بهترین حرفه‌ها و شغل‌ها برای تیپ 2 اینیاگرام

1401/05/02 1:07 AM - یک سال قبل


افراد با تیپ دو اینیاگرام کارمندان عالی خواهند شد. اشتیاق آن ها و میل شدید به مراقبت از سایرین، یک ویژگی بسیار مطلوب در هر محیط کاری و برای کار تیمی است. به همین شکل آن ها هوش هیجانی بالایی دارند که اجازه می دهد عوامل پویا در روابط فردی در تیم را بهتر بسنجند و به شکلی این روابط را پیش ببرند که جلوی کشمکش با دیگران را بگیرند و از آن ها حمایت کنند.

گرچه، هر وظیفه شغلی یا حرفه ای، مناسب این تیپ شخصیتی نیست. در این مطلب بررسی خواهیم کرد که چه حرفه هایی مناسب افراد با تیپ دو اینیاگرام است و همچنین از نظر کار تیمی و سبک مدیریتی، به چه نحو هستند. پس تا انتها همراه ما بمانید.

پیش از خواندن این مطلب می توانید با شرکت در تست اینیاگرام تست و تایپ، از تیپ اینیاگرام خود مطلع شوید و گزارش کامل آن را نیز دریافت کنید.

ویژگی های شخصیتی

نقاط قوت ویژگی های شخصیتی افراد با تیپ دو ریشه در میل، توانایی و نیاز آن ها به کمک به سایرین دارد. آن ها در محیط کار مهارت ها و ویژگی های زیر را به نمایش می گذارند:

رفتار و برخورد مثبت

رفتار و برخورد مثبت، سازنده و «ما می توانیم این مشکل را رفع کنیم» به این معنا است که تیپ دویی ها اغلب در یک تیم افرادی عالی و دوست داشتنی هستند.

تیم گرا

آن ها میل دارند جوامع را در کنار یکدیگر به جلو ببرند و باعث شوند افراد در کنار یکدیگر به عنوان تیم بهتر کار کنند.

همدلی و درک سایرین

افراد با تیپ دو این توانایی را دارند که به صورت طبیعی نیاز سایرین را متوجه شوند و بخواهند سایر افراد را بشناسند.

ثبات

اگر وظیفه ای را به این افراد بسپارید، اغلب خود را وقف آن می کنند و در انجام آن ثبات و پیگیری دارند.

مشوق

تیپ دویی ها مشوق و حامی اطرافیان خود هستند تا مجددا از این نظر یک عضو خوب برای هر تیمی باشند.

فرهنگ سازمانی

چه فرهنگ های سازمانی بیشتر از همه مناسب شغل های تیپ دو اینیاگرام هستند؟ افراد با تیپ دو به خوبی در فرهنگ سازمانی کار می کنند که تیم گرا باشد و شرایط را برای همکاری گروه های زیادی فراهم کند. آن ها به خوبی از قوانین پیروی خواهند کرد و آن چه را که به نفع سایرین یا در مقیاس بزرگتر گروه است، انجام خواهند داد. این افراد تاکید کمتری بر نفع شخصی خود از یک پروژه دارند.

تیپ دویی ها دوست دارند بابت حمایت و پشتیبانی خود بازخورد مثبتی را دریافت کنند و فرهنگی که این رفتار را تشویق کند، ایده آل خواهد بود. طبیعت نوع دوستانه فرد با تیپ دو به این معنا است فرهنگ سازمانی بیشتر از همه مناسب او است که فردپرست نباشد و به گروه ها بیشتر توجه کند.

این موضوع نه تنها در بیانیه ماموریت کارفرما و اهداف شرکت باید مشخص باشد، بلکه همچنین آن را باید نحوه رفتار افراد با یکدیگر در سازمان منعکس کند.

تیپ دویی ها قادر به کار در فرهنگ سازمانی رسمی و همچنین غیررسمی هستند. گرچه در یک محیط غیررسمی، کار نمی تواند با تنبلی و بی خیال همراه باشد، چون افراد با تیپ دو به علت طبیعت قانونمدار و پایبند به اصول خود راحت نخواهند بود.

