بهترین و بدترین روابط شما براساس تیپ شخصیتی مایرز بریگزتان

1401/07/19 9:28 PM - 5 ماه قبل


هیچکس از احساس آسیب پذیر بودن لذت نمی برد و روابط عاشقانه بیشتر از همه ما را برای فرد دیگری آشکار و عریان می کنند. بنابراین این روابط با بیشترین خطر همراه هستند، چون کوچکترین تغییر در پویایی رابطه می تواند حس از تعادل خارج شدن و ناامن بودن به فرد دهد.

با آن که ما همه متفاوت با دیگری هستیم، اما نحوه انتخاب روابطمان ارتباط نزدیکی با تیپ شخصیتی مایرز بریگز ما دارد. در این مطلب بهترین و بدترین روابطی را که براساس تیپ شخصیتی مایرز بریگزتان می توانید داشته باشید، معرفی می کنیم. پس تا انتها با ما بمانید.

قبل از شروع اگر از شخصیت خود مطلع نیستید، می توانید در تست مایرز بریگز تست و تایپ شرکت کنید که کامل ترین تست شخصیت شناسی MBTI است.

شخصیت ENFP: قهرمان

اگر تیپ شخصیتی ENFP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین رابطه

شما ماجراجو، خوشبین و هیجان زده برای شروع کردن روز خود هستید و بودن در کنار شما سرگرم کننده است. شما از رویاها و اهداف پارتنر خود حمایت کرده و همیشه او را تشویق به ادامه دادن می کنید.

تیپ شخصیتیتان تعادلی کامل از استقلال و گذراندن اوقات با کیفیت با طرف مقابلتان است، چون می دانید هر دو این مسائل در هر رابطه ای اهمیت دارند.

بدترین رابطه

آنقدر به چیزهایی که می توانستند رخ دهند فکر می کنید که از یاد می برید به حال و وقایع فعلی توجه کنید. آرزوی چیزهایی را دارید که نمی توانید داشته باشید. این موضوع اغلب باعث می شود قدردان رابطه خود نباشید و احساس کنید نمی دانید چه چیزی را واقعا می خواهید.

شخصیت INFP: شفادهنده

اگر تیپ شخصیتی INFP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین رابطه

فردی ایده آل گرا، پر از انگیزه و فراتر از باور همدل هستید. نسبت به احساسات خودتان و شریک زندگی تان آگاه هستید، بنابراین به راحتی می توانید سلامت عاطفی رابطه خود را اولویت بندی کنید. شما با نادیده گرفتن افکار خود، از دیدگاه پارتنرتان به ماجرا می نگرید و حس کاملا درک شدن را به او می دهید.

بدترین رابطه

انتظارهای بسیار زیادی از رابطه خود دارید. همین موضوع باعث می شود بیشتر به جنبه های رویایی یک رابطه فکر کنید و از پارتنرتان انتظار داشته باشید غیرممکن را ممکن کند. چون اگر او عاشقتان است، چرا همه چیز را به شما نمی دهد؟

با این حال در انتقال این رویاها و خواسته ها از رابطه تان مشکل دارید یا به سختی می توانید با وقایع کنار بیایید. چون شریک زندگی تان قادر به خواندن ذهن شما نیست، عمیقا احساس ناامیدی و درک نشدن می کنید.

شخصیت ENTP: متبکر

اگر تیپ شخصیتی ENTP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین رابطه

روحی آزاد و رها از قیود دارید که باعث می شود لحظات عادی رابطه تان هیجان انگیز باشد. اجازه نمی دهید روابطتان راکد و منفعل شوند. شما می خواهید عزیزتان دیدگاه های خود از جهان را توسعه بخشد و عملکرد خوبی در کمک به خودتان و او دارید تا به این هدف برسید.

بدترین رابطه

خودخواه هستید و بیش از حد از پارتنر خود انتقاد می کنید، به ویژه زمانی که دیدگاه متفاوتی با شما داشته باشد. شما می توانید بدون فکر عمل کنید و برای خلاف قاعده عمل کردن بیش از حد مصمم باشید، در نتیجه تصمیم های الکی و اشتباه می گیرید و برایتان اهمیت ندارد دیگران در موردتان چه فکر می کنند.

به عیب های پارتنرتان دقت می کنید و ادعای کمک به او دارید، در حالی که در حقیقت دارید او را از هم می پاشید تا حستان نسبت به خودتان را بهتر کنید.

