جلسه آشنایی با مدل رفتارشناسی دیسک در مدیریت کسب و کار

1397/06/04 1:52 PM - 5 سال قبل


اولین جلسه آشنایی مدیران با کاربرد ابزارهای تیپ شناسی در مدیریت و توسعه کسب و کار، با تمرکز بر مدل DISC  در دفتر تست و تایپ برگزار گردید. در این جلسه جمعی از بنیانگذاران و کارشناسان ارشد حوزه های مختلف کسب و کار، حضور داشتند. 

در ابتدا از مدیران و کارشناسان خواسته شد تا معضلات و مشکلاتی که در سازمان متبوع خود که با آن درگیر هستند را، برشمردند. از دیدگاه های مختلف مشکلات مدیریت سرمایه های انسانی و توسعه کسب و کار مطرح شد. پس از طرح دیدگاه های مهمانان، مباحث کاربردی رفتارشناسی با ابزار DISC بیان شد.

امیدواریم با بهره گیری از انواع ابزارهای رفتار شناسی و تیپ شناسی، در توسعه و مدیریت کسب و کارها، موفق تر عمل کنیم.


دیسک


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.