معرفی تست شغلی هالند

1399/02/25 5:08 PM - 9 ماه قبل


تست هالند یک تست شخصیت شناسی است که برای انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل استفاده می شود. 

از سال 1958 روانشناس آمریکایی به نام جان هالند کار خود را بر روی چیزی که ما اکنون آن را رغبت سنج شغلی هالند می نامیم شروع کرد.

هدف این تئوری انطباق افراد و شغل آن ها بود. هالند کشف کرد که وقتی افراد کاری را انجام می دهند که با رغبت  و تمایل آن ها منطبق است، در کوتاه مدت بهره وری بیشتری دارند و در بلند مدت مسیر شغلی با ثبات تری خواهند داشت.

لینک تست رغبت سنج شغلی هالند

یک نقل قول معروف وجود دارد که میگوید اگر شما کاری که آن را دوست دارید انجام دهید هیچ روزی از زندگی تان را کار نخواهید کرد.

بیشتر مردم رضایت شغلی را هنگامی احساس می کنند که بین شخصیت و محیطی که در ان قرار دارند انطباقی وجود داشته باشد.

فرضیه مدل هالند بدین ترتیب است  که عنوان می کند 6 مدل تیپ شخصیتی متفاوت وجود دارند، که هر کدام از آن ها به یک دسته از مشاغل مرتبط هستند. هر تیپ شخصیتی متفاوت است و در هر فردی یکی از آن ها غالب است.

کد هالند بدین صورت است که بالاترین امتیازات فرد در تست هالند برای او در نظر گرفته می شود. حروف اول هر کدام از تیپ هایی که افراد به ترتیب نمره آن  رو کسب می کنند، کد هالند آنها به حساب می آید. معمولاً سه امتیاز بالاتر کد هالند شما خواهد بود. شما می تونید در تست آنلاین هالند که در ابعاد مختلف از فعالیت ها تا تجربیات شما را در مشاغل مختلف مبی سنجد در سایت تست و تایپ شرکت کنید و تیپ هالند خودتان را کشف کنید.

شخصیت شناسی توسعه فردی مصاحبه و استخدام مدیریت مسیر شغلی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.