آن ها همچنین از فرهنگی که کسی به کسی رحم ندارد یا هرکسی باید مراقب خودش باشد، لذت نخواهند بود. چون این موضوع با طبیعت ذاتی آن ها مغایرت دارد. تنها زمانی برای این موضوع استثنا وجود دارد که آن ها ویژگی های شخصیتی شبیه به افراد با تیپ سه داشته باشند تا برایشان موفقیت فردی مهم باشد و بتوانند زمان ایجاد حس ناامنی، تعادل را ایجاد کنند.

کار تیمی

افراد با تیپ دو اینیاگرام در کارهای تیمی و فردی چطور هستند؟ تیپ دویی ها اغلب کارمندانی بسیار مطلوبی برای کارهای تیمی هستند. آن ها از کار به صورت تیمی خوشحال می شوند و اغلب در چنین محیطی به واسطه توجه به نیازهای سایرین، بسیار مفید عمل می کنند.

افراد با تیپ دو به علت حس قوی که برای درک روابط بین فردی دارند، با دقت بالایی یک پروژه گروهی را پیش می برند و به سایرین کمک می کنند حس امنیت را داشته باشند و به بهترین خود برسند. گرچه زمانی که از آن ها بخواهید کاری را مستقل انجام دهند، کمتر کار خواهند کرد چون دیگر از نقاط قوت خود استفاده نمی کنند.

در چنین مواقعی (کار به صورت تنها) آن ها نمی توانند مورد تحسین سایرین واقع شوند و میل طبیعی خود برای کمک به سایرین را راضی کنند. بنابراین این موضوع اصطکاک به وجود خواهد آورد.

از سوی دیگر اگر این پروژه مستقل مرتبط با یک پروژه بزرگتر باشد و آن ها با سایرین ارتباط داشته باشند، بابت تلاش هایشان مورد تحسین قرار گیرند، به خوبی در چنین شرایطی هم می توانند کار کنند.

شاخص مهم دیگر خود وظیفه ای است که از این افراد می خواهید انجام دهند. افراد با تیپ دو اینیاگرام به صورت طبیعی نوع دوست هستند، بنابراین پروژه ای که تنها برای سوددهی بوده، بعید است آن ها را درگیر کند یا الهام بخششان باشد.

تیپ دویی ها در مقابل بیشتر مناسب نقش هایی هستند که زمان انجام آن ها حس کنند برای جهان و به طور کلی سایرین، منفعتی دارند.

سبک مدیریتی

کدام سبک های مدیریتی برای تیپ یکی ها بهتر است و چطور سایرین را مدیریت می کنند؟

مدیریت یک تیپ دو

تیپ دویی ها می توانند به خوبی تحت مدیریت تحول آفرین و مبادله ای (تعاملی) کار کنند. آن ها از کمک به سایرین لذت می برند و حس می کنند خوبی را به این دنیا می آورند. بنابراین ترویج چنین رفتاری باعث می شود تیپ دو اینیاگرام در محیط کار خود احساس ارزشمندی کند.

مدیریت تحول آفرین زمانی جواب خواهد داد که تیپ دو به رهبر خود احترام بگذارد و او نیز در مقابل به صورت منظم فرد با تیپ دو را تحسین کند. به همین شکل، رهبری مبادله ای در مواقعی جواب خواهد داد که تیپ دو میل طبیعی خود برای تیم گرایی و نوع دوستی را به کار می گیرد.

مدیر تیپ دو

یک مدیر با تیپ دو اینیتاگرام رفتار بیش از حد مهربانانه و دوستانه با اعضای تیم خود دارد. آن ها ترکیبی از رهبری تحویل آفرین و تعاملی را به نمایش خوهند گذاشت.

مدیران تیپ دو پایبند به اصول خواهند بود و درخواست زیادی از اعضای تیم خود دارند، به ویژه از نظر کمک به یکدیگر. آن ها خواهان همکاری با یکدیگر هستند و خودخواهی را تحمل نخواهند کرد.

گرچه، ذات آشکار این افراد برای مهربانی و مراقبت از سایرین باعث خواهد شد که توسط اعضای حقه باز و به ویژه وسواس تیم، مورد سوء استفاده قرار گیرند. افرادی که از مهربانی تیپ دویی ها برای منافع شخصی خود استفاده می کنند.

