پنج جنبه بزرگ شخصیت را بهتر بشناسیم

1398/10/14 10:47 AM - یک سال قبل


شاید اولین کاری که هر فرد برای شناخت شخصیت خود انجام دهد، استفاده از تست های شخصیت شناسی باشد. یکی از این تست های شخصیت شناسی تست پنج جنبه بزرگ شخصیت است. در این مقاله می خواهیم شما را با ابعاد پنج عامل بزرگ شخصیت آشنا کنیم که توسط روانشناس سرشناس دکتر جان ای جانسون از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا مطرح شده است. این مدل شخصیت شناسی؛ علاوه بر خودشناسی به عنوان یکی از مدل هایی که در استخدام کارمندان استفاده می شود، بسیار کاربرد دارد. بدین معنا که شرکت ها برای سنجش تطابق شغل و شخصیت از این مدل استفاده می کنند. 

ویژگی های شخصیتی استفاده شده در مدل پنج عاملی یا 5 جنبه بزرگ شخصیت

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

ویژگی های شخصیتی استفاده شده در مدل پنج عاملی یا پنج جنبه بزرگ شخصیت عبارتند از برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، روان رنجوری و استقبال از تجربه.

برای فهم بهتر این موضوع بهتر است، معنی مثبت و منفی که این لغات در زبان روزمره دارند را نادیده بگیرید. به عنوان مثال، سازگاری بدون شک برای رسیدن به محبوبیت و حفظ آن مفید است. افراد سازگار در مقایسه با افراد مخالف دوست داشتنی تر هستند. اما برعکس آن، سازگاری در موقعیت هایی که به تصمیم های سخت یا کاملا مبتنی بر حقایق نیاز است، به درد نمی خورد.

در تست 5 جنبه بزرگ شخصیت، افراد ناسازگار دانشمندان، منتقدان یا سربازان عالی خواهند شد. به یاد داشته باشید هیچ کدام از این 5 ویژگی به خودی خود منفی یا مثبت نیستند، آن ها به سادگی ویژگی هایی هستند که افراد به یک مقدار زیادتر یا کمتر از خود نشان می دهند.

هر کدام از این 5 ویژگی شخصیتی نسبت به سایر افراد دفعات یا شدت احساسات، افکار یا رفتار یک فرد را توصیف می کنند. هر فرد تمامی این 5 ویژگی شخصیتی را به یک مقدار شدید یا کم دارد.

به عنوان مثال، دو فرد می توانند «سازگار» توصیف شوند (افراد سازگار برای همراهی با سایرین ارزش قائل می شوند). اما در مورد شدت سازگاری آن ها در مورد مسائل مختلف تفاوت هایی وجود دارد.

به عبارت دیگر، تمامی این 5 ویژگی شخصیتی به صورت زنجیر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند به جای این که صفاتی باشند که یک فرد دارد و دیگری ندارد. در ذیل به تک تک ابعاد و زیر مجموعه های آن ها می پردازیم:

5 جنبه بزرگ شخصیت :نوع شخصیت برونگرا

در تحلیل تست 5 جنبه بزرگ شخصیت ، تعریف برونگرایی تعامل و برقراری ارتباط زیاد با جهان خارجی است. افراد برونگرا از بودن در کنار سایرین لذت می برند، سرشار از انرژی هستند و اغلب اوقات احساسات مثبتی را تجربه می کنند. آن ها مشتاق، عمل گرا و افرادی هستند که احتمالا زمان شنیدن پیشنهاداتی پر از هیجان می گویند «آره، بزن بریم!».

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

زمانی که آن ها در جمع هستند دوست دارند حرف بزنند، احساساتشان را بیان کنند و توجه سایرین را به خود جلب کنند.

افراد درونگرا فاقد شور، سطح انرژی و فعالیت افراد برونگرا هستند. آن ها تمایل دارند ساکت، مخفی از سایرین و متفکر باشند و از روابط اجتماعی تا جای ممکن خودداری می کنند.

گریزان بودن از مراسم اجتماعی به معنای خجالتی بودن یا افسردگی نیست، بلکه افراد درونگرا به سادگی در مقایسه با برونگراها به تحریک های کمتری نیاز دارند و ترجیح می دهند تنها باشند.

