جمع آوری شد.


تست نئو برای سنجش ویژگی های شخصیت

این نتایج مفید بودند چون ما فهمیدیم که پیوند درآمد با شخصیت رابطه پیچیده و عمیقی دارد. به عبارت دیگر اگر کسی موفق می شود و درآمد زیادی کسب میکند بعد از آن برونگرا نمی شود، بلکه او چون برونگرا بوده آن اتفاقات برایش افتاده است. درعوض ، ما می توانیم این رابطه را به عنوان شخصیت تأثیرگذار بر درآمد تعبیر کنیم. این رویکرد به این واقعیت متکی است که اگرچه شخصیت می تواند با گذشت زمان تغییر کند، اما شخصیت افراد در محیط کاری کاملاً پایدار است (یعنی ، با وجدان ترین فرد در بین همکاران شما با گذشت زمان همچنان این خصیصه را دارند).


شخصیت چه زمانی و کجا اهمیت دارد؟

برای تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر گذاری درآمد در زندگی افراد با ویژگی های شخصیتی آنها، من مردان با ضریب هوشی برابر، شرایط والدین برابر و شرایط زندگی کودکی برابر (از جمله امور مالی و سلامتی) را در هر سنی مقایسه کردم. من اختلافات باقیمانده در درآمد مردان را برابر با اختلاف در امتیازات در ویژگی های شخصیتی را نسبت دادم.


فهمیدم که در سالهای اولیه، درآمد برای مردان با خصوصیات شخصیتی قوی متفاوت نیست. در حدود 30 سالگی ، شکافی به وجود آمد، زیرا مردانی که خصوصیت وجدانی بودن بیشتری داشتند، برونگرا بودند و کمتر توافق پذیری داشتند، درآمد بیشتری کسب کردند. این مزایا از وجدانی بودن و برونگرایی بودن (بین 10 تا 20 هزار دلار در سال) در سالهای نخست کار ارتباط معناداری نداشت اما بین 40 تا 60 سالگی این ارتباط کاملاً معنا دار بود.


محققان هنوز این نوع الگویی برای این مدل طراحی نکرده اند، زیرا بیشتر تحقیقات گروه های سنی مختلف را از هم جدا نمی کنند. اما اگر به داده های کارگران بسیار جوان نگاه کنیم، می توانیم به اشتباه نتیجه بگیریم که خصوصیات شخصیتی برای درآمد مهم نیست. در عوض ، نتایج در اینجا نشان می دهد که مهمترین مزیت خصوصیات شخصیتی قوی برای کارگران سطح پیشرفته به وجود می آید. شما می توانید تصور کنید که چرا - برای مثال ، در نظر بگیرید که چگونه شخصیت یک مدیر تأثیر قوی تری بر بهره وری تیم خود نسبت به یک کارمند سطح پایین دارد. تأثیرات بزرگ زندگی اواخر عمر نشان می دهد که شدت و طول زندگی کاری یک فرد که از جمله آنها تمایل به تحت تأثیر درآمد شخصیتی دارد ، تأثیر می گذارد.

همچنین فهمیدم که مردانی که سازگاری و توافق بالاتری دارند و تمایل به دوستانه و کمک به دیگران دارند، درآمد قابل توجهی پایین تر از مردان با رضایت کمتر دارند. مردی که بسیار قابل قبول است (در 20٪ برتر) حدود 270،000 دلار کمتر از یک زندگی معمولی کسب می کند.

ضریب هوشی نیز به طور قابل توجهی با درآمد زندگی در این نمونه رابطه مثبت دارد ، حتی اگر تنها یک فرد با ضریب هوشی بسیار بالا با افراد با ضریب هوشی حتی بالاتر در Terman قابل مقایسه باشند. افزایش ضریب هوشی 10 برابری با حدود 200000 دلار درآمد بالاتر همراه است. جالب اینجاست که ثبات عاطفی و گشودن به تجربه به طور معنی داری با درآمد حاصل از زندگی در این نمونه ارتباط معنی داری نداشت

تست نئو برای سنجش ویژگی های شخصیت

چه فردی با کدام خصوصیات بیشتر پول در می آورد؟
مردان را با همان پیشینه و صفات در همان سطح تحصیلات مقایسه کردم تا ببینم آیا تأثیر صفات به سطح تحصیلات بستگی دارد یا خیر. معلوم شد که مردان تحصیل کرده بیش از دو برابر بیشتر از این سه ویژگی شخصیتی (وجدان کاری ، برونگرایی و توافق کم) از مردان کم تحصیل کرده، پول در می آورند. به عنوان مثال ، هنگامی که دو مرد را با مدرک لیسانس مقایسه می کردم، مردانی که درونگرا بودند، حدود 290،000 دلار کمتر از همسالان خود با برونگرایی متوسط، درآمد کسب می کردند. این اختلاف درآمدها در حدود 760،000 دلار افزایش می یابد وقتی که یک فرد درونگرا را با کسی که به طور میانگین برونگرایی مقایسه می کند مقایسه کنیم وقتی هر دو دارای مدرک فوق لیسانس یا دکترا هستند.

در اقتصاد، این را به مکمل های بهره وری نسبت می دهیم: دو نوع سرمایه (مهارت نرم و تحصیلات) ارزش بیشتری دارند تا از جمع اجزای آنها. همچنین این بدان معناست که فردی بسیار برونگرا یا با وجدان خیلی بیشتر از کسی که این مهارت های قوی را نداشته باشد، می تواند درآمد بیشتری کسب کند.

البته افراد با ضریب هوشی بالا که نمونه جامعه آزمایشی ما در تحقیق Terman بودند، بسیار در جامعه کم هستند. بنابراین این یافته ها چقدر برای اکثر جامعه تعمیم دارد؟ این بستگی به این دارد که آیا مشاغل همانطور که در زمان انجام این پروژه بود، به روشی مشابه توسعه می یابد. دلیلی بر این باور داریم که سازوکارهای اساسی که تعیین می کند کدام مهارتها باعث کسب درآمد می شود. مواردی مانند بهره وری ، تبلیغات و سلامت روان - کاملاً مشابه هستند. و به نظر می رسد در حقیقت ، خصوصیات شخصیتی که بیشترین ارتباط را با درآمد مادام العمر در تحقیق Terman دارد دقیقاً همان صفاتی را دارند که در بین کارگران امروزی مهمترین آنها برای دستمزدها است.

این تحقیق خلاصه خوبی از اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد که از طریق آن ویژگیهای شخصیتی می توانند بر مشاغل و درآمد ما تأثیر بگذارند. وجدان کاری و برونگرایی نه تنها بر بهره وری در شغل به طور مستقیم تأثیر می گذارد بلکه می توانند درآمد خود را به طور غیرمستقیم با تأثیرگذاری بر رفتار و طول و شدت زندگی کاری ما افزایش دهند. تجزیه و تحلیل سن به طول عمر نشان می دهد که حتی اگر اختلاف درآمد بین کارگران جوان امروز اندک باشد، باید انتظار داشته باشیم که با پیشرفت در مشاغل خود رشد چشمگیری داشته باشند.

نویسنده این مقاله: میریام جنسوسکی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه کپنهاگ است. وی دکترای خود را در دانشگاه شیکاگو به دست آورده است. او ریشه و پیامدهای نابرابری انسان را در تقاطع میکرو اقتصاد کاربردی و روانشناسی شخصیت مطالعه می کند.


مدیریت مسیر شغلی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.