شخصیت INTP: معمار

اگر تیپ شخصیتی INTP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی باهوش، متفکر انتقادی با تخیل بالایی هستید که تصمیم های سبکسرانه نمی گیرد. زمانی که به کسی متعهد شوید، شکی نسبت به وفاداری تان وجود ندارد. از طریق رفتار و اعمال خود عشقتان را نشان می دهید و با نشان دادن شخصیتی از خود که سایرین به ندرت آن را می بینند، به رابطه تان عمق می بخشید.

بدترین روابط

بیش از حد انتقادجو، مطالبه گر و از نظر احساسی دور هستید. بنابراین پارتنرتان فکر می کند که آنقدری که از شما انتظار دارد، برای این رابطه وقت و انرژی نگذاشتید. شما به احساس شریک زندگی خود دقت نمی کنید و افکارتان را از او مخفی نگه می دارید.

شخصیت ESFJ: فراهم کننده

اگر تیپ شخصیتی ESFJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی حامی و متعهد هستید و تعهد خود را ابراز می کنید. مطمئن می شوید که از هر نظر ممکن به فرد مقابل شما رسیدگی می شود و از گفتن احساس خود به او نمی ترسید. شما می توانید ببینید شرایط موجود برای بهتر شدن به چه چیزی نیاز دارد و دست به عمل می زنید.

بنابراین باعث می شود افراد به طریقی که به آن عادت ندارند ولی یقینا قدردان آن خواهند بود، احساس کنند درک شدند و مورد عشق قرار گرفتند.

بدترین روابط

در بدترین روابط خود می توانید فردی با خشم منفعل، وابسته و از شریک زندگی خود مطالبه های عاطفی داشته باشید. با آن که هرگز از سایرین نمی خواهید لطف شما را جبران کنند اما اگر هم این کار را انجام ندهند، احساس کوچکی می کنید.

بسیار به دیدگاهی که سایرین از شما دارند توجه می کنید که در نتیجه آن ممکن است خودتان یا پارتنرتان را مجبور به تغییر کنید تا مشابه نظر افراد شوید.

شخصیت ISFJ: مدافع

اگر تیپ شخصیتی ISFJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

به عنوان فردی فداکار، عملگرا و غیرخودخواه، از اقدام به عمل نمی ترسید و به پارتنر خود با رفتار و اعمالتان نشان می دهید چه حسی نسبت به او دارید. شما دوست دارید همه چیز امن و پابرجا باشد و هرگز نمی خواهید شریک زندگی تان احساساتتان را زیر سوال ببرید. زمانی که وارد رابطه شوید، تمام وجود خود را وقف آن می کنید.

بدترین روابط

می توانید فردی بسته و خودخواه، لجباز و خودانتقاد باشید. هرگز نمی گویید از رابطه چه چیزی می خواهید و پارتنرتان باید به تنهایی متوجه این موضوع شود و اگر نشود، از دست او عصبانی خواهید شد.

شما طوری عمل می کنید که انگار نیازهایتان اهمیت ندارد که باعث می شود برای شاد بودن بیش از حد وابسته به شریک زندگی تان باشید.

شخصیت ESTJ: ناظر

اگر تیپ شخصیتی ESTJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی با انگیزه، مدافع و مشتاق زندگی هستید. سخت برای ایجاد یک محیط باثبات تلاش می کنید و عشق خود را اکثرا از طریق رفتار فیزیکی ابراز می کنید. شما از هدایت روابط خود نمی ترسید و بهترین ها را برای پارتنر خود می خواهید.

بدترین روابط

فردی کله شق، متکبر و پرخاشگر تا حدی هستید که اعتقاد دارید نه تنها حرف و رفتارتان انتخاب درستی است، بلکه انتخاب درست دیگری نیز وجود ندارد. آسیب پذیری از نظر شما یک نقطه ضعف است و با همین دیدگاه نسبت به آن برخورد می کنید.

اگر اعتقاد داشته باشید زورگویی شما را به چیزی که می خواهید می رساند، زورگو خواهید بود و در چنین شرایطی به احساسات پارتنر خود توجه نمی کنید.

شخصیت ISTJ: بازپرس

اگر تیپ شخصیتی ISTJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی کارآمد، متوجه و وفادار هستید. شما درک می کنید که روابط به تلاش نیاز دارند و از سعی در این زمینه نمی ترسید. به حرف های طرف مقابل خود گوش می دهید و برایتان مهم است چه چیزی باعث می شود ارتباطتان به بهترین شکل ممکن باشد.

اگر داشتن یک رابطه متعهدانه و عاشقانه هدفی است که بخواهید دنبال آن بروید، برای آن تمام تلاش خود را خواهید کرد.