استقلال و تودار بودن افراد درون گرا اغلب اوقات به اشتباه دوستانه نبودن یا خودخواهی دیده می شود. در حقیقت، یک درونگرا که امتیاز بالایی در بعد سازگاری می گیرد به دنبال سایرین نیست ولی کاملا زمانی که به او نزدیک می شوند یا صحبت می کنند خوشحال می شود.

5 جنبه بزرگ شخصیت: نوع شخصیت سازگار

سازگاری تفاوت های فردی را در ارتباط با همکاری و هماهنگی اجتماعی نشان می دهد. افراد سازگار برای همراهی با سایرین و همسو بودن با آن ها ارزش قائل می شوند. بنابراین آن ها افرادی ملاحظه نگر، با رفتار دوستانه، بخشنده، کمک کننده و مایل به خطر انداختن منافع خود به نفع سایرین هستند.

در 5 جنبه بزرگ شخصیت افراد سازگار را اینگونه تعریف می کند:«یک دیدگاه خوشبینانه به طبیعت انسانی دارند، آن ها عقیده دارند مردم ذاتا صادق، نجیب و قابل اعتماد هستند. »

افراد ناسازگار خودشان را سرلوحه کار قرار می دهند. آن ها معمولا به سلامت سایرین توجهی ندارند و بنابراین بعید است کاری برای دیگران انجام دهند. گاهی اوقات بدبینی آن ها در مورد انگیزه های سایرین باعث می شود بدگمان، فاقد رفتار دوستانه و بدون میل به همکاری باشند.

سازگاری بدون شک برای جلب محبوبیت و حفظ آن مفید است. افراد سازگار در مقایسه با ناسازگار دوست داشتنی تر هستند. از طرف مقابل، سازگاری در شرایطی که نیاز به تصمیم های سخت و مبتنی بر حقایق است به درد نمی خورد. افراد ناسازگار می توانند دانشمندان، منتقدان یا سربازان عالی شوند.

5 جنبه بزرگ شخصیت :نوع شخصیت وظیفه شناس

در 5 جنبه بزرگ شخصیت در خصوص این شخصیت بیان می کند : وظیفه شناسی به نحوه کنترل هیجانات ناگهانی، تنظیم و مدیریت آن ها اشاره می کند. هیجانات ناگهانی بالذاته بد نیستند، گاهی اوقات محدودیت زمانی نیاز به یک تصمیم فوری را حکم می کند و عمل براساس اولین میل ناگهانی می تواند واکنش موثری باشد.

همچنین هنگام بازی ترجیحا به جای کار، عمل کردن به صورت ناگهانی و بدون فکر می تواند سرگرم کننده باشد. افرادی که چنین رفتاری دارند از سوی سایرین به عنوان اشخاصی سرگرم کننده و شوخ دیده می شوند.

با این حال، عمل بدون فکر و به صورت ناگهانی می تواند به شکل های گوناگون منجر به دردسر شود. بعضی از چنین اعمالی ضد اجتماعی هستند. رفتار ضد اجتماعی کنترل نشده نه تنها به سایر اعضای جامعه آسیب می زند، بلکه همچنین منجر به مجازات فرد مرتکب چنین رفتاری می شود.

مشکل دیگر رفتار بدون فکر این است که اغلب اوقات پاداش های فوری ولی غیر مطلوب و در دراز مدت عواقب گوناگون به همراه دارد.

مثال هایی از این دست شامل اجتماعی بودن بیش از حد است که منجر به اخراج از محیط کار می شود، توهین که قطع یک رابطه مهم را در پی دارد یا استفاده از داروهای روانگردان که در نهایت سلامت فرد را نابود می کند.

رفتار ناگهانی و از روی هیجانات حتی زمانی که شدیدا آسیب زننده نیست، به شکل های بارزی کارآمدی یک فرد را از بین می برد. رفتار به این شکل جلوی رفتارهای دیگر را می گیرد که انتخاب آن ها می توانست عاقلانه تر باشد.

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

عمل بدون فکر همچنین افراد را در حین انجام پروژه هایی که نیاز به نظم یا انجام به صورت مرحله ای دارند، از مسیر اصلی پرت می کند. بنابراین موفقیت های چنین افرادی کوچک، پراکنده و بی ثبات است.