افراد با تیپ دو با توجه به میل به حفظ اعضای تیم در کنار یکدیگر و همچنین جلوگیری از کشمکش های مهمی که در سطوح بالاتر مدیریت به چشم می خورند، به ویژه مناسب نقش های مدیریتی میانی هستند.

بهترین مشاغل برای افراد با تیپ دو اینیاگرام

جای تعجب ندارد که افراد با تیپ دو در همکاری با سایرین به بهترین شکل ظاهر می‌شوند، به ویژه در حرفه های خدماتی. آن ها برای تاثیرگذاری به این جهان آمده اند و دوست دارند عشق پرحرارت خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. در ادامه بهترین مشاغل برای افراد با تیپ دو اینیاگرام را معرفی کردیم.

معلم

بسیاری از افراد با این تیپ به سمت شغل هایی کشانده می شوند که مربوط به آموزش و تربیت می شوند. شغل هایی که می توانند ارتباط معنابخش و چهره به چهره با افرادی را داشته باشند که هر روز آن ها را کمک و هدایت می کنند.

تاثیری که آن ها می توانند روی زندگی سایرین بگذارند، چه دانش آموزان آن ها چه کودک یا بزرگسال باشد، نظیر و مانند ندارد.

روانشناس

تیپ دویی ها بیشتر از هر فردی سایرین را درک می کنند و کاندیداهای عالی برای شغل های مربوط به روان درمانی هستند. شغل هایی که در آن ها طبیعت پرشور و میل به همدلی عاطفی با سایرین جایگاهی خواهد داشت. کمکی که آن ها در چنین حرفه هایی می توانند به سایرین کنند واقعا می تواند تحول آفرین و حتی نجات بخش باشد.

همراه زائو

احتمالا شنیده اید که اصطلاح «همراه زائو» مترادف با قابله یا ماما است. اما همراه زائو فردی است که حامی عاطفی، فیزیکی و آگاهی بخش زنان قبل، در طول و بعد از زایمان است. انواع دیگری از همراه زائو نیز وجود دارد. از جمله افرادی که در مواقع سقط جنین یا سوگواری، حمایت خود را نشان می دهند. طبیعت بی پایان اهمیت دهنده و حامی تیپ دویی ها باعث می شود برای چنین حرفه هایی ایده آل باشند.

مددکار اجتماعی

فعالیت به عنوان مددکار اجتماعی برای تیپ دو اینیاگرام واقعا منطقی است، چون به آن ها اجازه می دهد به شیوه ای به افراد کمک کنند که دیگران نمی توانند. فعالیت چه در حوزه سوء استفاده از مصرف مواد، نیازهای خانوادگی و کودکان یا آسیب های روانی اصلا ساده نیست، اما برای تیپ دویی ها فوق العاده رضایت بخش خواهد بود.

در واقع آن ها حامی و قوت بخش کسانی هستند که بیشتر از هرکسی به چنین چیزهایی نیاز دارند.  

سیاستمدار

تیپ دویی ها الزاما آن دسته از افرادی نیستند که به صورت ذاتی بیشتر از هر تیپ اینیتاگرام به سمت شغل های سیاسی بروند. اما اگر این اتفاق رخ دهد، شاید همان سیاستمدرانی باشند که دنیا بیشتر از همه به آن ها نیاز دارد.

انگیزه بخش آن ها میل ذاتی کمک به سایرین و رسیدن به یک هدف والاتر است، بنابراین سیاست دنیایی است که تیپ دویی ها در آن می توانند یک تغییر جامع و واقعی را رقم بزنند و در همین حین به نیازمندان کمک کنند.

ممکن است این بین فداکاری هایی رخ دهد و برخی از تیپ دویی ها دلشان برای امکان ارتباط مستقیم و عملی بیشتر با افرادی که به آن ها کمک می کنند، تنگ شود. اما تاثیری که می توانند در این شغل بذارند، جای بحث ندارد.

مربی زندگی

نگرش «ما می توانیم این کار را انجام دهیم، من به تو کمک خواهم کرد!» افراد با تیپ دو و همچنین شخصیت ها آن ها برای توصیه و نصحیت، باعث خواهد شد به عنوان یک مربی زندگی و فردی موفق باشند.