بدترین روابط

شما می توانید فردی بدبین و خشک باشید و در تحسین و تمجید محبتی که شریک زندگی تان ابراز کرده است، موفق نیستید. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که باید فردی عاطفی باشید و این موضوع می تواند باعث شود شریک زندگی تان احساس در مضیقه بودن و مورد عشق واقع نشدن، کند.

خودخواهی نام فامیلی شما است و آنقدر می توانید روی محق بودن خود پافشاری کنید که بدون فکر روی احساسات پارتنرتان پا بگذارید.

شخصیت ENFJ: معلم

اگر تیپ شخصیتی ENFJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

به عنوان فردی مهربان، پرورش دهنده و خونگرم، بهترین احساس را در وجود عزیز خود زنده می کنید، چون می توانید تمام خوبی های او را ببینید. ارتباط نقطه قوت شما است و از توجه به چیزهایی که باید بهتر شوند، نمی ترسید. پارتنرتان جایگاه خود را می دهد و اگر نقطه ضعفی داشته باشد، می داند به او کمک می کنید رشد کند. 

بدترین روابط

شما می توانید فردی خفه کننده و کنترل کننده باشید و بیش از حد به نظرهای سایرین توجه کنید. با آن که ممکن است نیت بدی نداشته باشید، اما ممکن است بیش از حد در زندگی پارتنر خود دخالت کنید و حتی تا تلاش برای تغییر او پیش بروید.

همچنین می توانید از نظر احساسی کمی محتاج باشید و دائما بخواهید از رابطه تان و طرف مقابلتان مطمئن باشید، رفتاری که پس از مدتی می تواند برای عزیز شما خسته کننده باشد.

شخصیت INFJ: مشاور

اگر تیپ شخصیتی INFJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی ملاحظه نگر و همدل هستید و احساسات خود را ابراز می کنید. شما می خواهید طرف مقابلتان بداند که او را دوست دارید و برای این که هرگز این عشق را فراموش نکند، حاضر به فداکاری خواهید بود. در مورد احساسات پارتنر خود حساس هستید و از مخالفت خودداری می کنید که به این معنا است که برای یافتن راه حل مشکلات سخت تلاش خواهید کرد، حتی زمانی که مخالف باشید.

از طرفی از دیدن بدترین شخصیت وجودی عزیز خود نمی ترسید و او را با وجود آن دوست خواهید داشت، چون می خواهید هر دو خود واقعی تان باشید.

بدترین روابط

تمام توجهتان معطوف به دستیابی به یک رابطه عالی خواهد بود که می تواند به خودتان و پارتنرتان استرس وارد کند. گاهی نسبت به نیت و علت رفتارهای پارتنر خود مشکوک و بدبین هستید و می توانید ناایمنی های خود را به او انتقال دهید و زمانی که نیاز نیست، دنبال بحث و دعوا باشید.

شخصیت ESTP: متقاعدکننده

اگر تیپ شخصیتی ESTP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی خاکی، هیجان انگیز و جذاب هستید. خودتان را بیش از حد جدی نمی گیرید و به رابطه تان فشار وارد نمی کنید. تمرکز شما روی استقلال است و پارتنر خود را تشویق می کنید که زمانی را برای خودشان خارج از رابطه تان داشته باشد.

بدترین روابط

بدون فکر عمل می کنید، رک هستید و به آسانی حوصله تان سر می رود. ممکن است نسبت به احساسات پارتنر خود بی اعتنا باشید، به ویژه اگر سفره دلش را جای شما باز کرده باشد و پیش شما آسیب پذیر باشد. لحظاتی را که جدی هستید سبک می شمارید و بی پروایی تان جلوی شما را در توسعه یک ارتباط احساسی واقعی را که اکثر روابط نیاز دارند، می گیرد.

شخصیت ISTP: صنعتگر

اگر تیپ شخصیتی ISTP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی هیجان انگیز و پرشور هستید که بودن کنار شما سرگرم کننده و مفرح است. در همین حین، واقع گرایانه عمل می کنید و به لحظه حال توجه دارید، یعنی تمرکزتان روی گذشته یا آینده ای که ممکن است باشد، نیست.

به خاطر اعتماد به نفسی که دارید و توجه و واکنشی که نسبت به سایرین نشان می دهید، آن ها جذب شما می شوند اما سعی نمی کنید شخصیت خود را مخفی کنید.

بدترین روابط

می توانید فردی غیرمتعهد، بسته و بدون قدرت همدلی باشید. دوست ندارید تعهد بلندمدت داشته باشید، به این علت که می خواهید همه چیز از روی صبر و آهسته پیش برود و این موضوع می تواند برای پارتنرتان آزاردهنده باشد.