یک ویژگی بارز هوش، ویژگی که به صورت بالقوه انسان را از شکل های اولیه زندگی متمایز می کند، توانایی فکر کردن در مورد عواقب آینده پیش از عمل به صورت ناگهانی است. فعالیت هوشمندانه شامل تفکر در مورد اهداف بلند مدت، نظم دادن و برنامه ریزی در مورد مسیرهای رسیدن به این اهداف و پافشاری برای آن است.

معنای واقعی احتیاط این است که انسان با هوش خود جلوی رفتار ناگهانی را بگیرد و احتیاط یک عنوان دیگر برای دامنه وظیفه شناسی است. احتیاط به معنای محتاط بودن و همچنین عاقل بودن است. افرادی که امتیاز بالایی در بخش وظیفه شناسی می گیرند در واقع از سوی سایرین فردی هوشمند دیده می شوند.

مزایای سطح بالایی از وظیفه شناسی مشخص است. افراد وظیفه شناس از دردسر کناره گیری می کنند و از طریق برنامه ریزی هدفمندانه و ممارست به سطوح بالای موفقیت می رسند. آن ها همچنین از سوی سایرین با دید مثبت یعنی هوشمند و قابل اعتماد نگریسته می شوند.

جنبه منفی این افراد این است که می توانند کمال گراهای افراطی یا شدیدا علاقه مند به کار باشند. علاوه بر این، افراد شدیدا وظیفه شناس ممکن است به عنوان اشخاصی کسل کننده و اخمو دیده شوند. افراد وظیفه نشناس ممکن است به خاطر غیر قابل اعتماد بودن، نبود جاه طلبی و محتاط نبودن انتقاد شوند، ولی آن ها تجربه های لذت بخش کوتاه زیادی تجربه می کنند و هرگز کسل کننده نیستند.

5 جنبه بزرگ شخصیت : نوع شخصیت روان رنجوری

فروید در ابتدا از اصطلاح اختلال روانی برای توصیف عارضه ای استفاده کرد که نشانه آن آشفتگی ذهنی رنج احساسی و ناتوانی در برآورده سازی موثر نیاز طبیعی زندگی بود. او اشاره کرد که تمامی افراد مقداری از علایم اختلال روانی را نشان می دهند ولی درجه رنج هر کدام از ما و علائم خاص آشفتگی مان فرق دارد. امروزه از روان رنجوری به عنوان تمایل به تجربه احساسات منفی یاد می شود.

افرادی که امتیاز بالایی در بخش روان رنجوری می گیرند ممکن است به طور کلی یک احساس منفی خاص را مانند افسردگی، خشم یا اضطراب تجربه کنند ولی احتمالا چندین نمونه از این احساسات را تجربه می کنند.

افراد دارای امتیاز بالا در روان رنجوری از نظر احساسی واکنش بالایی نشان می دهند.

آن ها از نظر احساسی به رویدادهایی واکنش نشان می دهند که اکثر افراد را تحت تاثیر قرار نمی دهند و واکنش های آن ها از حد طبیعی شدت بیشتری دارد. آن ها احتمالا شرایط معمولی را تهدید کننده می بینند و شرایط آزاردهنده خفیف فوق العاده برای آن ها دشوار است.  

واکنش های احساسی منفی آن ها به شکل غیر معمول و طولانی پابرجا است، یعنی اغلب اوقات روحیه بدی دارند. این مشکلات در مدیریت و تنظیم احساسات می تواند توانایی یک فرد دارای اختلال روانی را برای تفکر شفافانه، تصمیم گیری و مقابله موثر با استرس از بین ببرد.

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

در سوی دیگر این گروه، افرادی که امتیاز پایینی در بخش روان رنجوری به دست می‌ آورند کمتر به سادگی ناراحت می شوند و از نظر احساسی سریعا واکنش نشان نمی دهند. آن ها آرام، از نظر احساسی باثبات و رها از احساسات دائما منفی هستند.

رها بودن از احساسات منفی به معنای این نیست که این افراد احساسات مثبت زیادی تجربه می کنند، بلکه دفعات تجربه احساسات مثبت بخشی از دامنه برونگرایی است.