آن ها این توانایی را دارند که خود را جای سایرین بگذارند و حقیقی ترین نیازها و انگیزه هایشان را درک کنند، بنابراین ویژگی همدلی این تیپ شخصیتی سلاح قدرتمند او در این حرفه خواهد بود. آن ها همچنین از جشن گرفتن موفقیت مشتریان خود لذت خواهند برد و احساس شادی می کنند.

سایر شغل های عالی برای این تیپ شخصیتی عبارت هستند از:

  • مشاور
  • پرستار
  • بهیار
  • دامپزشک

بدترین مشاغل برای افراد با تیپ دو اینیاگرام

مهم است افراد با تیپ دو اینیاگرام در شغل هایی مشغول شوند که بتوانند به سایرین کمک کنند. آن ها باید نقش هایی را بپذیرند که در آن احساس ارزشمندی و مورد نیاز بودن کنند. برخی از تیپ دویی ها گاهی دچار خودفریبی می شوند و نمی توانند نیازها و مرزهای عاطفی را تشخیص دهند و درک کنند.

آن ها برای جلوگیری از این موضوع باید از حرفه هایی که در آن ها مفید بودنشان مورد تحسین قرار نمی گیرد و احساس می کنند تلاش هایشان ارزشمند نیست، خودداری کنند. بعضی از این شغل ها در زمینه فروش و کارگزاری بورس است.

به همین شکل، آن ها باید از شغل هایی که احساس نادیده گرفتن یا مورد انتقاد واقع شدن می کنند، فاصله بگیرند. فعالیت در بازارهای رقابتی (به عنوان مثال فروش، مدلینگ، بازیگری) با افرادی که سرد و ناخوشایند هستند نیز می تواند به آن ها حس نارضایتی دهد.

تعدادی از بدترین شغل ها برای تیپ 2 اینیاگرام را در ادامه معرفی کردیم:

حسابداری

شغل های حسابداری بسیار مکانیکی و بی معنا هستند. این شغل به فرد اجازه نمی دهد تعامل زیادی با سایرین داشته باشند. بنابراین می تواند برای تیپ 2 خسته کننده باشد و انرژی او را بگیرد. آن ها ممکن است فکر کنند که شغل آن ها روی افراد زیادی تاثیر نمی گذارد.

تبلیغات

این شغل به تیپ دویی ها اجازه نمی دهد تا جای ممکن با افراد زیادی ارتباط برقرار کنند. آن ها فقط برای شرکت های بزرگ کار می کنند و حقوقشان را می گیرند.

مدیریت فروش

شاید بگویید این شغل به افراد با تیپ دو اجازه می دهد روزانه افرادی را در محیط کار خود ببیند، اما چقدر با آن ها تعامل دارند و به آن ها کمک خواهند کرد؟ مدیریت فروش برای اکثر تیپ دویی ها شغلی بی معنا است.

سایر شغل های نامناسب برای این تیپ شخصیتی عبارت هستند از:

  • بانکدار
  • مجری قانون
  • سرباز
  • توسعه دهنده وب
  • مهندس
  • فعالیت در حوزه های امنیت

سخن نهایی

افراد با تیپ دو اینیاگرام در زندگی شخصی و شغلی خود باید تمرکز اصلی شان را روی بهبود حس خود ارزشی شان بگذارند. آن ها باید با خود صادق باشند، به جای این که دچار میل به خود فریبی شوند.

اگر آن‌ها با خودشان صادق باشند و بتوانند ترس های نهان خود از بی ارزش بودن را شناسایی و رفع کنند، می توانند مرزهای سالمی را شکل دهند و مطمئن شوند که توجه آن ها به سایرین صادقانه است.

در مطلب بالا به شغل ها و حرفه هایی اشاره کردیم که به عنوان یک تیپ دو می توانید آن ها را انتخاب کنید یا از آن ها فاصله بگیرید. توصیه می کنیم به عنوان تیپ دویی، برای شناخت بهتر روابط خود، مطلب سازگاری تیپ 2 اینیاگرام با سایر تیپ های آن ما را نیز مطالعه کنید.


شخصیت شناسی توسعه فردی شرح شغل مدیریت عملکرد مدیریت مسیر شغلی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.