معرفی مدل شخصیت شناسی اینیاگرام

1399/02/25 12:03 PM - 3 سال قبل


کلمه اینیاگرام یک کلمه یونانی است که از دو بخش تشکیل شده است. اینیا به معنی عدد 9 است و گرام به معنی شکل و مدل است، که به طور کلی به 9 تیپ اشاره دارد که بر دور محیط یک دایره قرار می گیرند. نماد اینیاگرام دانش زیادی درباره ماهیت تغییر، هم در روان انسان و هم در سیستم های طبیعی دیگر ، را نشان می دهد.

لینک تست اینیاگرام با گزارش کامل


یکی از اصلی ترین منابعی که ما درباره اینیاگرام داریم مربوط به تئوری گرجی اف است که بیان میکند اینیاگرام نوعی روش روانشناسانه در فلسفه در عصر حجر بوده است.

اینیاگرام ذهن و روان انسان را به سه بخش تقسیم می کند. که شامل سر، قلب و بدن است.

9 تیپ شخصیتی از این تقسیم بندی به وجود می آیند و 27 زیر مجموعه دارند. 9 تیپ شخصیتی به هم وابسته هستند و هر فرد در یکی از آنها رفتارهای غالبی از خود نشان میدهد. هر تیپ انگیزه ها، خواسته ها، تعاملات اجتماعی و ارتباطات فردی خود را دارد.

مدل شخصیت شناسی اینیاگرام ابزار قوی ای برای خودشناسی و توسعه فردی است زیرا هر تیپ را به طور مشخص، دقیق و کامل توصیف می کند و راهکار ارائه میدهد.

شخصیت ما بخشی از وجود ماست که ابعادی از آن در مواجهه با محیط خارج شکل میگیرد و در الگوهای کاملاً مشخصی بر روی تفکر، احساسات و رفتار ما تجلی پیدا می کند.

تست اینیاگرام این الگوها را مشخص میکند تا برای ما قابل دیدن و درک باشد. زیرا برخی از آنها یا خیلی عادی اند و یا خیلی ناراحت کننده پس ما از دیدن آن ها ممکن است غافل باشیم.

درست مثل ماهی ها که آبی را که در آن شنا میکنند را میبینند، ما نیز قادر خواهیم بود رفتارهای غیر ارادی مان را ببینیم که گاهی ما را محافظت میکنند و گاهی ما را محدود میکنند. ما یاد میگیریم و انتخاب میکنیم که بالاتر از آن را ببینیم تا پتانسیل های خود را به ظهور برسانیم. مانند یک دانه بلوط که پتانسیل درخت بلوط شدن را دارد و اگر به آن رسیدگی شود به درختی تنومند تبدیل میشود. برای انجام تست اینیاگرام با گزارش کامل به سایت تست و تایپ مراجعه کنید.


شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.