5 جنبه بزرگ شخصیت :نوع شخصیت استقبال از تجربه

استقبال از تجربه بعدی از یک سبک شناختی را نشان می دهد که افراد خلاق را از افراد منطقی و با رفتار سنتی متفاوت می کند. افراد استقبال کننده از تجربه از نظر فکری کنجکاو هستند، هنر را تحسین می کنند و نسبت به زیبایی حساسیت نشان می دهند.

آن ها در مقایسه با افراد دیگر بیشتر از احساسات خود آگاهی دارند. رفتار و تفکر آن ها خلاف عرف معمول است. افراد هوشمند معمولا امتیاز بالایی در بخش استقبال از تجربه می گیرند، در نتیجه از این عامل همچنین به اسم فرهنگ هوش (Culture of Intellect) یاد شده است.

با این حال، احتمالا بهتر است از هوش به عنوان یک جنبه از استقبال از تجربه یاد کرد. امتیازهای بخش استقبال از تجربه تنها ارتباط کمی با تعداد سال های تحصیلی و امتیازهای تست های استاندارد هوش دارد.

ویژگی دیگر سبک شناختی استقبال از تجربه توانایی برخورداری از تفکر نمادین و انتزاعی است. بسته به قابلیت های هوشی خاص چنین افراد، این شناخت نمادین ممکن خود است خود را به شکل تفکر ریاضی، منطقی یا هندسی، استفاده از زبان هنرمندانه و استعاره ای، آهنگسازی یا نمایش یا یکی از انواع متعدد هنرهای بصری و نمایشی نشان دهد.

افرادی که امتیاز کمی در بخش استقبال از تجربه می گیرند بیشتر علایق محدود و متداول دارند. آن ها سادگی، سر راست بودن و آشکار بودن را به پیچیدگی، مبهم بودن و ظریف بودن ترجیح می دهند. آن ها ممکن است دید مشکوکی به هنر و علم داشته باشند چون این ماجراجویی ها کاربرد عملی یا آشکاری ندارد.

افرادی که از تجربه های جدید استقبال نمی کنند آشنا بودن را به نوآوری ترجیح می دهند، ملاحظه نگر هستند و برای تغییر کردن مقاومت نشان می دهند.

استقبال از تجربه اغلب اوقات طبق گفته روانشناسان، که اغلب اوقات خودشان نیز از تجربه های جدید استقبال می کنند، به معنای یک فرد سالم تر یا بالغ تر است.

گرچه تفکر باز یا بسته در محیط های گوناگون مفید است. سبک هوشی فرد دارای تفکر باز ممکن است برای یک استاد دانشگاه خوب باشد ولی تحقیقات نشان داده است افراد با تفکر بسته در زمینه های شغلی مانند پلیس، فروشندگی و تعدادی از کارهای خدماتی عملکرد به مراتب بالاتری را نشان می دهند.

ویژگی های شخصیتی فرعی یا وجهه ها

5 جنبه بزرگ شخصیت :وجهه های برونگرایی در شخصیت

شخصیت با رفتار دوستانه. افراد دارای رفتار دوستانه به طور کلی سایر افراد را دوست دارند و آزادانه احساسات مثبتی نسبت به سایرین نشان می دهند. آن‌ ها سریعا با دیگران دوست می شوند و برای آن ها شکل دادن روابط صمیمی و نزدیک ساده است. امتیاز کم در بخش رفتار دوستانه الزاما به معنای فردی سرد با رفتار تهاجمی نیست، بلکه چنین افرادی به دنبال برقراری ارتباط با سایرین نیستند و اغلب اوقات منزوی و تودار دیده می شوند.

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

شخصیت جمعیت دوست. از نظر افراد جمعیت دوست بودن در بین سایرین مفید و لذت بخش است. آن ها از هیجان جمعیت لذت می برند. جمعیت افراد دارای امتیاز پایین در این بخش را آشفته می کند و بنابراین آن ها به صورت فعالانه از جمعیت های زیاد دوری می کنند. آن ها الزاما گاهی اوقات از بودن در بین مردم بیزار نیستند، بلکه نیاز آن ها به حریم خصوصی و زمانی برای تنهایی به مراتب بیشتر از افرادی است که در این مقیاس امتیاز بالایی می گیرند.