توجه تان بیش از حد روی این موضوع است که آزادی و فضای شخصی خود را داشته باشید و بابت آن طرف مقابلتان را دور از خود نگه می دارید، بدون این که برایتان مهم باشد این موضوع چقدر می تواند آسیب زننده باشد.

شخصیت ESFP: اجراکننده

اگر تیپ شخصیتی ESFP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی خود جوش و خوش بین هستید و در خرج وقت و احساسات خود خساست به خرج نمی دهید. شما به وقت گذراندن با یکدیگر تا جای ممکن، باور دارید. برایتان احساسات طرف مقابلتان مهم است و اگر ناراحت و ناامید به نظر برسد، برای بهتر کردن حال او هر کاری را خواهید کرد. زمانی که با یکدیگر هستید، هیچ لحظه ای خسته کننده و دلگیر نخواهد بود.

بدترین روابط

می توانید فردی غیرصادق، بیش از حد حساس و محتاط نسبت به تعهدهای بلندمدت باشید. از احساس در قید بند بودن نفرت دارید و اگر پارتنرتان تعهد زیادی از شما بخواهد، او را متعهد می کنید که می خواهد شما را محدود کند.

همچنین با انتقادها به خوبی برخورد نمی کنید. حتی اگر طرف مقابلتان با آرامش سعی کند مشکلی را مطرح کند، ممکن است فوق العاده آن را به دل بگیرید و موضوع را شخصی بدانید.

شخصیت ISFP: هنرمند

اگر تیپ شخصیتی ISFP دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی با ذهن باز و مهربان هستید و تعهدهای خود را سبک نمی شمارید. از همان ابتدا تعهد خود را واضح بیان می کنید و پارتنر شما قدردان آن خواهد بود.

برای این که به طرف مقابل خود نشان دهید چقدر برای او اهمیت دارید، از خودتان می گذرید و این کار را با درست کردن چیزی برای او، رسیدگی به نیازهایش یا فقط گفتن این که برایش عزیز هستید، انجام می دهید. شما می خواهید فردی باشید که کنارتان احساس امنیت کند و او نیز چنین حسی دارد.

بدترین روابط

می توانید در بدترین روابط خود فردی منفعل، گریزان و با خشم منفعل باشید. شما می ترسید که هیچکس کاملا درکتان نخواهد کرد، بنابراین احساسات خود را برای لطمه ندیدن، درونتان نگه می دارید.

از طرفی زمانی که متوجه می شوید خودتان مانع شکل گیری یک رابطه کامل شده اید، تقصیر نبود ارتباط را به گردن پارتنرتان می اندازید.

شخصیت ENTJ: فرمانده

اگر تیپ شخصیتی ENTJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی ملاحظه نگر و پر انرژی هستید و کارهای خود را با کارآمدی انجام می دهید. افکار و احساسات خود را به خوبی انتقال می دهید و دوست ندارید اوضاع غیرمطمئن و بی ثبات باشند.

به نیازها و خواسته های پارتنر خود توجه می کنید و برای برآورده کردن آن ها تلاش می کنید، چون می دانید چقدر مهم است جلوی مشکلات را قبل از این که روی هم جمع شوند، بگیرید.

بدترین روابط

در بدترین روابط خود فردی خودخواه، ترسناک و با رفتار غیردوستانه و خشمگین هستید. اعتقاد دارید با آن که نظر همه مهم است اما نظر شما بیشتر از سایرین اهمیت دارد. شما می توانید به فردی که برایتان مهم است آسیب بزنید، به ویژه اگر فکر کنید بیش از حد احساسی است.

شخصیت INTJ: مغز متفکر

اگر تیپ شخصیتی INTJ دارید، بهترین و بدترین روابطی که می توانید داشته باشید به شرح زیر هستند.

بهترین روابط

فردی با ذهن باز و هدف گرا هستید، به این معنا که همیشه راه هایی را برای بهبود یک وضعیت پیدا می کنید. در روابط خود، این کار را بدون تردید انجام می دهید. شما فردی بسیار متعهد و وفادار هستید و تمام توجه تان روی این موضوع است که زندگی را با یکدیگر بسازید.

بدترین روابط

فردی لجباز، تودار و منزوی هستید. اعتقاد دارید که همه چیز را می توان با منطق حل کرد اما عشق موضوعی آشفته است که می تواند شما گیج کند. به خاطر این که بیش از حد در مورد مسائل فکر می کنید، اعتقاد دارید که حق همیشه با شما است و خلاف آن را به سختی می پذیرید.


mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی مدیریت استعداد خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.