شخصیت اطمینان به خود. امتیاز بالا در بخش اطمینان به خود به معنای قبول مسئولیت، دفاع از حق و هدایت فعالیت سایرین است. چنین افرادی دوست دارند در گروه ها نقش رهبری داشته باشند. افرادی که در این بخش امتیاز کمی می گیرند دوست ندارند زیاد صحبت کنند و به سایرین اجازه می دهند کنترل فعالیت های گروهی را بر عهده بگیرند.

شخصیت سطح فعالیت. افراد فعال زندگی هایی سریع و شلوغی دارند. آن ها سریع، پر انرژی و قدرتمند اقدام می کنند و مشغول به انجام فعالیت های متعدد هستند. افرادی که در این مقیاس امتیاز کمی می گیرند یک سرعت آهسته تر و آرامش بخش تر را در زندگی نشان می دهند.

شخصیت تجربه جویی. امتیازهای بالا در این مقیاس به راحتی از نبود سطح بالایی از هیجان و تحریک شدن حوصله شان سر می رود. آن ها عاشق فعالیت های شلوغ، پر سر و صدا و نورهای روشن هستد. آن ها احتمالا به دنبال کارهای پر هیجان و خطرپذیر بروند. افرادی که امتیاز پایین در این بخش بگیرند سر و صدا و هیاهو آشفته شان می کند و از هیجان جویی گریزان هستند.

شخصیت خنده رو (بشاش) بودن- این مقیاس احساسات و روحیه مثبت و نه احساسات منفی (که بخشی از دامنه روان رنجوری هستند) را می سنجد. افراد دارای امتیاز بالا در این مقیاس معمولا مجموعه ای از احساسات مثبت را تجربه می کنند از جمله شادی، اشتیاق، خوش بین بودن و لذت. افرادی که امتیاز کمی در این بخش می گیرند مستعد به تجربه چنین روحیه بالا و پر انرژی نیستند.

5 جنبه بزرگ شخصیت : وجهه های سازگاری در شخصیت

شخصیت اعتماد. فرد دارای امتیاز بالا در بخش اعتماد فرض می کند اکثر افراد منصف، صادق و با نیت خوب هستند. از نظر افراد دارای امتیاز پایین در این بخش سایرین ممکن است خودکار، فریب کار و به صورت بالقوه خطرناک باشند.

شخصیت اخلاقیات. امتیازهای بالا در این مقیاس بی نیازی به تظاهر یا فریب کاری را زمان برخورد با سایرین نشان می دهد و بنابراین چنین افرادی رک، صادق و بی ریا هستند. کسانی که امتیاز کمی در این بخش می گیرند اعتقاد دارند مقدار خاصی از فریب در روابط اجتماعی الزامی است.

از نظر افراد مختلف برقراری ارتباط با کسانی که امتیاز بالایی در این بخش می گیرند و صادق هستند نسبتا ساده است. برای آن ها معمولا برقراری ارتباط با دسته دیگر از افراد که میل به فریبکاری دارند مشکل تر است. همچنین باید اشاره کرد کسانی که امتیاز پایین در این بخش می گیرند بدون اخلاقیات یا اصول اخلاقی نیستند، بلکه آن ها به سادگی یک نوع گارد در زندگی می گیرند و نمی خواهند کل حقیقت را فاش کنند.

شخصیت بشر دوستی. برای افراد بشر دوست کمک کردن به سایر افراد به صورت طبیعی لذت بخش است. در نتیجه، آن ها معمولا دوست دارند به افراد نیازمند کمک کنند. از نظر افراد بشر دوست انجام کاری برای سایرین شکلی از تکمیل امید و آرزوهای آن ها است تا این که به معنای قربانی کردن خود باشد.

افرادی که امتیاز کمی در این مقیاس می گیرند به ویژه کمک به افراد نیازمند را دوست ندارند. درخواست برای کمک حس یک باج خواهی را برای آن ها دارد تا فرصتی برای رسیدن به آرزوها و امیدها.

شخصیت همکاری. افرادی که امتیاز بالایی در این بخش می گیرند از مقابله و برخورد بیزار هستند. آن ها کاملا دوست دارند فداکاری کنند و نیازهای خود را برای همسو بودن با سایرین نادیده می گیرند. آن دسته از افرادی که امتیاز پایینی در این مقیاس می گیرند بیشتر احتمال دارد بترسند که سایرین سر راه آن ها قرار می گیرند.

شخصیت تواضع. کسانی که امتیاز بالایی در این مقیاس می گیرند دوست ندارند ادعا کنند از سایر افراد بهتر هستند. در بعضی از موارد این رفتار ممکن است به معنای اطمینان به نفس یا عزت نفس پایین دیده شود. با این حال، از نظر برخی از افراد دارای سطح بالایی از اعتماد به نفس تواضع نادرست است. این دسته از افراد دوست دارند خودشان را برتر معرفی کنند و از سوی دیگر افراد به عنوان یک خودخواه ناجور (کسی که موافق با سایرین نیست) دیده می شوند.

شخصیت همدردی. افراد دارای امتیاز بالا در این مقیاس قلب مهربان تری دارند. آن ها درد سایرین را درد خود می دانند و به سادگی حس ترحم شان تحریک می شود. کسانی که امتیاز پایینی در این بخش دارند شدیدا تحت تاثیر رنج انسانی قرار نمی گیرند.

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

آن ها به خودشان به علت قضاوت براساس حقایق و دلایل افتخار می کنند. آن ها بیشتر به حقیقت و عدالت منصفانه توجه می کنند تا ترحم و بخشش.

5 جنبه بزرگ شخصیت : وجهه های وظیفه شناسی در شخصیت

شخصیت خود کارآمدی. خود کارآمدی به معنای توانایی فرد در انجام کارهای مختلف است. کسانی که امتیاز بالایی در این بخش می گیرند عقیده دارند هوش (عقل سلیم)، انگیزه و خود کنترلی لازم برای دستیابی به موفقیت را دارند.

کسانی که امتیاز پایینی در این بخش می گیرند کمتر حس موثر بودن را در خود می بینند و ممکن است احساس کنند روی زندگی خود کنترل ندارند.

شخصیت منظم بودن. افراد دارای امتیاز بالا در این بخش منظم هستند. آن ها دوست دارند براساس برنامه ریزی و روال عادی زندگی کنند. آن ها فهرست بندی و برنامه ریزی می کنند. اشخاص دارای امتیاز پایین در این مقیاس شلوغ و بدون نظم هستند.

شخصیت وظیفه شناسی. این مقیاس نشان دادن قدرت یک فرد در حس وظیفه شناسی و تعهد است. آن دسته از افرادی که امتیاز بالایی در این بخش می گیرند حس بالایی از تعهد اخلاقی دارند. از افراد دارای امتیاز پایین قراردادها، قوانین و مقررات بیش از حد محدودکننده هستند. احتمالا آن ها از سوی سایرین به عنوان اشخاصی غیرقابل اعتماد یا حتی غیر مسئولیت پذیر دیده می شوند.

شخصیت تلاش برای موفقیت. افراد دارای امتیاز بالا در این مقیاس سخت برای رسیدن به موفقیت و درجات بالا تلاش می کنند. انگیزه آن ها برای این که از سوی دیگران موفق دیده شوند باعث می شود در مسیر رسیدن به اهداف متعالی خود باقی بمانند.

آن ها اغلب اوقات یک حس قوی به هدایت در زندگی دارند ولی امتیاز بیش از حد در این بخش به معنای شیفته بیش از حد به شغل بودن یا تمرکز تنها روی یک هدف می تواند باشد.

کسانی که امتیاز کمی می گیرند با حداقل مقدار کار قانع هستند و از نظر سایرین تنبل به شمار می روند.

شخصیت خود انضباطی. خود انضباطی چیزی است که بسیاری از افراد با توجه به توانایی مقاومت در انجام کارهای ناخوشایند یا سخت تا زمانی که کامل شوند، از آن به اسم قدرت اراده یاد می کنند. افرادی که امتیاز بالایی در بخش خود انضباطی می گیرند می توانند به بی میلی انجام کارها غلبه کنند و با وجود آشفتگی و حواس پرتی ها در مسیر انجام آن باقی بمانند.

افراد دارای سطح پایینی از خود انضباطی وقت گذرانی می کنند و اغلب اوقات در انجام وظایف حتی آن هایی که خیلی دوست دارند به سرانجام برسند، موفق نمی شوند.

شخصیت محتاط. احتیاط موقعیتی را نشان می دهد که در آن فرد پیش از عمل در مورد احتمالات فکر می کند. افراد با امتیازهای بالا در مقیاس احتیاط زمان تصمیم گیری به اندازه کافی صبورانه عمل می کنند. کسانی که امتیاز پایینی می گیرند اولین چیزی که به ذهنشان می آید را می گویند یا انجام می دهند بدون این که راه های جایگزین و عواقب احتمالی این انتخاب ها را در نظر بگیرید.

5 جنبه بزرگ شخصیت :وجهه های روان رنجوری در شخصیت

اضطراب. سیستم «جنگ یا گریز» (fight or flight) مغز افراد مضطراب بیش از حد ساده و بیش از حد اکثر اوقات فعال می شود. بنابراین، افراد دارای امتیاز بالا در بخش اضطراب اغلب اوقات حس می کنند اتفاق خطرناکی ممکن است رخ دهد.

آن ها ممکن است از موقعیت خاصی بترسند یا فقط به طور کلی ترسو باشند. آن ها احساس تنش، وحشت زدگی و عصبی بودن می کنند. افراد دارای امتیاز پایین در این بخش به طور کلی آرام و نترس هستند.

خشم. افراد دارای امتیاز بالا در بخش خشم زمانی که اوضاع بر وفق مراد آن ها نیست احساس خشم می کنند. آن ها در مورد رفتار منصفانه حساسیت به خرج می دهند و زمانی که احساس خیانت یا تقلب به آن ها دست می دهد خشمگین و بدخلق می شوند.

این مقیاس میل به احساس خشم را می سنجد، این که فرد خشم یا رفتار تهاجمی خود را نشان دهد بستگی به سطح سازگاری فرد دارد. افراد دارای امتیاز پایین در این بخش اغلب اوقات به سادگی خشمگین نمی شوند.

افسردگی. این مقیاس میل به تمایل به احساس غم، دل شکستگی و ناامیدی را نشان می دهد. کسانی که امتیاز بالایی در این بخش دارند فاقد انرژی لازم هستند و معمولا در شروع فعالیت ها به دردسر می افتند. افراد دارای امتیاز پایین معمولا از این احساسات افسرده کننده رها هستند.

خود آگاهی. افراد خودآگاه در مورد این که سایرین چه تفکری نسبت به آن ها دارند حساس هستند. نگرانی آن ها در مورد رد شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن باعث می شود زمان حضور در بین سایرین احساس ناراحتی یا خجالت کنند.

آن ها به سادگی خجالت می کشند و اغلب اوقات احساس شرمندگی می کنند. ترس آن ها در مورد این که سایرین آن ها را نقد یا مسخره کنند غلو یا غیر واقع گرایانه است ولی ناراحتی و احساس شرمندگی شان ممکن است باعث تبدیل این ترس ها به یک رسالت برای رسیدن به آرمان ها و امیدهای شخصی تبدیل شود.

در مقابل افراد دارای امتیاز پایین در این بخش از نظر اشتباه یا قضاوت سایرین در مورد خود رنج نمی برند. آن ها در موقعیت های اجتماعی احساسی عصبی بودن نمی کنند.

افراط. افراد افراطی حس قدرتمندی نسبت به امیال ناگهانی و هوس هایی خود دارند که باعث می شوند به سختی مقاومت نشان دهند. آن ها بیشتر به سمت لذت ها و پاداش های کوتاه مدت میل دارند تا عواقب بلندمدت.

افراد دارای امتیاز پایین در این بخش میل های غیرقابل مقاومت و شدید را تجربه نمی کنند و در نتیجه در موقعیت وسوسه به افراط قرار نمی گیرند.

آسیب پذیری. افراد با امتیاز بالا در بخش آسیب پذیری تحت فشار یا استرس وحشت، گیجی و ناامیدی را تجربه می کنند. افراد دیگر زمان وجود استرس بیشتر آرام، مطمئن و با ذهنی شفاف عمل می کنند.

5 جنبه بزرگ شخصیت :وجهه های استقبال از تجربه در شخصیت

تخیل. برای افراد با قوه تخیل بالا، جهان واقعی اغلب اوقات بیش از معمولی و ساده است. افرادی که امتیاز بالایی در این مقیاس می گیرند از رویا به عنوان راهی برای ایجاد یک جهان جالب تر و غنی تر استفاده می کنند.

آن هایی که امتیاز کمی در این بخش می گیرند بیشتر به حقایق توجه دارند تا رویا.

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

علایق هنرمندانه. افراد با امتیاز بالا در این بخش عاشق زیبایی در هنر و همچنین در طبیعت هستند. آن ها به سادگی جذب رویدادهای طبیعی و درگیر در آن می شوند. آن ها الزاما استعداد هنری یا آموزش دیده در این زمینه نیستند، گرچه بسیاری خواهند بود.

ویژگی های شاخص این مقیاس علاقه به زیبایی طبیعی و مصنوعی و همچنین تحسین آن است. افراد دارای امتیاز پایین در این بخش حس زیبایی شناختی و علاقه به هنر ندارند.

احساساتی بودن. افراد دارای امتیاز بالا در این بخش روی احساسات خود کنترل دارند و از آن ها آگاه هستند. امتیاز پایین در این بخش به معنای آگاهی کمتر از احساسات و میل به بیان نکردن آزادانه احساسات است.

ماجراجویی. افراد دارای امتیاز بالا در این بخش ماجراجو هستند و سعی می کنند فعالیت های جدید را محک بزنند، به سرزمین های بیگانه بروند و تجربه های متفاوت داشته باشند. از نظر آن ها روند معمولی و آشنا بودن با مسائل خسته کننده است و از یک مسیر دوم به خانه می روند چون متفاوت است.

افراد دارای امتیاز کم در این بخش احساس خوبی با تغییر ندهند و موقعیت های آشنا و طبق روند معمول را ترجیح می دهند.

نظرات. نظرات و علایق هنرمندانه دو تا از مهم ترین و مرکزی ترین وجهه های استقبال از تجربه هستند. افراد دارای امتیاز در بخش هوش عاشق بازی با ایده ها هستند.

آن ها از ایده های غیر معمول و جدید با ذهن باز استقبال می کنند و دوست دارند در مورد مسائل هوشمندانه بحث کنند.

آن ها از معما، پازل و بازی های فکری لذت می برند. امتیاز پایین در بخش هوش نشان می دهد فرد ترجیح می دهد بیشتر از ایده ها با مردم و مسائل معمولی سر و کار داشته باشد.

از نظر آن ها تمرین های ذهنی و بازی های فکری وقت تلف کنی هستند. هوش را نباید با زیرک بودن اشتباه گرفت. هوش یک وجهی از زیرک بودن و نه توانایی باهوش بودن است، گرچه افراد دارای امتیاز بالا در این بخش اندکی در تست های استاندارد هوش در مقایسه با افراد دیگر امتیاز بالاتری می گیرند.

آزادی خواهی. آزادی خواهی روانی به آمادگی برای به چالش کشیدن مقامات، قراردادها و ارزش های سنتی اشاره می کند. آزادی خواهی روانی حتی می تواند خشونت فوری نسبت به قوانین، همدردی با قانون شکنان و عشق به مبهم بودن، آشفتگی و بی نظمی را نشان دهد.

محافظه کاران روانی امنیت و ثباتی را ترجیح می دهند که به واسطه پیروی از آیین به دست می آید. آزادی خواهی و محافظه کاری روانی شبیه به عضویت در جناح ها یا سازمان های سیاسی نیست ولی یقینا میل به پیوستن به جناح های سیاسی خاصی را در افراد بیدار می کند.

این امکان وجود دارد، گرچه غیر طبیعی است که در یک یا تعداد بیشتر وجهه های یک ویژگی شخصیتی امتیاز بالا و در سایر وجهه های همان ویژگی امتیاز پایین به دست آورد.

به عنوان مثال ممکن است در بخش های تخیل، علایق هنرمندانه، احساساتی بودن و ماجراجویی امتیازهای بالا ولی در بخش هوش و آزادی خواهی امتیاز پایین به دست آورد.

تست پنج عامل بزرگ شخصیت با گزارش کامل

برای مطالعه بیشتر در این حوزه به مقالات دیگر ما نیز سر بزنید:

چطور شناخت ویژگی های شخصیتی در استخدام کارکنان خوب به ما کمک میکنند؟

5 ویژگی شخصیتی (تست نئو) که باید زمان استخدام فروشنده ارزیابی کنید.


نئو شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.